Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0018

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Proces wymiany jonowej w usuwaniu fenolu z roztworów wodnych

Autorzy Kaleta, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Ion-exchange process in removing phenol from aqueous solutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Do usuwania fenolu zastosowano silnie zasadową żywicę anionowymienną Amberlite lRA900 CI. Przeprowadzono testy technologiczne w warunkach nieprzepływowych, określono wpływ czasu kontaktu i dawki jonitu na proces wymiany fenolu. Badania prowadzone w warunkach przepływowych realizowano w trzech kolejnych cyklach, które były poprzedzone regeneracją i płukaniem. Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia zdolności jonowymiennych badanego jonitu. Użyteczne zdolności jonowymienne żywicy uzyskane po drugim i trzecim cyklu pracy jonitu były mniejsze o około 15% niż po cyklu pierwszym, co świadczy o tym, że obok wymiany jonowej zachodził również proces sorpcji fenolu.
EN Phenol was removed using Amberlite lRA900 Cl ion-exchange resin, which is a strong alkali. In process tests carried out in non-flow conditions, the effect of contact time and ionite dose on phenol exchange was determined. The tests in through-flow conditions were realized in there consecutive cycles, preceded by regeneration and rinsing. Obtained results served for determination of ion-exchange capabilities of the studied ionite. The usable ion-exchange capabilities of the resin obtained after the second and third ionite operation cycle were lower by about 15% than those after the first cycle. It shows that, simultaneously with ion-exchange process, a process of phenol sorption occurred as well.
Słowa kluczowe
PL wymiana jonowa   usuwanie   fenol   roztwór wodny  
EN ion-exchange process   phenol   aqueous solution  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2010
Tom z.57[271], nr 1
Strony 45--52
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Kaleta, J.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Abburi K.: Adsorption of phenol and p-chlorophenol from their single and bisolute aqueous solutions on Amberlite XAD -16 resin. Journal of Hazardous Materials 2003/B, 105, s. 143-156.
2. Cywiński B., Gdula S., Kempa E., Kurbiel J., Płoszański H.: Oczyszczanie ścieków, oczyszczanie mechaniczne i chemiczne. Arkady, Warszawa 1983.
3. Gomółka E., Szaynok A.: Chemia wody i powietrza. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1993.
4. Han S., Ferreira F.C., Livingston A.: Membrane aromatic recovery system (MARS) -a new membrane process for the recovery of phenols from wastewaters. Journal of Membrane Science, 188, 2001, s. 219-233.
5. Hermanowicz W.: Chemia sanitarna. Arkady, Warszawa 1984.
6. Hermanowicz W., Dojlido J.R., Dożańska W., Koziorowski B., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa 1999.
7. Imhoff K., Imhoff K.R.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Arkady, Warszawa 1982.
8. Koziorowski B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wydawn. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0018
Identyfikatory