Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0030

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Biosorpcja metali

Autorzy Zamorska, J.  Papciak, D. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Metal biosorption
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono proces usuwania metali ze środowiska wodnego w procesie biosorpcji. Przedstawiono biosorbenty i mechanizmy procesu biosorpcji. Zamieszczono opis podstawowych czynników wpływających na ten proces: rodzaj i budowę biosorbentu, charakter immobilizacji, cechy roztworu, w którym przebiega proces wraz z podstawowymi czynnikami abiotycznymi.
EN The paper presents process of metal removing from water environment in biosorption process. The biosorbent and mechanisms of biosorption process were described. The basic factor influencing on this process were discussed: kind and build of biosorbent, immobilization character, features of solution in which runs process with basic abiotic factors.
Słowa kluczowe
PL biosorpcja metali   roztwór wodny  
EN metal biosorption   water environment  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2010
Tom z.57[271], nr 1
Strony 179--193
Opis fizyczny Bibliogr. 38 poz.
Twórcy
autor Zamorska, J.
autor Papciak, D.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Aksu Z.: Determination of the equilibrium, kinetic and thermodynamic parameters of the batch biosorption of nickel (II) ions onto Chlorella vulgaris. Process Biochemistry, no. 38, 2002, s. 89-99.
2. Aloysius R., Karim M.L A., Ariff A.B.: The mechanism of cadmium removal from aqueous solution by nonmetabolizing free and immobilized live biomass of Rhizopus oligosporus. World Journal of Microbiology and Biotechnology, vol. 15, no. 5, 1999, s. 571-578.
3. Arica M.Y., Arpa C., Ergene A., Bayramoglu G., Genc O.: Ca-alginate as a support for Pb(II) and Zn(II) biosorption with immobilized Phanerochaete chrysosporium. Carbohydrate Polymers, no. 52, 2003, 167-174.
4. Atkinson B.W., Bux F., Kasan H.C.: Considerations for application of biosorption technology to remediate metal-contaminated industrial effluents. Water SA, vol. 24, no. 2, 1998.
5. Blanco A., Sanz B., Llama M.J., Serra J.L.: Biosorption of heavy metals to immobilised Phormidium laminosum biomass. Journal of Biotechnology, no. 69, 1999, s. 227-240.
6. Boddu V.M., Abburi K., Talbott J.L., Smith E.D., Haasch R.: Removal of arsenic (III) arsenic (V) from aqueous medium using chitosan-coated biosorbent. Water Research, no. 42, 2008, s. 633-642.
7. Chmiel A.: Biotechnologia - podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa 1998.
8. Dilek F.B., Erbay A., Yetis U.: Ni(II) biosorption by Polyporous versicolor. Process Biochemistry, no. 37, 2002, s. 723-726.
9. Fogarty R.V., Dostalek P., Patzak M., Votruba J., Tel-Or E., Tobin J.M.: Metal removal by immobilised and non-immobilised Azolla filiculoides. Biotechnology Techniques, vol. 13, no. 8, 1999, s. 533-538.
10. Grabas K., Kołwzan B.: Biostymulacja sorpcji niklu na nośnikach węglowych. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 3, nr 3-4, 2000, s. 333-341.
11. Hashim M.A., Chu K.H.: Biosorption of Cadmium by Brown, Green, and Red Seaweeds. Chemical Engineering Journal, vol. 97, no. 2-3, 2004, 249-255.
12. Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa 1999.
13. Kacar Y., Arpa C., Tan S., Denizli A., Genc O., Arica M.Y.: Biosorption of Hg(II) and Cd(II) from aqueous solutions: comparison of biosorptive capacity of alginate and immobilized live and heat inactivated Phanerochaete chrysosporium. Process Biochemistry, no. 37, 2002, s. 601-610.
14. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2003.
15. Klinik J.: Tekstura porowatych ciał stałych. Wydawn. AGH, Kraków 2000.
16. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
17. O'Neill P.: Chemia środowiska. PWN, Warszawa-Wrocław 1998.
18. Pagnanelli F., Esposito A., Toro L., Vegli F.: Metal speciation and pH effect on Pb, Cu, Zn and Cd biosorption onto Sphaerotilus natans: Langmuir-type empirical model. Water Research, no. 37, 2003, s. 627-633.
19. Park J.K., Lee J.W., Jung J.Y.: Cadmium uptake capacity of two strains of Saccharomyces cerevisiae cells. Enzyme and Microbial Technology, no. 33, 2003, s. 371-378.
20. Pawlik-Skowrońska B., Pirszel J., Skowroński T.: Biosorpcja i usuwanie Cd, Cu, Pb oraz Zn z roztworów wodnych przez sorbenty uzyskane z grzyba pieśniowego Rhizopus nigricans i odpadowej biomasy drożdży Saccharomyces uvarum. Archiwum Ochrony Środowiska, t. 26, nr l, 2000, s. 39-53
21. Płaza G.: Sorpcja kadmu przez wybrane gatunki grzybów mikroskopowych. Biotechnologia, vol. 39, no. l, 1997.
22. Pumpel T., Schinner F.: Metal biosorption: a structured data space? Research in Microbiology, vol. 148, no. 6, 1997, s. 514-515.
23. Sag Y., Kutsal T.: Determination of the biosorption activation energies of heavy metal ions on Zoogloea ramigera and Rhizopus arrhizus. Process Biochemistry, no. 35, 2000, s. 801-807.
24. Sag Y., Atacoglu L, Kutsal T.: Equilibrium parameters for the single and multicomponent biosorption of Cr VI and Fe III ions on R. arrhizus in a packed column. Hydrometallurgy, no. 55, 2000, 165-179.
25. Sag Y., Kaya A., Kutsal T.: Lead, copper and zinc biosorption from bicomponent systems modelled by empirical Freundlich isotherm. Applied Microbiology and Biotechnology, vol. 53, no. 3, 2000.
26. Sag Y., Kaya A., Kutsal T.: The simultaneous biosorption of Cu II and Zn on Rhizopus arrhizus: application of the adsorption models. Hydrometallurgy, no. 50, 1998,297-314.
27. Świderska-Bróż M.: Mikrozanieczyszczenia w środowisku wodnym. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
28. Świderska-Bróż M.: Zjawiska sorpcji w wodach naturalnych oraz w procesach oczyszczania wód. Ochrona Środowiska, nr 521/2-3 (32-33), ł987, s. 9-14.
29. Tsekova K., Petrov G.: Removal of Heavy Metals from Aqueous Solution Using Rhizopus delemar Mycelia in Free and Polyurethane-Bound Form. Naturforsch, no. 57, 2002, s. 629-633.
30. Wojnowska-Baryła I, Klimiuk E.: Zastosowanie biosorbentów w procesach usuwania metali z roztworów wodnych. Biotechnologia, vol. 4, no. 39, 1997.
31. Wojnowska-Baryła I, Stolarczyk E., Grędzińska A.: Charakterystyka zdolności usuwania kadmu przez biosorbenty baktetyjne. Biotechnologia, vol. 39, no. l, 1997.
32. Wojnowska-Baryła I, Stolarczyk E., Grędzińska A.: Charakterystyka zdolności usuwania kadmu przez wolne i immobilizowane bakterie Kliebsiella pneumoniae. Biotechnologia, vol. 39, no. 4, 1997.
33. Vieira Regine H.S.F., Volesky B.: Biosorption: a solution to pollution? Internatl. Microbiol., no. 3, 2000, s. 17-24.
34. Volesky B.: Biosorption for the next century. A part of the Invited Lecture to be presented at the International Biohydrometallurgy Symposium El Escorial, 1999.
35. Volesky B., Niu H.: Characteristics of anionic metal species biosorption with waste crab shells. Hydrometallurgy, no. 71, 2003, s. 209-215.
36. Yin P., Yum O., Jin B., Ling Z.: Biosorption removal of cadmium from Aqueous solution by using pretreated fungal Biomass cultured from starch wastewater. Wat. Res., vol. 33, no. 8, 1999, s. 1960-1963.
37. Yun Y.S., Park D., Park J.M., Volesky B.: Biosorption of Trivalent Chromium on the Brown Seaweed Biomass. Environment Sci. Technol., vol. 35, no. 21, 2001, s. 4353-4358.
38. Zhou J.L.: Zn biosorption by Rhizopus arrhizus and other fungi. Applied Microbiology and Biotechnology, vol. 51, no. 5, 1999, s. 686-693.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0030
Identyfikatory