Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0111

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Podatność połączeń zakładkowych w konstrukcjach stalowych z kształtowników giętych

Autorzy Słowiński, K.  Swierczyna, S.  Wuwer, W.  Zamorowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Flexibility of blind bolts of sheet metal sections
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zamieszczono wyniki doświadczalnych, analitycznych i numerycznych badań zakładkowych połączeń na sworznie jednostronne kształtowników giętych z blach. Oceniono wpływ podatności takich połączeń (również metodą składnikową wg EC3) na redystrybucję sił wewnętrznych i przemieszczeń w konstrukcjach z kształtowników cienkościennych.
EN The paper presents the results of experimental, analytical and numerical investigations concerning connections with blind bolts of sheet metal sections. The effect of flexibility of such joints (assessed also by means of component method according to EC3) on the redistribution of internal forces and displacements in structures consisting of thin-walled sections.
Słowa kluczowe
PL połączenie zakładkowe   połączenie sworzniowe   podatność połączenia   konstrukcja stalowa   kształtownik gięty  
EN blind bolt   flexibility of joint   steel structure   sheet metal section  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 5-6
Strony 327--331
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il.
Twórcy
autor Słowiński, K.
autor Swierczyna, S.
autor Wuwer, W.
autor Zamorowski, J.
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
[1] Bródka J., Broniewicz M.: Konstrukcje stalowe z rur. Arkady, Warszawa 2001.
[2] Bródka J., Barszcz A., Giżejowski M., Kozłowski A.: Sztywność i nośność stalowych ram przechyłowych o węzłach podatnych. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.
[3] Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie belek bezprzekątniowych z kształtowników zamkniętych zgodnie z PN-EN 1993-1. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 7/2009.
[4] Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie kratownic z kształtowników zamkniętych zgodnie z PN-EN 1993-1. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 9/2009.
[5] Ślęczka L.: Model M-ø spawanego węzła podatnego w warunkach obciążenia zmiennego. 55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2009.
[6] Wuwer W.: Próba oceny podatności węzłów w systemach konstrukcyjnych z kształtowników giętych. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 10/2002.
[7] Katalog firmy HUCK: Technologia trwałych nie luzujących połączeń dowolnych konstrukcji. BoItimex-Wydawnictwo Przedstawiciela w Katowicach.
[8] Sworznie typu Huck do wykonywania połączeń elementów konstrukcji metalowych. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej, nr AT-15-3487/99.
[9] Wuwer W.: lnvestigations and calculation of lap-joints with special blind bolts. Polish Academy of Science. „Archives of Civil Engineering”, Volume LI, Issue 2, Warszawa 2005.
[10] Wuwer W.: Podatne połączenia na sworznie jednostronne w prętowych konstrukcjach cienkościennych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo z. 105, Gliwice 2006.
[11] Wuwer W.: Experimental verification of the method of calculation lap-joints in thin-walled constructions. „Archives of Civil Engineering”, LIII, 4, 2007.
[12] Wuwer W.: The behaviour and design of lap-joints in thin-walled bar constructions. Advanced Steel Construction an International Journal, Editors: Hong Kong, USA, Italy; Vol. 4, Number 1, March 2008.
[13] Salmon C.G. and Johnson J.E.: Steel Structures: Design and Behavior, Emphasizing Load and Resistance Factor design. Handbook, Harper Collins Publishers, 1990.
[14] PN EN 1993-1-8:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Projektowanie węzłów.
[15] Zamorowski J.: Possibilities of assessing theflexibility of lap-joints in compliance with Eurocode 3. International Conference 70 Years of FCE STU. Bratislava, December 4-5, 2008.
[16] Wuwer W., Kowolik B.: Projektowanie połączeń jednociętych w ramach z kształtowników giętych na zimno. „Konstrukcje Stalowe”, nr 2/2009.
[17] Swierczyna S.: Wpływ ocynkowania na zachowanie się jednociętych połączeń kształtowników giętych na zimno z blach. Monografia „Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
[18] Swierczyna S., Wuwer W.: Tarcie w sworzniowych 1-ciętych połączeniach ścianek kształtowników giętych na zimno. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 50, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
[19] Wuwer W.: Wpływ podatności węzłów na pracę statyczną ramy wykonanej z elementów cienkościennych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Komisja Inżynierii Budowlanej, Oddział PAN w Katowicach, zeszyt 2/2001.
[20] Słowiński K.: Współpraca elementów cienkościennych połączonych sworzniami 1-ciętymi w pręcie ściskanym osiowo. Monografia „Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0111
Identyfikatory