Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0072-0036

Czasopismo

Prace Instytutu Techniki Budowlanej

Tytuł artykułu

Ocena skuteczności działania środków ochrony powłok elewacyjnych przed grzybami pleśniowymi i glonami

Autorzy Wiejak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Estimation of the coat protection products effectiveness against mould fungi and alga
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Występowanie mikroorganizmów na elewacjach jest związane z termomodernizacją obiektów i stosowaniem w systemach ociepleń polimerowych materiałów elewacyjnych. Aby wyeliminować korozję biologiczną, stosuje się materiały z dodatkami środków ochrony powłok przed glonami i pleśniami. W roku 2008 zostały wydane normy PN-EN 15457 i PN-EN 15458 pozwalające ocenić skuteczność działania tych środków. Badania według tych norm nie uwzględniają badań starzeniowych powłok, co w przypadku materiałów elewacyjnych może znacząco wpływać na ocenę odporności powłoki. W artykule porównano wyniki badań powłok malarskich i tynków poddawanych i nie poddawanych ługowaniu w wodzie.
EN The appearance of microorganisms on the elevation is related to the thermal modernization of the construction works and with using polymeric elevation materials in these systems. To eliminate the biological corrosion, the materials with the addition of coat protection products against mould and fungi are used. In 2008 the PN-EN 15457 and PN-EN 15458 standards were emitted. They allow to estimate the effectiveness of those products. However, the tests carried out according to these standards are not taking into account the ageing tests of coats, what, in case of elevation materials may affect the reliable estimation of their resistance. Test results of paints and plasters submitted and not-submitted to leaching in water are compared in paper.
Słowa kluczowe
PL materiał elewacyjny   polimer   grzyb pleśniowy   glony   powłoka elewacyjna   powłoka malarska   tynk   środek ochronny   środek biobójczy   odporność biologiczna   skuteczność antykorozyjna   metoda badań   wyniki badań  
EN facade material   polimeric material   mould fungi   algea   facade coating   paint coat   plaster   protective agent   biocide   biological resistance   anticorrosion effectiveness   test method   test result  
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Czasopismo Prace Instytutu Techniki Budowlanej
Rocznik 2011
Tom R. 40, nr 2
Strony 15--25
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., il.
Twórcy
autor Wiejak, A.
  • Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
Bibliografia
[1] Bernstein l. L, Safferman R. S.: Viable algae in home dust., Nature 1970,227, s. 851 -852
[2] Doleżal M.: Drobnoustroje w budynkach problemem zdrowotnym i ekologicznym. II Konferencja Naukowa „Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie". Kraków, maj 1983
[3] Janińska B.: O zagrożeniu katastrofą mikologiczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych po termomodernizacji, Konferencja „Awarie budowlane", Szczecin - Międzyzdroje 1999
[4] Jaworska K.: Praca badawcza ITB nr ND-23/99 Zagrożenie budynków grzybami pleśniowymi,1999, maszyn., biblioteka ITB
[5] Klamer M., Morsing E., Husemoen T.: Fungal growth on different insulation materials exposed to different moisture regimes, International Biodeterioration & Biodegradation, 2003/2004
[6] Nielshem K. F., Holm G., Uttrup L. P., Nielshen P. A.: Mould growth on building materials under Iow water activites. Influence of humidity and temperature on fungal growth and secondary matabolism. International Biodeterioration & Biodegradation, 2004
[7] Pasanen A. L., Kasanen J. K., Rautiala S., Ikaheimo M., Rantamaki J., Kaariainen H., Kalliokoski P.: Fungal growth and survival in building materials under fluctuating moisture and temperature condition. International Biodeterioration & Biodegradation, 2000
[8] Yonni F., Moreira T. M., Fasoli H., Grandi L., Cabral D.: Simple and easy method for the determination of fungal growth and decolourative capacity in solid media. International Biodeterioration & Biodegradation, 2003/2004
[9] Marszałek K., Nowak H.: Analiza wpływu mostków cieplnych przegród budowlanych na rozwój grzybów. III Sympozjum PSMB „Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem", Szklarska Poręba 1995
[10] Nantka M.: Efekty modernizacji cieplnej istniejącego budownictwa wielorodzinnego, Przegląd budowlany, 4, 1995 ,
[11] Raw G. J.: Sic building syndrome: an introduction. Biodeterioration Society occasional publication no 6 „Airbone deteriogens and pathogens", ed. Flanningan B.,1989
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690), Dział VIII „Higiena i zdrowie" § 322, p. 1 i 2
[13] Bjurman J.: Fungal and microbial activity in external wooden panels as determined by finish, exposure, and contruction techniques. International Biodeterioration & Biodegradation, 1998
[14] Gillatt J. W.: The need for antifungal and antialgal additives in high performance surface coatings. Technical Service manager: Biocides, Thor Chemicals (UK) Ltd, Cowley House, Earl Road, Cheadle Hulme, Cheshire SK8QP, UK 1991(6)
[15] Grant C.: Bravery A. F: Laboratory evaluation of algicidal biocides for use on constructional materials. 1. An Assesment of some current test methods. International Biodeterioration Bulletin 17(4) Winter 1981
[16] Grant C., Bravery A. F: Laboratory evaluation of algicidal biocides for use on constructional materials. 2. Use of the vermiculite bed technique to evaluate a quaternary ammonium biocide, International Biodeterioration Bulletin 17(4) Winter 1981
[17] Hueck H. J., Adema D. M. M.: Some problems in the testing of materials with algae. Material und Organismen 1967
[18] Kuczyńska H., Ślusarczyk A., Kubica S.: Otrzymywanie farb odpornych na działanie mikroorganizmów. Ochrona przed korozją, 1, 2005
[19] The Singapure Standard 345:1990: Algae Resistant Emulsion Paint for Decorative Purposes
[20] Wytyczne VdL06 określania odporności materiałów powłokowych na skażenie pleśniami - Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Lakierniczego, 1997
[21] ASTM D 3273-00 Standard Test Method for resistance to growth of mould on the surface of interior coatings in an environmental chamber
[22] ASTM D:3274-95 Test Method for Evaluating Degree of Surface Disfigurement of Paint Films by Microbial (Fungal or Algal) Growth or Soil and Dirt Accumulation
[23] ASTM D 5590-00 Standard Test Method for Determining the Resistance of Paint Films and Related Coatings to Fungal Defacement by Accelerated Four-Week Agar Plate Assay
[24] Abram A.: Metody badań i wymagania do oceny odporności wyrobów elewacyjnych i dachowych na wzrost glonów oraz środków do zwalczania glonów. Praca badawcza ITB nr NS-4172006, maszyn., biblioteka ITB
[25] PN-EN 14119:2005 Badania tekstyliów. Ocena działania mikrogrzybów
[26] PN-EN ISO 846:2002 Tworzywa sztuczne. Ocena działania mikroorganizmów
[27] PN-EN 60068-2-10:2005 Badania środowiskowe. Część 2-10: Próby. Próba J i wytyczne: Pleśnie
[28] PN-EN 15457:2008 Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami
[29] PN-EN 15458:2008 Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed glonami
[30] Zyska B.: Katastrofy, awarie i zagrożenia mikrobiologiczne w budownictwie. Przegląd budowlany, 1,2000
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0072-0036
Identyfikatory