Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0065-0072

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Określanie rodzajów gruntów według PN-EN ISO 14688-1,2:2006 na podstawie składu granulometrycznego

Autorzy Garwacka-Piórkowska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determining kinds of ground according to PN-EN ISO 14688-1,2:2006 on the basis of granular composition
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono ogólne zasady nowej klasyfikacji gruntów. Zwrócono uwagę na niezgodność przy określaniu nazw gruntów według nomogramu normowego i załącznika krajowego. Przedstawiono propozycję opisu składu granulometrycznego wszystkich gruntów wymienionych w nomogramie normowym, w której decydujący jest stosunek zawartości frakcji iłowej do sumy frakcji drobnych (iłowej i pyłowej).
EN In the article general rules of the new classification of ground. The attention was drawn to the disagreement between determining grounds' names according to the norm nomogram and the national enclosure. The article contains a proposal of the description of granular composition of all grounds being in norm nomogram. In the proposition, the proportion of contents clay fraction to the sum of small fractions (clay and silt), is conclusive.
Słowa kluczowe
PL klasyfikacja   grunt   nomogram normowy   PN-EN ISO 14688-1:2006   PN-EN ISO 14688-2:2006   skład granulometryczny  
EN classification   ground   norm nomogram   PN-EN ISO 14688-1:2006   PN-EN ISO 14688-2:2006   granular composition  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 10
Strony 549--552
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Garwacka-Piórkowska, S.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] PN-EN ISO 14688-1 ,2:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis, Część 2: Zasady klasyfikowania.
[2] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
[3] Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów. ITB. Warszawa 2007.
[4] Jaros M., Majer K.: Porównanie klasyfikowania gruntów wg nowej normy PN-EN ISO 14688 i dawnej polskiej klasyfikacji. Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, 2006.
[5] Badania laboratoryjne powszechnie występujących gruntów do potrzeb nowej klasyfikacji wg PN-EN ISO 14688:2006. Sprawozdanie z pracy badawczej statutowej. Instytut Budownictwa Politechniki Warszawskiej, Płock 2009.
[6] Seminarium ITB: Nowoczesne metody badań gruntów. Warszawa 2003.
[7] Budownictwo ogólne, tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania. Praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 2008.
[8] Wysokiński L.: Rozwój metod badań gruntów. Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2005”.
[9] Wysokiński L.: Projektowanie geotechniczne od klasyfikacji gruntów do monitoringu obiektu wg norm europejskich. XXIV ogólnopolska konferencja „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Wisła 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0065-0072
Identyfikatory