Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0065-0069

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Wpływ wysokiej temperatury na cechy mechaniczne betonu

Autorzy Kowalski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of high temperature on concrete mechanical properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono najważniejsze procesy i zjawiska występujące w betonie podczas działania wysokiej temperatury. Przytoczono najważniejsze założenia modelu opisującego cechy mechaniczne ogrzewanego betonu (według PN-EN 1992-1-2). Zwrócono uwagę, że zachowanie się betonu w konstrukcjach żelbetowych narażonych na działanie pożaru nie zawsze jest w pełni zgodne z tym, co można przewidzieć na podstawie wytycznych normowych.
EN The paper discusses key processes and phenomena occurring in concrete subjected to elevated temperatures. It refers to main pre-requisites of the Eurocode model (EN 1992-1-2) discussing mechanical properties of heated concrete and it discusses the behaviour of concrete in reinforced concrete structures exposed to fire, which does not necessarily have to be fully compliant with expectations based on Eurocode guidelines.
Słowa kluczowe
PL temperatura wysoka   cecha mechaniczna   beton   pożar   konstrukcja żelbetowa  
EN high temperature   mechanical properties   concrete   fire   reinforced concrete structure  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 10
Strony 533--538
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il.
Twórcy
autor Kowalski, R.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690 (z późniejszymi zmianami).
[2] PN-EN 1992-1-2:2008 Eurkod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
[3] Projektowanie elementów konstrukcji żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. Instrukcja ITB nr 409/2005.
[4] PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
[5] Kowalski R.: Obliczeniowa ocena nośności zginanych elementów żelbetowych w sytuacji pożaru. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe. Budownictwo, z. 149/2008.
[6] Kowalski R.: Zabezpieczenia pożarowe konstrukcji żelbetowych. XXV ogólnopolskie „Warsztaty pracy projektanta konstrukcji”. Szczyrk 2010. Materiały konferencyjne, tom II.
[7] Khoury G.A.: Majorana C.E., Pesavento F., Schrefler B.A.: Modelling of heated concrete. „Magazine of Concrete Research”, 2002, Vol. 54, No. 2.
[8] fib Bulletin 38/2007. Fire design for concrete structures - materials, structures and modelling.
[9] Chudyba K.: Uszkodzenia pożarowe betonu. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 1/2010.
[10] Gawin D., Witek A., Pesavento F.: Numeryczna analiza różnych metod zabezpieczania konstrukcji betonowych przed termicznym odpryskiwaniem w warunkach pożarowych. Konferencja naukowo-techniczna „Awarie budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje 2005.
[11] Gawin D., Witek A., Pesavento F.: O ochronie betonowej obudowy tunelu przed zniszczeniem w warunkach pożaru - wyniki projektu UPTUN. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 11/2006.
[12] Gawin D., Witek A., Koniorczyk M., Witczak K.: Ochrona betonowej obudowy tunelu przed zniszczeniem w warunkach pożaru - wyniki europejskiego programu badawczego UPTUN. Konferencja Naukowa „Krynica 2006”, tom III.
[13] Khoury G.A., Grainger B.N., Sullivan P.J.E.: Transient thermal strain of concrete: literature review, conditions within specimen and behaviour of individual constituents. „Magazine of Concrete Research”, Vol. 37, No. 132, 1985.
[14] Khoury G.A., Grainger B.N., Sullivan P.J.E.: Strain of concrete during first heating to 600 C under load. „Magazine of Concrete Research”, Vol. 37, No. 133, 1985.
[15] Abrams M.S.: Compressive Strength of Concrete at Temperatures to 1600 F. ACI Publication SP25, paper SP25-2, Detroit 1971.
[16] Kowalski R.: Wpływ gwałtownego chłodzenia na cechy mechaniczne betonu narażonego na działanie wysokich temperatur. Konferencja „Dni betonu 2004”. Polski Cement.
[17] Kowalski R.: The effects of the cooling rate on the residual properties of heated-up concrete. „Structural Concrete”. Journal of the fib. Vol. 8, No. 1, 2007 Thomas Telford and fib.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0065-0069
Identyfikatory