PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza metodologii modelowania opadów do wymiarowania kanalizacji

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of methodology of precipitation modeling for sewerage dimensioning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opracowane w latach 50. ubiegłego wieku zasady wymiarowania odwodnień terenów w Polsce są nieodpowiednie, zaniżają bowiem wyniki obliczeń miarodajnych strumieni opadów. Zasady te wymagają weryfikacji; pilnego zastąpienia wymaga zwłaszcza model Błaszczyka nowymi, dokładniejszymi modelami o zasięgu lokalnym, na podstawie których byłoby możliwe opracowanie szczegółowego atlasu opadów w Polsce - na wzór atlasu KOSTRA w Niemczech. Podstawą niniejszej pracy były wyniki pomiarów pluwiograficznych ze stacji meteorologicznej IMGW Wrocław-Strachowice z lat 1960-1990. Na tej podstawie sformułowano i zweryfikowano w praktyce metodologię do fizykalnego bądź probabilistycznego opracowywania wyników pomiarów opadów do zastosowania na innych stacjach meteorologicznych w kraju.
EN
The rules of measuring of drainage area in Poland, which were worked out in the fifties of last century, are frequently not suitable, that means lower results of calculations of unreliable precipitation stream. Those rules need verification, particularly urgent change of the Blaszczyk's model with new precise models, including local range, on which base would be probable to develop the precipitation atlas in Poland - like KOSTRA atlas in Germany. The basis of this work were pluviographic measurements form IMGW meteorological station in Wroctaw-Strachowice from years 1960-1990. On this basis methodology was elaborated, verified in practice for the use in other meteorological stations in the country, for the physical or probabilistic description of rainfall measurement results.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • [1] Błaszczyk W.: Spływy deszczowe w sieci kanalizacyjnej (Wytyczne do normatywu), Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 9, 1954, s. 262-271.
 • [2] Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H.: Kanalizacja, t. I Wydawn. Arkady, Warszawa 1974
 • [3] Błaszczyk P.: Zasady planowania i projektowania systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych i dużych miastach, Wydawn. IKŚ, Warszawa 1983.
 • [4] Suligowski Z.: Zagospodarowanie wód opadowych. Szczególne problemy, Forum Eksploatatora, nr 3-4, 2004, s. 24-27.
 • [5] Kotowski A.: Wybrane aspekty wymiarowania i sprawdzania przepustowości kanałów deszczowych i ogólnospławnych, Forum Eksploatatora, nr l, 2006, s. 18-25.
 • [6] Kotowski A.: O potrzebie dostosowania zasad wymiarowania kanalizacji w Polsce do wymagań normy PN-EN 752 i zaleceń Europejskiego Komitetu Normalizacji, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6, 2006, s. 20-26.
 • [7] Kotowski A.: Dyskusja nad zaleceniami normy PN-EN 752 odnośnie zasad wymiarowania odwodnień terenów w Polsce, VI Zjazd Kanalizatorów Polskich POLKAN, Łódź 6-7 grudnia 2007 r., Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 46, 2007, s. 27-37.
 • [8] Kotowski A.: O wiarygodności podstaw modelowania zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe. Seria Inżynieria Środowiska, z. 57, 2009, s. 79-91.
 • [9] Kotowski A.: Weryfikacja zasad wymiarowania zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych w Polsce, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 4, 2009, s. 14-21.
 • [10] Kaźmierczak B., Kotowski A.: Analiza porównawcza wzorów na natężenie deszczy do projektowania kanalizacji, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO, Rzeszów-Niepołomice 4-5 czerwca 2009 r., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, s. 101-116.
 • [11] Kotowski A., Kaźmierczak B.: Ocena przydatności dotychczasowych wzorów na natężenie opadów deszczowych do projektowania odwodnień terenów w Polsce, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 11, 2009, s. 11-17.
 • [12] Kotowski A., Kaźmierczak B, Dancewicz A.: Analiza maksymalnych wysokości opadów we Wrocławiu-Strachowicach w latach 1960-2009. Modelowanie opadów miarodajnych do wymiarowania kanalizacji, Raporty Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Seria SPR, nr 26/2009.
 • [13] PN-EN 752:2008: Drain and sewer systems outside buildings (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne), PKN, Warszawa 2008.
 • [14] Kossakowska-Cezak U. (red.): Climatological normals (CLINO) for the period 1961-1990, WMO, no 847, Geneva 1996, Przegląd Geofizyczny, t. 44, nr 1-2, 1999.
 • [15] Lambor J: Obliczenie prawdopodobieństwa pojawienia się deszczów nawalnych w Polsce, Gospodarka Wodna, nr 12, 1953, s. 456-457.
 • [16] Schmitt T.G.: Kommentar zum Arbeitsblatt A 118 „Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen”, Wydawn. Seidel-Przywecki, Warszawa 2007.
 • [17] Chomicz K.: Ulewy i deszcze nawalne w Polsce, Wiadomości Służby Hydrologicznej, PIHM Warszawa, t. 2, z. 3, 1951.
 • [18] Ciepielowski A., Dąbkowski S.L.: Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych (z przykładami), Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 2006.
 • [19] Reinhold F.: Regenspenden in Deutschland, Archive für Wasserwirtschaft, 1940.
 • [20] Chomicz K.: Normy opadowe dla potrzeb kanalizacji miast, Gospodarka Wodna, nr 10, 1953, s. 377-382.
 • [21] Bogdanowicz E., Stachy J.: Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki projektowe, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Materiały badawcze, Hydrologia i Oceanologia, nr 23, Warszawa 1998.
 • [22] Chomicz K.: O jednolite normy opadowe przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej miast, Gospodarka Wodna, nr 3, 1952, s. 81-85.
 • [23] Stachy J. (red.): Atlas hydrologiczny Polski, t.1, Wydawn. Geologiczne, Warszawa 1987.
 • [24] Wołoszyn J.: Średnie natężenie, średni czas trwania i rozkład natężenia normalnych opadów we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe WSR we Wrocławiu, Melioracja, nr 61, 1961,s.23-41.
 • [25] Sowiński M.: Wyznaczenie maksymalnego natężenia opadu o T-letnim okresie powtarzalności na przykładzie Wrocławia, Wiadomości IMGW, t. VI, z. 3-4, 1980, s. 117-126.
 • [26] Licznar P., Łomotowski J., Rojek M.: Pomiary i przetwarzanie danych opadowych dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnieniowych, Wydawn. FUTURA, Poznań 2005.
 • [27] Strupczewski W., Napiórkowski J.: Rozkłady maksymalnych sezonowych wysokości opadów atmosferycznych i ich sum na podstawie modelu serii czasowej, Przegląd Geofizyczny, vol. XXVI, nr 1-2, 1981, s. 25-36.
 • [28] Bartels H. i in.: Starkniederschlagshöhen für Deutschland. KOSTRA, Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes, Offenbach am Main 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0072-0012
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.