PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Projektowanie konstrukcji budowlanych na warunki pożarowe

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Fire design of building structures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie przedstawiono podstawowe informacje na temat projektowania konstrukcji budowlanych na warunki pożarowe. Wskazano podstawy prawne konieczności takiego projektowania. Zwrócono uwagę na istotę rozpatrywania pożaru jako wyjątkowej sytuacji obliczeniowej. Omówiono etapy analizy konstrukcji w warunkach pożarowych, najczęściej stosowane modele pożaru oraz wartości oddziaływań bezpośrednich występujące podczas analiz. Przedstawiono podstawowe informacje na temat wpływu wysokiej temperatury na materiały konstrukcyjne: beton, stal i drewno oraz scharakteryzowano najważniejsze aspekty projektowania konstrukcji na warunki pożarowe.
EN
The paper presents fundamental information on fIre design of building structures. Legal requirements for such design have been indicated. The necessity of treating a fIre as an extreme case of calculation procedure has been highlighted. Stages of structural analysis in fIre conditions have been discussed, fire models used most frequently presented and the values of immediate actions during analyses given. Basic information on the effect of high temperature on structural materials such as concrete steel and timber has been provided Essential aspects of fire design of building structures have been characterized.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów prawnych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC). Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich. L40/12, 11.2.1989. Lub ITB, Warszawa 1994.
 • [2] Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, po. 2016, z późn. zm.).
 • [3] Dokument interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych. Wymaganie podstawowe nr 2 "Bezpieczeństwo Pożarowe". ITB, Warszawa 1995.
 • [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 z dnia 15. 06. 2002 r., poz. 690 (z późn. zmianami; ostatnia 12.03.2009).
 • [5] PN-EN 1991-1-2:2006: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje; Cześć 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
 • [6] PN-EN ISO 13043: 2002; Bezpieczeństwo pożarowe - terminologia.
 • [7] PN-EN 1363-1; 2001: Badania odporności ogniowej; Część 1: Wymagania ogólne.
 • [8] PN-EN 1365-2; 2002: Badania odporności ogniowej elementów nośnych; Część 2: Stropy i dachy.
 • [9] PN-EN 1990; 2004: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
 • [10] Kowalski R.: Obliczeniowa ocena nośności zginanych elementów żelbetowych w sytuacji pożaru. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe. Budownictwo, z. 149, 2008.
 • [11] PN-EN 1992-1-2; 2008: Eurkod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu; Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
 • [12] PN-EN 1993-1-2; 2007: Eurkod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
 • [13] PN-EN 1995-1-2; 2008: Eurkod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych; Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
 • [14] PN-EN 1991-1-1: 2004: Eurokod 1; Oddziaływania na konstrukcje; Cześć 1-1: Oddziaływania ogólne; Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 • [15] Abramowicz M., Kowalski R., Wróbel P.: Przebieg pożaru obliczeniowego, kontrolowanego przez wentylację, określonego na podstawie parametrycznych krzywych temperatura-czas. Theoretical Foundations of Civil Engineering. 17th Polish-Ukrainian-Lithuanian Transactions. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009, s. 343-350.
 • [16] fib Bulletin 38/2007. Fire design for concrete structures - materials, structures and modelling.
 • [17] Bamonte P., Gambarova P.G., Meda A.: Today's concretes exposed to fire - test results and sectional anaiysis. Structural Concrete. J. of the fib. 2008, Vol. 9, No l, p. 19-29,
 • [18] Hertz. K.D.: Concrete Strength for fire safety design. Magazine o f Concrete Research, 2005, Vol 57, No. 8, p. 445-453.
 • [19] Kowalski R.: Wpływ wysokiej temperatury na cechy mechaniczne betonu. Inżynieria i Budownictwo, nr 10/2010, str. 533-538.
 • [20] Khoury G.A., Majorana C.E., Pesavento F., Schrefler B.A.: Modelling of heated concrete. Magazine of Concrete Research, 2002, Vol. 54, No. 2, p. 77-101.
 • [21] Gawin D., Witek A., Pesavento F.: Numeryczna analiza różnych metod zabezpieczania konstrukcji betonowych przed termicznym odpryskiwaniem w warunkach pożarowych. Mat. z. Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 2005,s. 207-214.
 • [22] Gawin D., Witek A., Pesavento F.: O ochronie betonowej obudowy tunelu przed zniszczeniem w warunkach pożaru - wyniki projektu UPTUN. Inżynieria i Budownictwo nr 11/2006, str. 622-625.
 • [23] Gawin D., Witak A., Koniorczyk M., Witczak K.: Ochrona betonowej obudowy tunelu przed zniszczeniem w warunkach pożaru - wyniki europejskiego programu badawczego UPTUN. Mat. z. Konferencji Naukowej Krynica 2006, Tom III, s. 31-38.
 • [24] Khoury G.A., Grainger B.N., Sullivan P.J.E.: Strain of concrete during first heating to 600 C under load. Magazine of Concrete Research, Vol. 37, No. 133, 1985, p. 195-215.
 • [25] Abrams M.S.: Compressive Strength of Concrete at Temperatures to 1600 F. ACI Publication SP25, paper SP25-2, Detroit 1971.
 • [26] Elghazouli A. Y., Cashell K.A., Izzuddin B.A.; Experimental evaluation of the mechanical properties of steel reinforcement at elevated temperature. Fire Safety Journal, 44, 2009; p.909-919.
 • [27] Hertz K.D.; Quenched reinforcement exposed to fire. Magazine of Concrete Research, Vol.58, No. l, 2006; p.43-48.
 • [28] Schneider R., Lange J.: Constitutive Equations and Empirical Creep Law of Structural Steel S460 at High Temperaturę. 6th International Conference Structures in Fire. Michigen State University, USA 2010. DEStech Publications Inc., p. 703-710.
 • [29] Anderberg, Y.; Modelling Steel Behaviour. Fire Safety Journal, 13, 1988; p. 17-26.
 • [30] Abramowicz M., Kowalski R.: Stress-strain relationship of reinforcing steel subjected to tension and high temperature. International Conference: Applications of Structural Fire Engineering, Prague 2009; Conf. Proc. p.134-139.
 • [31] Kosiorek M.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków. W: Budownictwo ogólne, Tom 2, Fizyka Budowli, Praca zbiorowa pod red. P. Klemma, Arkady, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0046
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.