PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Fizykalne modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Physical modeling of precipitation for the purposes of sewage systems dimensioning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawą niniejszej pracy były wyniki pomiarów pluwiograficznych ze stacji meteorologicznej IMGW Wrocław-Strachowice z lat 1960-2009. Celem wyodrębnienia z pluwiogramów intensywnych deszczów, do analiz statystycznych częstości ich występowania przyjęto własne kryterium wysokości opadów, które pozwoliło na wyselekcjonowanie dla każdego roku od kilku do kilkunastu najintensywniejszych opadów. Łącznie z okresu 50 lat obserwacji wyodrębniono 514 opadów syntetycznych, które następnie były szeregowane według nierosnących wysokości w 16 przedziałach czasowych ich trwania (od 5 min do 72 godz.). Na tej podstawie opracowano modele fizykalne na maksymalną wysokość opadów, w tym przekształcone na natężenie jednostkowe, do projektowania odwodnień terenów w warunkach wrocławskich.
EN
The basis of this work were pluviographic measurements form IMGW meteorological station in Wrocław-Strachowice for the period of 1960-2009. For choosing pluviograms of intensive rainfalls and for statistic analysis of the frequency of their appearance, the own criterion of precipitation amount was accepted. It allowed to choose several most intensive precipitations for each year. For 50-years period of observations the total amount of 514 rain falls were singled out. Afterwards they were ranged into in 16 time intervals according to their periods of lasting (form 5 minutes to 72 hours). On this basis the physical models were formulated for the maximal precipitation amount for the purposes of designing the drainage of Wroclaw area.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • 1. Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H.: Kanalizacja, t.1, Arkady, Warszawa 1974.
 • 2. Błaszczyk P. (red.): Zasady planowania i projektowania systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych i dużych miastach, IKŚ, Warszawa 1983.
 • 3. Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja. Sieci i pompownie, Arkady, Warszawa 1983.
 • 4. Kwietniewski M., Nowakowska-Błaszczyk A., Olszewski W., Ways M.: Kanalizacja. Materiały do projektowania, Wydawn. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1985.
 • 5. Suligowski Z.: Zagospodarowanie wód opadowych. Szczególne problemy, Forum Eksploatatora, nr 3-4, 2004, s. 24-27.
 • 6. Kotowski A.: O potrzebie dostosowania zasad wymiarowania kanalizacji w Polsce do wymagań normy PN-EN 752 i zaleceń Europejskiego Komitetu Normalizacji, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6, 2006, s. 20-26.
 • 7. Kotowski A.: Dyskusja nad zaleceniami normy PN-EN 752 odnośnie zasad wymiarowania odwodnień terenów w Polsce, VI Zjazd Kanalizatorów Polskich POLKAN, Łódź, 6-7.12.2007. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 46, 2007, s. 27-37.
 • 8. Dziopak J., Hypiak J.: Analiza metodologii wymiarowania kanalizacji ogólnospławnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 276, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 58 (2/11).
 • 9. Tabernacki J.: Deszczowe zbiorniki retencyjne w kanalizacji. Nowa technika w inżynierii sanitarnej, Wodociągi i Kanalizacja, nr 11, Arkady, Warszawa 1980.
 • 10. Dziopak J.: Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych, Wydawn. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1992.
 • 11. Dziopak J., Słyś D.: Modelowanie zbiorników klasycznych i grawitacyjno-pompowych w kanalizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 • 12. Kisiel A.: Przegląd najnowszych rozwiązań zbiorników kanalizacyjnych (część I i II), Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 5 (cz. I) i 6 (cz. II), 2000.
 • 13. Kotowski A.: O wiarygodności podstaw modelowania zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace Naukowe. Seria Inżynieria Środowiska, z. 57, 2009, s. 79-91.
 • 14. Kotowski A.: Weryfikacja zasad wymiarowania zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych w Polsce, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 4, 2009, s. 14-21.
 • 15. Kotowski A.: Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • 16. Kotowski A.: Grundlagen der hydraulischen Dimensionierung der Regenueberlaeufe mit gedrosseltem Ablauf aus der beruhigten Kammer hinter dem seitlichen Streichwehr, Das Gas und Wasserfach - Wasser/Abwasser, Jg. 141, nr 8, 2000, s. 516-526.
 • 17. Kotowski A.: Verfahren und Beispiel der Dimensionierung des verbesserten Regenueberlaufs mit Drosselrohr in Mischwasserkanalisation, Das Gas und Wasserfach - Wasser/Abwasser, Jg. 142, nr 12, 2001, s. 843-850.
 • 18. Kotowski A., Wartalski J., Wójtowicz P.: Dimensioning of non-conventional storm overflows with the new method of throttling the outflow to the treatment plant, Wydawn. Taylor and Francis, London 2007, s. 165-173.
 • 19. Kotowski A., Szewczyk H.: Hydraulische Berechnungen von Leichtfluessigkeitsabscheidern, Korespondenz Abwasser/Abfall, Jg. 54, nr 3, 2007, s. 260-267.
 • 20. Kotowski A., Szewczyk H.: Hydraulics of light liquid separators with overflows inside bypasses, Chemical and Process Engineering, vol. 29, nr 4, 2008, s. 1037-1051.
 • 21. Kotowski A., Szewczyk H.: Verfahren und Beispiel zur Dimensionierung eines Leichtflussigkeits-abscheiders mit innerem Umlaufkanal, Das Gas und Wasserfach -Wasser/Abwasser, Jg. 150, nr 6, 2009, s. 467-473.
 • 22. Kotowski A., Wójtowicz P.: Analysis of hydraulic parameters of cylindrical vortex regulators, Environment Protection Engineering, vol. 34, nr 2, 2008, s. 43-56.
 • 23. Wójtowicz P., Kotowski A.: Badania modelowe cylindrycznych regulatorów hydrodynamicznych, Ochrona Środowiska, nr 2, 2008, s. 35-41.
 • 24. Wójtowicz P., Kotowski A.: Influence of design parameters on throttling efficiency of cylindrical and conical vortex valves, Journal of Hydraulic Research, vol. 47, nr 5, 2009, s. 559-565.
 • 25. Kossakowska-Cezak U. (red.): Climatological normals (CLINO) for the period 1961-1990, WMO no 847, Geneva 1996. Przegląd Geofizyczny, t. 44, nr 1-2, 1999.
 • 26. Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A.: Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji, Wydawn. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Studia z zakresu inżynierii sanitarnej, Warszawa 2010.
 • 27. Bogdanowicz E., Stachy J.: Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki projektowe, Materiały badawcze, Seria: Hydrologia i Oceanologia, nr 23, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1998.
 • 28. Licznar P.: Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych, Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • 29. Schmitt T.G.: Kommentar zum Arbeitsblatt A 118 „Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen”, DWA, Hennef 2000, Wydawn. Seidel-Przywecki, Warszawa 2007.
 • 30. Chomicz K.: Ulewy i deszcze nawalne w Polsce, Wiadomości Służby Hydrologicznej, PIHM, t. 2, z. 3, Warszawa 1951.
 • 31. Stachy J. (red.): Atlas hydrologiczny Polski, t. I, Wydawn. Geologiczne, Warszawa 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0072-0013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.