Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0019

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Zastosowanie procesu biodegradacji do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z wody, ścieków i osadów ściekowych

Autorzy Kaleta, J.  Papciak, D.  Puszkarewicz, A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Application of biodegradation process for removing of selected organic pollutants from water, waste-waters and waste-water sediments
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono możliwości zastosowania procesu biodegradacji - do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych, takich jak: substancje humusowe, detergenty, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Na podstawie przeglądu literatury oceniono skuteczność tych procesów w oczyszczaniu ścieków, przeróbce osadów ściekowych oraz w uzdatnianiu wody. Efektywność biodegradacji zanieczyszczeń organicznych zależała od ich charakteru i budowy chemicznej, stężenia, odczynu pH oczyszczanego roztworu oraz od warunków prowadzenia procesu (temperatura, czas reakcji, stopień natlenienia, rodzaj mikroorganizmów uczestniczących w procesie, dostępność substancji odżywczych, obecność substancji szkodliwych i toksycznych).
EN The paper presents potential possibilities of application of biodegradation process for removing selected organic pollutants, such as: humus substances, detergents, pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons and oil pollutants. The efficiency of these processes in wastewater treatment, wastewater sludge treatment and water conditioning was assessed on the basis of a review of relevant literature. The effectiveness of biodegradation of organic pollutants depended on their character and chemical structure, concentration and pH of purified solution, as well as process conditions (temperature, reaction time, degree of oxidization, type(s) of microorganisms taking part in the process, accessibility of nutrients, as well as presence of harmful and toxic substances).
Słowa kluczowe
PL biodegradacja   zastosowanie   usuwanie   zanieczyszczenie organiczne   woda   ścieki   osad ściekowy  
EN biodegradation   application   removing   organic pollutant   water   wastewater   waste-water sediment  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2010
Tom z.57[271], nr 1
Strony 53--63
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz.
Twórcy
autor Kaleta, J.
autor Papciak, D.
autor Puszkarewicz, A.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Alemzadeh L, Vossoughi F., Houshmandi M.: Phenol biodegradation by rotating biological contactor. Biochemical Engineering Journal, nr 11, 2001, s. 19-23.
2. Biłozor S., Ilecki W., Raczyk-Stanisławiak U., Świetlik J., Dąbrowska A., Nawrocki J.: Powstawanie podatnych na biodegradację produktów ozonowania i ich usuwanie w złożu biologicznie aktywnych filtrów węglowych. Vth International Scientific and Technical Conference „Water Supply and Water Quality”, Poznań-Gdańsk 2002, 1.1, s. 673-683.
3. Buraczewski G.: Biodegradacja tłuszczów naturalnych przy użyciu preparatów bakteryjnych. Materiały Sympozjum Naukowego „Zastosowanie biopreparatów bakteryjnych do oczyszczania wody, ścieków i gruntu”, Warszawa-Płock 1995, s. 128-140.
4. Calvosa L., Nonteverdi A., Rindone B., Riva G.: Ozone oxidation of compounds resistant to biological degradation. Wat. Res., nr 8, 1991, s. 985-993.
5. Chang B.V., Wu W.B., Yuan S.Y.: Biodegradation of benzene, toluene, and other aromatic compounds by Pseudomonas sp. D 8. Chemosphere, nr 35(12), 1997, s. 2807-2815.
6. Chrzanowski Ł., Kaczorek E., Olszanowski A.: Analysis of surface tension during biodegradation of emulsified hydrocarbons. 3rd International Conference Oil Pollution, Gdańsk 2002, s. 33-45.
7. Dhouib A., Hamad N., Hassairi I, Sayadi S.: Degradation of anionic surfactants by Citobacter braakii. Process Biochemistry, nr 38, 2003, s. 1245-1250.
8. Esparza-Soto M., Westerhoff P.: Biosorption of humic and fulvic acids to live activated sludge biomass. Water Research, nr 37, 2003, s. 2301-2310.
9. Gonzalez G., Herrera G., Garcia M.T., Pena M.: Biodegradation of phenolic industrial wastewater in a fluidized bed bioreactor with immobilized cells of Pseudomonas putida. Bioresource Technology, nr 80, 2001, s. 137-142.
10. Holliger Ch., Zehnder A.: Anaerobic biodegradation of hydrocarbons. Environmental Biotechnology, nr 7, 1996, s. 326-330
11. Hupka J.: Odolejanie ścieków przemysłowych. Przemysł Chemiczny, nr 1(59), 1980, s. 10-13.
12. Imhoff K., Imhoff K.R.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Arkady, Warszawa 1982.
13. Karlsson A., Ejlertsson J., Nezirevic D., Svensson H.: Degradation of phenolunder meso- and thermophilic anaerobic conditions. Anaerobe, nr 5, 1999, s. 25-35.
14. Kauffmann C., Petersen B.R., Bjerrum M.J.: Enzymatic removal of phenols from aqueous solutions by Coprinus cinereus peroxidase hydrogen peroxide. Journal of Biotechnology, nr 73, 1999, s. 71-74.
15. Kołwzan B.: Zastosowanie szczepu z rodzaju Acinetobacter do przyśpieszania procesu biologicznego oczyszczania gleby skażonej olejem napędowym. Materiały Sympozjum Naukowego „Zastosowanie biopreparatów bakteryjnych do oczyszczania wody, ścieków i gruntu”, Warszawa-Płock 1995, s. 157-164.
16. Kowal A.L.: Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1990.
17. Koziorowski B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.
18. Maciejowska M.: Mikroorganizmy rozkładające węglowodory w środowisku morskim. Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1980, s. 8-10, 13-20, 21-24.
19. Mensah K.A., Forster CH.F.: An examination of the effects of detergents on anaerobic digestion. Bioresource Technology, nr 90, 2003, s. 133-138.
20. Murphy E.M., Zachara J.M.: The role of sorbed humic substances on the distribution of organic and inorganic contaminants in groundwater. Geoderma, nr 67, 995 995 s. 103-124.
21. Olszanowski A., Sozański M., Urbaniak A., Voelkel A.: Remediacja i bioremediacja zanieczyszczonych wód i gruntów oraz wykorzystanie modelowania i technik informatycznych w inżynierii. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
22. Orshansky F., Narkis N.: Characteristics of organics removal by PACT simultaneous adsorption and biodegradation. Wat. Res., nr 13(3), 1997, s. 391-398.
23. Papciak D., Kaleta J., Granops M., Zamorska J.: Clinoptylolite as bio-filter fillers, V International Scientific and Technical Conference „Water supply and water quality”. PZiTS O/Wielkopolski, Gdańsk 2002, s. 355-364.
24. Remde A., Debus R.: Biodegradability of fluorinated surfactants under aerobic and anaerobic conditions. Chemosphere, nr 32, 1996, s. 1563-1574.
25. Rybicki S.A.: Tendencje w uzdatnianiu wody dla wybranych miast we Francji i Niemczech. International Conference „Municipal and Rural Water Supply and Water Quality”, t.1, Poznań 1996, s. 289-301.
26. Sadecka Z., Myszograj S.: Toksyczność i rozkład fenitrotionu w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych. Annual Set the Environment Protection, t. 6, Koszalin 2004, s. 171-186.
27. Samanta S.K., Singh O.V., Jain R.K.: Polycyclic aromatic hydrocarbons: environmental pollution and bioremediation. TRENDS in Biotechnology, nr 20(6), 2002, s. 243-248.
28. Sozański M.M., Olańczuk-Neyman K.: Stan wiedzy i perspektywy rozwojowe technologii uzdatniania wody jako współczesnej dyscypliny nauki. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, t. 10, Lublin 2002, s. 115-1172.
29. Wagner S., Schink B.: Anaerobic degradation of nonionic and ionic surfactants in enriched cultures and fix bed reactors. Wat. Res., nr 21, 1987, s. 615-622.
30. Yuan S.Y., Wei S.H., Chang B.V.: Biodegradation of polycyclic hydrocarbons by a nixed culture. Chemosphere, nr 41, 2000, s. 1463-1468.
31. Zamorska J., Papciak D.: Wybrane zagadnienia z biotechnologii środowiskowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.
32. Zheng Z., Obbard J.P.: Removal of surfactant solubilized polycyclic aromatic hydrocarbons by Phanerochaete chrysosporium in a rotating biological contactor reactor. Journal of Biotechnology, nr 96, 2002, s. 241-249.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0019
Identyfikatory