Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0072-0040

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Wybrane właściwości samozagęszczających się fibrobetonów z włóknami stalowymi

Autorzy Ponikiewski, T.  Cygan, G. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN Some properties of self compacting concretes reinforced with steel fibres
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badano urabialność samozagęszczających się betonów, zbrojonych włóknami stalowymi. Stwierdzono, że 0,5% dodatek włókien stanowi optymalną zawartość, jeżeli bierze się pod uwagę urabialność mieszanki oraz wytrzymałość stwardniałego betonu. Urabialność jest gorsza, natomiast wytrzymałość ulega znacznemu zwiększeniu, jednak te zmiany zależą od długości i zawartości włókien stalowych w mieszance. Z punktu widzenia urabialności dobrze jest stosować krótsze włókna, przy większym udziale objętościowym; można wówczas otrzymać lepszą jednorodność mieszanki betonowej. Jednak stwierdzono pewne zakłócenia w równomiernym rozmieszczeniu dłuższych włókien w mieszance betonowej. Korzystne byłoby przeprowadzenie badań właściwości mieszanki i stwardniałego betonu w szerszej skali przemysłowej, przy wykorzystaniu tak zwanego "współczynnika włóknistości".
EN The workability of steel fiber reinforced self compacting concrete mixes was investigated. It was found that 0.5% content of steel fibers is an optimum as far as the workability of the mixes and the strength of hardened concrete is regarded. The workability is lowered and the strength is significantly better, but these changes depend on the length and volume ratio of steel fibers in the mixture. From the workability point of view it is suitable to use short fibres at higher volume ratio; the better homogenity of concrete mix could thus be obtained. However, some disturbances dealing with the uniform distribution of longer fibers throughout the concrete matrix are observed. The industrial studies on the effect of steel fibres on the properties of the mix as well as hardened concrete, based on so called "fiber factor" are to be recommended.
Słowa kluczowe
PL beton samozagęszczalny   fibrobeton   zbrojenie rozproszone   włókno stalowe   właściwości reologiczne   urabialność   wytrzymałość mechaniczna  
EN self compacting concrete   fibre reinforced concrete   dispersed reinforcement   steel fibre   rheological characteristic   workability   mechanical strength  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2011
Tom R. 16/78, nr 4
Strony 203--209
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il.
Twórcy
autor Ponikiewski, T.
autor Cygan, G.
  • Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
Bibliografia
1. B. Barragán, R. Zerbino, R. Gettu, M. Soriano, C. de la Cruz, G. Giaccio, M. Bravo, Development and application of steel fibre reinforced self-compacting concrete, 6th RILEM Symposium on Fibre-Reinforced Concretes (FRC), 457-466, BEFIB 2004, Varenna, Italy.
2. Y. Ding, D. Thomaseth, Ch. Niederegger, A. Thomas, W. Lukas, The investigation on the workability and flexural toughness of fibre cocktail reinforced self-compacting high performance concrete, 6th RILEM Symposium on Fibre-Reinforced Concretes (FRC), 467-478, BEFIB 2004, Varenna, Italy.
3. J.Szwabowski,T. Ponikiewski, The rheological properties of fresh polypropylene fibre reinforced mortar and concrete, 6th RILEM Symposium on Fibre-Reinforced Concretes (FRC), 309-318, BEFIB 2004, Varenna, Italy.
4. M. Kaszyńska, Beton samozagęszczalny - rozwój technologii i wyniki badań, 95 - 110, Konferencja „Dni betonu”, Wisła 2004.
5. T. Ponikiewski, Aspekty doboru włókien z punktu widzenia technologii mieszanki betonowej, 113-126, VI Seminarium reologiczne, Gliwice 2004.
6. T. Ponikiewski, J. Szwabowski, The influence of selected composition factors on the rheological properties of fibre reinforced fresh mortar, in: Proc. Int. Symp. 'BMC7' A. M. Brandt, V. C. Li, I. H. Marshall, 321-329, Warsaw, 13-15. 10.2003.
7. A. M. Brandt, Zastosowanie włókien jako uzbrojenia w elementach betonowych, 433-444, Konferencja: Beton na progu nowego Milenium, Kraków, 9-10. 11.2000.
8. J. Szwabowski, Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
9. J. Śliwiński, Beton zwykły - projektowanie i podstawowe właściwości, Wyd. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 1999.
10. RILEM TC162-TDF: Test and design methods for steel fibre reinforced concrete, Recommendations: Bending test. Materials and Structures, 33, Jan.-Feb. 2000.
11. T. Ponikiewski, G. Cygan, T. Kmita, Ocena jednorodności rozmieszczenia włókien stalowych w drobnoziarnistym betonie samozagęszczalnym z wykorzystaniem testu L-box, Cement Wapno Beton, 78, 3 (2011).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0072-0040
Identyfikatory