Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0096

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Badania korozyjnego zagrożenia zbrojenia kielichowej konstrukcji budynku dworca kolejowego w Katowicach

Autorzy Jaśniok, M.  Jaśniok, T.  Zybura, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The tests of goblet construction corrosion risk of railway station building in Katowice
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono badania zagrożenia korozją kielichowych słupów użytkowanych przez ponad 40 lat. W obiekcie wykonano pomiary potencjału stacjonarnego i rezystywności betonu, natomiast w laboratorium badania właściwości ochronnych otuliny oraz szybkości korozji zbrojenia. Właściwości ochronne określono, wyznaczając wartości pH i stężenia chlorków w modelowych roztworach porowych otrzymanych z rozdrobnionego warstwowo betonu otuliny. Szybkość korozji zbrojenia przy nienaruszonym kontakcie z otuliną wyznaczono na podstawie zaawansowanych pomiarów elektrochemicznych - polaryzacji liniowej i spektroskopii impedancyjnej.
EN Estimating the technical state of concrete construction of railway station building in Katowice among other things the tests of goblet construction corrosion risk using by almost 40 years were carried out. The tests of half-cell potentials and concrete cover resistivity in structure and in laboratory the tests of cover concrete protective property and corrosion rate of reinforcement were carried out. Estimating pH values and concentration of chloride ions in model pore solutions which obtain from crumbled concrete of cover was determined the cover concrete protective. On the basis of advanced electrochemical test i.e. linear polarisation resistance and electrochemical impedance spectroscopy the corrosion rate of reinforcement were determined.
Słowa kluczowe
PL zagrożenie korozją   korozja zbrojenia   szybkość korozji   konstrukcja kielichowa   budynek   dworzec kolejowy   Katowice  
EN corrosion risk   reinforcement corrosion   corrosion rate   goblet construction   building   railway station   Katowice  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 5-6
Strony 249--253
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Jaśniok, M.
autor Jaśniok, T.
autor Zybura, A.
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
[1] SUD Architectes Polska. Dworzec PKP w Katowicach. „Archiwolta” 4 (44) /2009, październik-grudzień 2009.
[2] Jasiński R., Piekarczyk A., Galman /.: Badania głównych elementów konstrukcji dworca PKP w Katowicach. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 3/2010.
[3] Katowice - dworzec kolejowy. Obliczenia statyczne. Część l. Miastoprojekt Stolica Południe Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego, Warszawa, ul. Królewska. Warszawa, grudzień 1964, mgr inż. Jerzy Lindemann, mgr inż. Tadeusz Woźniak, mgr inż. Tadeusz Zajączkowski. Sprawdzający: dr inż. Zdzisław Czerski, mgr inż. Roman Woźniak.
[4] Andrade C., Alonso C.: Corrosion rate monitoring in the laboratory and on-site. „Construction and Building Materiale”, Vol. 10, No. 5, 1996.
[5] Andrade C., Alonso C.: On-site measurements of corrosion rate of reinforcement, „Construction and Building Materiale”, 15/2001.
[6] ASTM-C 876-91 Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete.
[7] Andrade C., Alonso M.C., Gonzalez A.: An Initial Effort to Use the Corrosion Rate Measurements for Estimating Rebar Durability. Corrosion Rates of Steel in Concrete, ASTM STP 1065, eds. Berke, Chacker and Whiting, 1990.
[8] Flis J., Pickering H.W., Osseo-Asare K.: Assessment of Data from Three Electrochemical Instruments for Evaluation of Reinforcement Corrosion Rates in Concrete Bridge Components. „Corrosion”, Vol. 51, No. 8,1995.
[9] Matsuoka K., Kihira H., Ito S., Murata T.: Corrosion Monitoring for Reinforcing Bars in Concrete. Corrosion Rates of Steel in Concrete, ASTM STP 1065.
[10] Lemoine L., Wenger F., Galland J.: Study of the Corrosion of Concrete Reinforcement by Electrochemical Impedance Measurement. Corrosion Rates of Steel in Concrete, ASTM STP 1065.
[11] PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[12] Wieczorek G.: Wpływ chlorków na korozję stali zbrojeniowej w betonie. Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1993.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0096
Identyfikatory