PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przyszłość Eurokodów w Polsce - nowe kierunki rozwoju

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The future of Eurocodes in Poland - new developments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie podano historię powstania europejskich norm projektowania konstrukcji EN/EC oraz przedstawiono ich krótką charakterystykę. Referat omawia stan wprowadzenia Eurokodów do krajowej normalizacji i pierwsze podstawowe oceny wynikające z konfrontacji EN/EC i PN-EN/EC z dotychczsowymi krajowymi normami projektowania PN-B. W dalszej kolejności referat omawia zobowiązania Polski w zakresie wdrażania Eurokodów wynikające z Dokumentu Informacyjnego L Komisji Europejskiej i warunki jakie powinny zostać spełnione aby te zobowiązania zostały w pełni zrealizowane. W referacie przedstawiono także podstawowe założenia europejskich prac normalizacyjnych w programie Eurokody, a także wskazano na możliwości wykorzystania koncepcji EN/EC w procesie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
EN
The paper presents the history and characteristics of Structural Eurocodes as well as some initial experiences from the national implementation process in Poland, especially in the context of coexistence and confrontation of transposed EN/ECs and original Polish Standards. Special attention has been paid to the range of obligations and possible contributions specified in the Guidance Paper L "Applications and use of Eurocodes". The paper also presents a general overview of the possible future developments of the Eurocodes program in the field of new materials, innovative types of structures, robustness issue and promotion outside the European Union. According to medium-term strategy for 2008 - 2013 and BT /WG 206 Report, the methodology of Structural Eurocodes is perceived to be useful in the context of development of systems of design standards for demonstration of compliance with all performance requirements established by the Construction Products Regulation.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Lewicki B.: Polskie Normy projektowania konstrukcji. Konstrukcje z betonu, konstrukcje murowe, niezawodność konstrukcji - Rys historyczny. ITB, Warszawa, 2009.
 • [2] Kukulski W., Sieczkowski J.: Zużycie stali w elementach żelbetowych i sprężonych wgPN-76/B-03264 i wybranych norm zagranicznych, Inżynieria i Budownictwo nr 6/1979
 • [3] Dokument informacyjny L (CONSTRUCT 03/629, wersja 1) Komisji Europejskiej Stosowanie i sposób wykorzystania Eurokodów. Instytut Techniki Budowlanej. Seria Dokumenty Unii Europejskiej. Zeszyt 17, Warszawa 2004.
 • [4] Gajownik R., Gasiorowski S., Sieczkowski J.: Trudności doboru zapraw do konstrukcji murowych. Materiały Budowlane 4/2009.
 • [5] Pawlikowski J.: Zasady ustalania obciążeń oraz obciążenia stałe i użytkowe według Eurokodów. XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 9-12 marca 2011 roku.
 • [6] Gajownik R., Sieczkowski J.: Wytrzymałości muru według EC6. Porównanie zaleceń krajowych wybranych państw członkowskich UE. XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 9-12 marca 2011 roku.
 • [7] Fangrat J., Kaproń M.: Kształcenie ustawiczne kadry technicznej budownictwa na tle celów europejskiego funduszu społecznego. 55 Konferencja KILiW PAN i KN PZITB, Kształcenie kadr technicznych dla budownictwa. Kielce - Krynica, 20 - 25 września 2009 r.
 • [8] Łapko A.: Realizacja deklaracji bolońskiej w obszarze inżynierii lądowej – porównanie z innymi krajami UE. 55 Konferencja KIL i W PAN i KN PZITB, Kształcenie kadr technicznych dla budownictwa. Kielce - Krynica, 20 - 25 września 2009 r.
 • [9] Fangrat J., Gajownik R., Kaproń M.: Normalizacja w budownictwie. 57 Konferencja KILiW PAN i KN PZITB, Krynica, 18 - 23 września 2011 r.
 • [10] The Eurocodes and the construction industry. Medium - term strategy 2008 - 2013. CEN, JRC, 2009.
 • [11] Programming mandate addressed to CEN in the field of the structural Eurocodes. M/466, Brussels 2010.
 • [12] COM(2005) 24 końcowy: Komunikat na wiosenny szczyt rady europejskiej „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Nowy początek strategii lizbońskiej" Komunikat przewodniczącego Barroso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem, Bruksela, dnia 2.2.2005.
 • [13] Renewed EU Sustainable Development Strategy. Council of the European Union, Brussels, 26.6.2006.
 • [14] COM(2007) 1 końcowy: Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu. Europejska Polityka Energetyczna, Bruksela 10.01.2007.
 • [15] COM(2010) 2020: Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 3.03.2010.
 • [16] COM(2011) 109 final: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Energy Efficiency Plan 2011. Brussels, 2011.
 • [17] Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy, KOM(2007) 860 wersja ostateczna
 • [18] Final Report from CEN/BT/WG 206 CEN contribution to the EC lead market initiative on sustainable construction to CEN/BT. CEN, Brussels, 2010.
 • [19] Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG), Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, 11.2.1989
 • [20] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 89/106/EWG. Dziennik Urzędowy UE, 2011r.
 • [21] Wall S.: Nowe kierunki w normalizacji europejskiej związane z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Materiały Budowlane 3/2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0043
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.