Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0068-0060

Czasopismo

Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych

Tytuł artykułu

Ocena właściwości fizykochemicznych i cytotoksyczności opracowanych cementów wapniowofosforanowych do wypełnienia ubytków kostnych w zastosowaniach medycznych

Autorzy Karaś, J.  Pielka, S.  Paluch, D.  Ciołek, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The evaluation of physicochemical properties and cytotoxicity of the obtained calcium phosphate cements for filling bone defects in medical applications
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania przeprowadzono pod kątem oceny właściwości fizykochemicznych, biozgodności i cytotoksyczności cementów wapniowofosforanowych do iniekcyjnego wypełniania ubytków kości w zastosowaniach medycznych. Wszystkie otrzymane cementy zostały porównane w niektórych zakresach: czasu wiązania, wytrzymałości na ściskanie, zarabialności, podatności na iniekcję i integralności w środowisku symulującym płyn fizjologiczny (SBF). Oceniono cytotoksyczność cementów w bezpośrednim kontakcie z niektórymi fibroblastami mysimi 3T3 Balb/C, przy czym udowodniono, że można poprawić ich właściwości przez modyfikację składów i otrzymać iniekcyjne, biozgodne cementy odpowiednie do zastosowań klinicznych.
EN The aim of the research was to evaluate of physicochemical properties and biocompatibility of the obtained calcium phosphate cements, intended for filling bone defects in surgery by means of injection. All obtained cements were compared in terms of the setting time, compressive strength, handling properties, injectability and integrity in SBF. Analysis of cytotoxicity of cements in immediate contact with 3T3 Balb/C mouse fibroblasts has been performed. It was demonstrated that it can improve the properties of calcium phosphate cement by modification its compositions to obtain injectable, biocompatible cements suitable for the clinical use.
Słowa kluczowe
PL cement wapniowofosforanowy   zastosowanie medyczne   ubytek kostny   wypełnienie ubytku  
EN calcium phosphate cement   medical application   bone defect   defect filling  
Wydawca Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.
Czasopismo Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
Rocznik 2008
Tom R. 1, nr 1
Strony 9--30
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il.
Twórcy
autor Karaś, J.
autor Pielka, S.
autor Paluch, D.
autor Ciołek, L.
  • Instytut Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Zakład Bioceramiki, Warszawa
Bibliografia
[1] Bohner M. i in., Technological issues for development of more efficient calcium phosphate bone cements: A critical assessment, „Biomaterials" 2005, No 26, s. 6423-6429.
[2] Elena F. Burguerai in., Injectable calcium phosphate cement: Effects of powder-to-liquid ratio and needle size, „Journal of Biomedical Materials Research". Part B: „Apl. Biomater." 2008, No 84B, s. 493-502.
[3] Fernandez E. i in., High-strength apatic cement by modification with superplasticizers, „Biomaterials" 2005, No 26, s. 2289-2296.
[4] Hugo Leonardo Rocha Alves i in., Injectability evaluation of tricalcium phosphate bone cement, „Journal of Biomedical Materials Research" 2008, No 19, s. 2241-2246.
[5] Khairoun I. i in., Limited compliance of some apatitic calcium phosphate bone cements with clinical requirements, „Journal of Biomedical Materials Research" 1998, No 9, s. 667-671.
[6] Ming – You Shie i in., Immersion behavior of gelatin-containing calcium phosphate cement, „Acta Biomaterialia" 2008, vol. 4, s. 646-655.
[7] PN-EN ISO 10993-5 „Biologiczna ocena wyrobów medycznych. Badania cytotoksyczności -metody in vitro", 2001.
[8] PN-EN ISO 29917-1:2005 „Stomatologia. Cementy wiążące z udziałem wody. Część 1: Cementy kwasowo-zasadowe w postaci proszku i płynu".
[9] Polesiński Z., Karaś J., Cementy kostne i stomatologiczne, [w:] Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, t. 4: 2003, s. 179-209.
[10] Xiupeng Wang i in., Control of crystallinity of hydrated products in a calcium phosphate bone cement, „Journal of Biomedical Materials Research" 2007, 81 A, s. 781-790.
[11] Xiupeng Wang i in., Influence of anti-washout agents on the rheological properties and injectability of a calcium phosphate cement, „Journal of Biomedical Materials Research". Part B: „Apl. Biomater." 2007, No 81B, s. 410-418.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0068-0060
Identyfikatory