Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0103

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Budownictwo komunikacyjne na terenach górniczych

Autorzy Kłosek, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transportation structures in mining areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wybrane aspekty współpracy nawierzchni i komunikacyjnych budowli ziemnych z deformującym się podłożem górniczym. Za najistotniejsze uznano zagadnienia redystrybucji składowych stanu naprężenia i odkształcenia w podłożu, wynikającej z jego chwilowej oraz długotrwałej utraty nośności. Wykazano, że efektywność wzmocnienia konstrukcji nawierzchni i budowli ziemnych istotnie zależy od właściwego doboru wzmocnień geosyntetycznych.
EN Some aspects of cooperation between transportation pavement and earthen structures with intense mining activity influence will be presented. The most important problem arrived in redistribution of the strain and stress state in sub-grade, arising from temporary and durable loss of load capacity. It was indicate, that effectiveness of pavement construction and earthen structures reinforcement depend on proper choice of geosynthetics reinforcement.
Słowa kluczowe
PL budownictwo komunikacyjne   teren górniczy   współpraca z podłożem   naprężenie   odkształcenie   utrata nośności   wzmocnienie   gesyntetyk  
EN transportation structure   mining area   interaction   strain   stress   loss of load capacity   reinforcement   geosynthetic  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 5-6
Strony 288--291
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Kłosek, K.
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
[1] Design of Highway Structures in Areas of Mining Subsidence. Design Manual for Roads and Bridges. BD 10/1997.
[2] Kłosek K.: The effects of mine field subsoil deformations on construction's support. Int. Conf. of the American Society for Surface Mining and Reclamation (ASSMR) 14th Annual Meeting – „Vision 2000 - an Environment Commitment”, Austin - Texas, USA, 1997.
[3] Kłosek K.: Use of geosynthetics for strengthening road surface and subbase in areas with the mining activity. Proc. of the Int. Symposium on „Earth Reinforcement”, Fukuoka-Kyushu, Japan, ed. A. A. Balkema, Rotterdam 1996; vol. l.
[4] Kłosek K.: Earthen Structures for Transportation Purposes in Mining Areas Reinforced with Geosynthetics International Symposium on lnnovation & Sustainability of Structures in Civil Engineering - ISISS'2009. South China University of Technology Press, Volumine 1, Guangzhou/Kanton -China, 2009.
[5] Kłosek K.: Geotekstyle w projektowaniu i budowie obiektów komunikacyjnych na terenach górniczych. Materiały konferencji naukowo-technicznej GIG nt. „Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi”, Katowice 1995.
[6] Kowalski A., Kwiatek J.: Doświadczenia z prowadzenia eksploatacji górniczej pod budowaną autostradą A-4 zwłaszcza na odcinku węzeł „Wirek” - węzeł „Batorego”. Materiały konferencji „Problematyka budowy i eksploatacji autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Gorzyczki w świetle wymogów ochrony środowiska i uwarunkowań górniczych. Jastrzębie Zdrój, 2006.
[7] Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. Wydawnictwo GIG, Katowice 2002.
[8] Miłkowski A., Pilecki Z., Kłosek K., Tondera M.: Autostrada A1 zaprojektowana na „dziurawym” podłożu - cz. 1. „Magazyn Autostrady”, 3/2010.
[9] Rosikoń A.: Budownictwo komunikacyjne na terenach objętych szkodami górniczymi. WKŁ, Warszawa 1979.
[11] Ruegger R., Hufenus R.: Bauen mit Geokunststoffen. SVG, 2003.
[12] SobolewskiJ.: Uwagi co do zasad projektowania nasypów ze zbrojeniem geosyntetycznym w podstawie, w tym nasypów na terenach górniczych. „Geotechnika i Budownictwo Specjalne”, nr XXIX, Kraków 2006.
[13] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0103
Identyfikatory