PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Procedura szybkiej implementacji Eurokodów w budownictwie mostowym w Polsce

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Procedure of fast implementation of Eurocodes in bridge structures in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podano procedurę implementacji Eurokodów w budownictwie mostowym w Polsce, opartą na poprawnych relacjach między nauką, administracją drogową, a biurami projektowymi. Opisano różnicę między normą aktuaIną a normą wycofaną. Wyprowadzono dowód, że powołanie ustawowo nieobligatoryjnej normy w dokumencie obligatoryjnym, takim jak rozporządzenie, czyni ją obligatoryjną. Opisano rolę Komitetów Technicznych w procesie implementacji Eurokodów w Polsce. Przytoczono nieprecyzyjne zapisy z Eurokodu 1 dotyczącego obciążenia ruchomego obiektów mostowych oraz z rozporządzenia dotyczącego drogowych obiektów inżynierskich. Podano propozycję wartości współczynników dostosowawczych w modelu obciążenia nr 1 drogowych obiektów mostowych, według Eurokodu 1.
EN
Eurocodes are standards containing the most advanced in Europe principles of structure designing. Fast implementation of Eurocodes in building engineering, including bridge structures, depends on correct relations and collaboration between employees of scientific establishments, road administration units design studios. Each technical environment has to perform specific tasks of significant importance to the entire implementation job. If it completes it, there will be no need for scientists to complain about officials' incompetence, for officials to complain about the uselessness of scientific studies, and for designers to complain about winning orders.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414z późn. zm)
 • [2] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz, 1386 z późn. zm.)
 • [3] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • [4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm)
 • [5] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm)
 • [6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)
 • [7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597)
 • [8] Polska Norma PN-EN 1990:2007 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
 • [9] Polska Norma PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów
 • [10] Polska Norma PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia.
 • [11] Biegus A.: Zeszyt 1: Podstawy projektowania konstrukcji. Oddziaływania na konstrukcje. Projektowanie konstrukcji stalowych. Zeszyty edukacyjne Buildera, styczeń 2011
 • [12] Ciołek W.: Kilka uwag o Eurokodach i stosowaniu norm wycofanych. Inżynier Budownictwa Nr 7/8 2010, str. 21-24
 • [13] Klimek A.: Zeszyt 3: Projektowanie konstrukcji murowych. Zeszyty edukacyjne Buildera, styczeń 2011
 • [14] Knyziak P., Klempka K.: Pierwsze międzynarodowe warsztaty na temat projektowania konstrukcji betonowych według Eurokodu 2. Inżynieria i Budownictwo 3/2011, s. 173-174
 • [15] Łapko A.: Zeszyt 2: Projektowanie konstrukcji żelbetowych. Zeszyty edukacyjne Buildera, styczeń 2011
 • [16] Moreau de Saint-Martin J.: La transposition des Eurocodes en France. Statuts, échéances. Routes 2003 nr 818, s. 58-60
 • [17] Russell H.: Factor of change. Bridge 2009 nr 57, s. 40-41
 • [18] Rybak M.: Porównanie skutków normowych obciążeń ruchomych mostów drogowych, wg PN-85/S-10030) i ENV 1991-3. rozdział 4 (model nr 1 Eurokodu). Prace IBDiM, nr 1-2 1998 r., s. 123-176.
 • [19] Rymsza J,: Analiza porównawcza obciążenia obiektów mostowych według polskiej normy i prenormy europejskiej. X Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”. Poznań, 6-7 czerwca 2000 r., s. 226-231.
 • [20] Rymsza J.: Technical and scientific analysis of military load classification of bridges, ferries, rafts and vehicles according to NATO standardization agreement STANAG 2021. Road and Bridge Research Institute. Studies and Research Works, No 58. Poland, Warsaw July 2007.
 • [21] Rymsza J.: Identyfikacja nośności normowej drogowych obiektów mostowych na podstawie ich nośności projektowej. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Studia i materiały, zeszyt 61. Warszawa 2009
 • [22] Standfuss F., Grossmann F.: Einführung der Eurocodes für Brücken in Deutschland. Bet.-u. Stahl 2000 nr l, s. 47-49
 • [23] Vogt N., Schuppener B., Weissenbach A., Gajewska B., Kłosiński B.: Podejścia obliczeniowe stosowane w Niemczech w projektowaniu geotechnicznym według Eurokodu 7-1. Inżynieria i Budownictwo 2006 nr. 6, s. 326-330
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0051
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.