Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0078

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Nośność żelbetowych pali prefabrykowanych na podstawie badań w warunkach gruntowych Podkarpacia

Autorzy Sobala, D.  Tomaka, W. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Bearing capacity of RC driven piles based on the results of test performed in the soil conditions of Podkarpacie, Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono wyniki 184 badań statycznych i dynamicznych nośności żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych wykonanych na Podkarpaciu w latach 2009 - 2011. Uzyskane w trakcie badań nośności porównano z obliczonymi w projektach fundamentów palowych. Porównanie wykazało znaczące zapasy rzeczywistych nośności pali w stosunku do obliczonych. Sformułowano wnioski dotyczące kierunków dalszych badań i analiz mająch na celu modyfikację stosowanych procedur projektowania geotechnicznego żelbetowych pali prefabrykowanych.
EN The paper provides an overview of 184 static and dynamic load tests performed on driven precast reinforced concrete piles in Podkarpacie, Poland, in the years 2009 - 2011. The obtained bearing capacities were then compared with those calculated under pile foundation projects. The analysis shows significant real-load bearing capacity reserves as compared with design parameters. Consequently, new directions for further research and analyses are proposed, which are aimed at modifying the standard geotechnical design procedures currently applied for precast reinforced concrete piles.
Słowa kluczowe
PL pal żelbetowy   pal prefabrykowany   pal wbijany   nośność   badanie  
EN reinforced concrete pile   precast pile   driven pile   bearing capacity   testing  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 71--78
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Sobala, D.
autor Tomaka, W.
Bibliografia
[1] PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
[2] PN-EN 12699. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe. Czerwiec 2003.
[3] Gwizdała K., Brzozowski T.: Badania dynamiczne nośności pali. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Styczeń - luty 2009.
[4] Cichy L., Rybak J., Tkaczyński G.: Badania nośności pali prefabrykowanych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Styczeń- luty 2009.
[5] Cichy L., Tkaczyński G., Rybak J.: Badania dynamiczne nośności pali prefabrykowanych, Inżynieria i Budownictwo 3/2009
[6] PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.
[7] ASTM D 4945. Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0078
Identyfikatory