Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0109

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Badania ścian z cegły w różnych stanach obciążenia

Autorzy Drobiec, Ł.  Jasiński, R.  Piekarczyk, A.  Galman, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Masonry brick walls in different states of the load
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki i analizę badań wykonanych w latach 1998-2008 w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozważania dotyczą wyników badań około 200 modeli ścian murowych poddanych ściskaniu lub ścinaniu. Ściany ceglane ściskane analizowano zarówno pod obciążeniem dorażnym, jak i pod obciążeniem powtarzającym się - cyklicznym. Modele badawcze ścinano w kierunku równoległym bądż też w kierunku prostopadłym do spoin wspornych.
EN Results and analysis of the research on masonry walls made in 1998-2008 years at the Department Building Structures of Silesian Technical University in Gliwice were described. Published material includes results from tests of about 200 compressed and sheared models. Brick walls were analysing both under the static load as well as under the cyclical load. Tests models were sheared in parallel direction or in direction perpendicular to the bed joints.
Słowa kluczowe
PL ściana murowana   ściana ceglana   obciążenie doraźne   obciążenie cykliczne   ściskanie   ścinanie  
EN masonry wall   brick wall   static load   cyclical load   compression   shear  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 5-6
Strony 315--322
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il.
Twórcy
autor Drobiec, Ł.
autor Jasiński, R.
autor Piekarczyk, A.
autor Galman, I.
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
[1] PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[2] PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.
[3] Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Teoretyczne podstawy stosowania zbrojenia w spoinach wspornych murów. „Materiały Budowlane”, nr 4/2007.
[4] Drobiec Ł.: Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym.
[5] PN-EN 845-3:2003 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
[6] Scrivener J. C.: Static Racking Tests on Concrete Masonry Walls. Designing Engineering and Construction with Masonry Product. International Conference on Masonry Structural System. Texas, Austin 1969.
[7] PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
[8] Jasiński R.: Nośność i odkształcalność zbrojonych ścian murowych ścinanych poziomo. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
[9] Jasiński R.: Badania zbrojonych ścian ceglanych ścinanych poziomo. Monografia pod redakcją Mirosława Brodniewicza i Jolanty Anny Prusie. Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, tom II. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.
[10] Jasiński R.: Badania zbrojonych ścian ceglanych ścinanych poziomo.”Przegląd Budowlany”, nr 9/2009.
[11] SNIP 11-22-81 Stroitielnyje normy i prawiła. Kamiennyje i armokamiennyje konstrukcji.
[12] GBJ-68-84 Uniform Standard for Building Structural Design. Beijing 1984.
[13] BSSC, NEHRP: Recommended Provisions for the Development of Seismic Regulations for New Buildings. Part 1. Federal Emergency Management Agency. Washington D. C. Report No. FEMA-302, 337 p. 1998.
[14] NZS 4230:1990: Code of Practice for the Design of Masonry Structures. Standard Association of New Zealand. Wellington 1990.
[15] Kubica J.: Niezbrojone ściany murowe poddane odkształceniom postaciowym wywołanym nierównomiernymi pionowymi przemieszczeniami podłoża. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Budownictwo, z. 96. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
[16] ENV 1996-1-1:2003 Eurocode 6. Design of Masonry Structures. Part 1-1: Common Rules for Reinforced and Unreinforced Masonry Structures.
[17] Piekarczyk A.: Nośność i odkształcalność zbrojonych ścian murowych poddanych ścinaniu w kierunku pionowym. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0109
Identyfikatory