Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0072

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Geotechniczna ocena gruntów poddanych spełzywaniu na przykładzie skarpy wiślanej

Autorzy Bukowski, M.  Bartnik, G. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Geotechnical estimation of soil subjected creep deformation on example the Vistula slope
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analizując stateczność zbocza możemy zauwazyc, że zachowuje ono globalną stateczność (głębsze powierzchnie poślizgu), podczas gdy przypowierzchniowe warstwy stoku podlegają cyklicznemu spełzywaniu. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne obliczania stateczności zbocza poddanego procesowi pełzania, wzięto pod uwagę także grunty poddane dynamicznemu działaniu wód podziemnych. Omówiono stateczność zbocza przy spełzywaniu w świetle zasad granicznego stanu naprężeń, korzystając z metody zastosowanej przez Terzaghiego do oceny nośności pionowej podłoża. Przedstawiono krótki przykład obliczeniowy.
EN Analyzing slope stability it can be noticed that the slope global stability is maintained (deeper areas of the slip surface), while the surface layers of the slope are subject to cyclical creep. The paper presents theoretical bases of calculating slope stability affected by creep deformation, also soils subjected to the dynamic effect of underground waters were taken into consideration. Slope stability was discussed under creep process in the light of the rules of the border condition of stresses, using the method used by Terzaghi to evaluate the vertical bearing capacity of soils. A brief computational example was presented.
Słowa kluczowe
PL pełzanie   stateczność   zbocze   deluwia   koluwia  
EN creep   stability   slope   slope wash   colluvium  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 25--30
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Bukowski, M.
autor Bartnik, G.
Bibliografia
[1] Lenczewska E., Łowkis A., Zdrojewska N.: Zarys geologii z elementami geologii inżynierskiej i hydrogeologii. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1992.
[2] Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1987.
[3] Kisiel L, Dmitruk S., Lysik B.: Zarys reologii gruntów. T2, Arkady, 1969.
[4] Miesčan C.R.: Eksperimentalnaja reologia gliniastych gruntov. Niedra, Moskva, 1985.
[5] Wiałov S.S.: Reologičeskije osnowy miechaniki gruntov. Wyższa Szkoła, Moskva, 1978.
[6] Wysokoński L.: Posadowienie obiektów budowlanych w sąsiedztwie skarp i zboczy. Instrukcja ITB 304, Warszawa, 1991.
[7] Augustyniak E., Bukowski M.: Ocena stateczności skarpy kopalni odkrywkowych w funkcji czasu. Technika Poszukiwań Geologicznych, nr 3, 1978, str. 19-21.
[8] Szachunjanc G.M.: Żeleznodorożnyj put, Transport, Moskva, 1987.
[9] Trojnar K.: Zagrożenia budowli drogowych osuwiskami i sposoby ich eliminacji. Materiały Konferencyjne. Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, SITK, Odział w Krakowie, 2009, s.379-394.
[10] Szydło A., Stidger-Szydło E.: Jak zmniejszyć ryzyko występowania osuwisk skarp drogowych. Materiały Konferencyjne. Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, SITK, Oddział w Krakowie, 2009, s.354-376.
[11] Sokołowski W.W.: Statika szpučei sredy. Gosudarstriennoje Izdatielstvo Literatury po Stroitielstvu, Moskva, 1960.
[12] Fiedorov I.W.: Metody rasčeta ustoičivosti skłonov i otkosov. Gosudarstriennoje Izdatielstvo Literatury po Stroitielstvu, Moskva, 1962.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0072
Identyfikatory