Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0053

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Probabilistyczne podstawy współczesnych norm projektowania

Autorzy Woliński, S. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Probabilistic basis of contemporary design code
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji budowlanych w warunkach niepewności. Podkreślono konieczność rozróżnienia dwóch podstawowych rodzajów niepewności; parametrycznej, analizowanej w ramach teorii prawdopodobieństwa oraz systemowej, której analiza wymaga stosowania logiki wielowartościowej i metod wnioskowania przybliżonego. Podstawowe wymagania dotyczące niezawodności, nośności i użytkowalności konstrukcji są tradycyjnie analizowane metodami probabilistycznymi, natomiast wymagania związane z zarządzaniem niezawodnością i jakością oraz z trwałością konstrukcji, są we współczesnych normach uwzględnione implicite. Przedstawiono również analizę i dyskusję założeń, metod i procedur obliczeń stosowanych w probabilistycznej analizie niezawodności, losowe modele nośności i oddziaływań oraz zasady normowego podejścia do zarządzania niezawodnością. Omówiono sposoby i procedury kalibracji probabilistycznych miar niezawodności konstrukcji. Za punkt odniesienia rozważań i komentarzy przyjęto wymagania i zasady zawarte w normach europejskich.
EN The paper describes some problems on design of building structures taking into consideration uncertainties involved in the building process. Two major categories of uncertainties, namely the parameter uncertainty which can be estimated using the probability theory and the system uncertainty which can be analyzed using approximate reasoning methods. The fundamental requirements concerning reliability, load bearing capacity and serviceability are analyzed by means of probabilistic methods, however, requirements connected with durability, reliability and quality management are considered in contemporary codes implicit. Basic assumptions, methods and procedures applied in probabilistic reliability analysis as well as probabilistic models of resistance and actions on structures and principles of code approach to reliability management are described and discussed. Calibration of probabilistic reliability measures for three levels of design codes (partial factors, reliability index and probability of failure) are briefly presented and discussed.
Słowa kluczowe
PL norma projektowa   podstawa probabilistyczna   niezawodność konstrukcji   niepewność  
EN design code   probabilistic basis   structure reliability   uncertainty  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/I
Strony 269--288
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., il.
Twórcy
autor Woliński, S.
Bibliografia
[1] Societe de Calcul Mathematique, SA.: Robust mathematical modeling. Research project, 2007 http://perso.orange.fr/scmsa/robust.htm.
[2] Murawski R.: Współczesna filozofia matematyki. Wybór tekstów. PWN, W-wa 2002.
[3] Blockley D.I.: The nature of structural design and safety. Wiley&Sons, New York, 1980.
[4] PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. PKN, Warszawa, 2004.
[5] Gajek L., Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. WNT, Warszawa 1994.
[6] Popper K.R.: The logic of scientific discovery. Hutchinson, London, 1977.
[7] Zadeh L.A.: A theory of approximate reasoning. Machine Inteligence, Vol. 9. Halstead Press, New York 1979, s. 149-194.
[8] Yager R.R., Filer D.P.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. WNT, Warszawa 1995 (tłum. z wyd. ang.).
[9] Nowak A.S., Collins K.R.: Reliability of Structures. Mc Grow-Hill Int. Edition, 2000.
[10] IABSE Symposium: Structures and extreme events. Lisbon, Portugal, 2005, IABSE Report Vol. 90, 2005.
[11] JCSS Probabilistic Model Code. Joint Committee on Structural Safety, Zurich, 2001.
[12] Wolinski Sz., Niezawodność konstrukcji budowlanych. Rozdział 4.11, Budownictwo Ogólne. T.3, Arkady, Warszawa 2008, s. 376-419.
[13] CIB W81: Actions on Structures. CIB Reports: 115, 116, 141, 166, 167, 193, 194, 195, CIB Rotterdam, 1996.
[14] Standard ISO 2394 - 1998 (E). General principles on reliability for Structures.
[15] O'Connor P.D.: Practical reliability engineering. J. Wiley & Sons, Fourth Edition, New York, 2002.
[16] Thoft-Christensen P.: On industrial application of structural reliability theory. Proceedings of the eight IFIP WG7.5 Working Conference on Reliability and Optimization of Structural Systems, The Univ. of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, 1998, pp.51-66.
[17] Murzewski J.: Niezawodność konstrukcji inżynierskich. Arkady, Warszawa, 1989.
[18] Murzewski J.: A more fundamental reassessment of probabilistic design methods. Proceedings of the eight IFIP WG7.5 Working Conference on Reliability and Optimization of Structural Systems, The Univ. of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, 1998, pp.39-50.
[19] Karadeniz H., Vrouwenvelder T.: Overview reliability methods. Report, SAFERELNET Task 5.1, TU-Delft The Netherlands, October 2003, pp.1-92.
[20] ISO Standard 2394:1998. General principles on reliability for structures.
[21] EN ISO Standard 9001:2000. Quality management systems - Requirements.
[22] ISO 9000:2000. Quality systems.
[23] Hietanen T.: Proposal for material safety factors CEN TC 250/S.C.2 - N 331 Draft background document for informative Annex A of EN 1992-1, Brussels, July 2001.
[24] Woliński Sz.: O kryteriach kształtowania konstrukcji. Zeszyty Naukowe PR Budownictwo i Inżynieria Środowiska, ZN nr 1/2011, str. 399-408.
[25] ISO Standard 13824:2009. Basis for design of structures - General principles on risk assessment of systems involving structures structures.
[26] Nathwani J.S., Lind N.C., Pandey M.D.: Affordable safety by choice: the life quality method. Institute of Risk Research, University of Waterloo, Ontario, Canada, 1997.
[27] Rakwitz R.: Discounting for optimal and acceptable technical facilities involving risk. Journal Heron, No. 49(2), 2004, pp. 139-170.
[28] Proske D., van Gelder P., Vrijling H.: Some remarks on perceived safety with regard to optimal safety of structure. Beton- und Stalhbetonbau. Vol. 103, April 2008, pp. 65-71.
[29] Woliński Sz.: Risk based approach to service life assessment of constructions. In Sustainability of Constructions. Ed. L. Braganca, COST C25, TU Dresden, 2008, pp. 34-51.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0053
Identyfikatory