Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0079

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Ocena parametrów mechanicznych iłów plioceńskich na potrzeby budowy tuneli II linii metra w Warszawie

Autorzy Superczyńska, M.  Kuszyk, R.  Mitew-Czajewska, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Estimation of pliocen clay mechanical parameters for Warsaw II metro line construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawia się informacje dotyczące ośrodka gruntowego, jakim są iły plioceńskie - grunty spoiste, skonsolidowane, występujące w podłożu wielu obiektów inżynierskich na terenie całego kraju. Autorzy przeanalizowali numerycznie pracę tarczy zmechanizowanej, drążącej tunele metra w Warszawie, w ośrodku gruntowym zbudowanym z iłów. Efektem analizy jest próba wskazania optymalnego modelu gruntu dla obliczeń deformacji gruntu nad wyrobiskiem metra. Zagadnienie to jest istotne dla prawidłowej oceny osiadań budynków zlokalizowanych nad tunelami.
EN Paper submit information about pliocen clay - cohesive, consolidated soil, basement of many engineering constructions in Poland. Authors made a numerical analysis of mechanized shield (Tunnel Boring Machine) which will build metro tunnels in Warsaw. Huge part of those tunnels will be bored in pliocen clay formation. In the analysis authors tried to find the optimum soil model to predict settlements of the terrain over metro excavation. This phenomena is fundamental to make a proper estimation of building deformation near underground investigation.
Słowa kluczowe
PL parametr geotechniczny   ił plioceński   model gruntu   metro   tunel  
EN geotechnical parameter   pliocen clay   soil model   underground   tunnel  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 79--86
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Superczyńska, M.
autor Kuszyk, R.
autor Mitew-Czajewska, M.
Bibliografia
[1] Frankowski Z.: Występowanie iłów formacji poznańskiej w Warszawie. Seminarium ITB Iły plioceńskie Warszawy, Warszawa 2004, s. 5-14.
[2] Sarnacka Z.: Stratygrafia osadów czwartorzędowych Warszawy i okolic. Prace Państwowego Inst. Geologicznego CXXXVII, Warszawa, 1992.
[3] Barański M.: Wybrane właściwości iłów na podstawie badań polowych. Seminarium ITB Iły plioceńskie Warszawy, Warszawa 2004, s. 15-30.
[4] Grabowska - Olszewska B. (red.nauk.): Właściwości gruntów nienasyconych. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 1998.
[5] Muir Wood D. : Geotechnical Modelling. Taylor & Francis, New York, 2004-2009.
[6] Gryczmański M.: Wprowadzenie do opisu sprężysto-plastycznych modeli gruntów. Studia z Zakresu Inżynierii nr 40, PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, IPPT, Warszawa, 1995.
[7] Guglielmetti V., Grasso P., Mastab A., Xu S.: Mechanized tunneling in Urban areas. Taylor&Francis, London, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0079
Identyfikatory