Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0083

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Przegląd wybranych metod wspomagających analizę ryzyka przedsięwzięć budowlanych

Autorzy Dziadosz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A survey of selected methods supporting risk analysis for construction projects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule nakreślono obszar zarządzania ryzykiem w budownictwie na tle wybranych publikacji. Celem pracy jest selekcja metod wykorzystywanych do analizy ryzyka z jednoczesnym zasygnalizowaniem ich zalet i wad oraz określenie stopnia przydatności w tym zakresie.
EN Construction firms must have the ability to cope with continuous change. Due to the wide range of types this article makes a brief survey of the subject of risk management in the construction industry with reference to selected publications. It aims to make a selection of methods used for risk analysis, while at the same time indicating their advantages and drawbacks and determining their degree of usefulness.
Słowa kluczowe
PL przedsięwzięcie budowlane   zarządzanie ryzykiem   metoda analizy ryzyka   strategia działania  
EN construction project   risk management   risk analysis method   operation strategy  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2010
Tom R. 81, nr 7-8
Strony 76--80
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., il.
Twórcy
autor Dziadosz, A.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] Będkowski M., Pownuk A., Szacowanie ryzyka kosztowego procesu budowlanego z wykorzystaniem zmiennej losowej o parametrach rozmytych w oparciu o metodę Monte Carlo. [w:] Budownictwo polskie w rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Konferencja Naukowo-Techniczna, Wydawnictwo: Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005, s. 12-21
[2] Dałkowski T., Kuchta D.; Zarządzanie ryzykiem w projekcie, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - formułowanie i implementacja strategii reakcji na ryzyko, red. J. Bizon-Górecka, Wyd. JBG- Consulting, Bydgoszcz 2000, s. 29-38
[3] Dawood N., Estimating project and activity duration: a risk management approach using network analysis, Construction Management and Economics, Vol. 16, 1998, s.41-48
[4] Dey P. K., Project Risk Management: A Combined Analytic Hierarchy Process and Decision Tree Approach, Cost Engineering, Vol. 44, No. 3, 2002, s. 13-26
[5] Dziadosz A., Kapliński O., Ryzyko w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Retrospekcja z konferencji w Ciechocinku (1999-2007) [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu, red. J. Bizon-Górecka, Wyd. JBG-Consulting, Bydgoszcz 2008, s. 29-46
[6] Gajzler M., Zarządzanie ryzykiem w inwestycjach budowlanych, Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty rozwoju budownictwa, Olsztyn - Łańsk 2002, s. 93-98
[7] Kapliński O., Modelling in construction processes, A managerial approach, KILiW PAN, IPPT, Studia z Zakresu Inżynierii nr 43, Warszawa 1997
[8] Kapliński O., Klasyfikacja ryzyka w zarządzaniu według A. Klinke i O. Renn'a, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - problemy na progu XXI wieku, red. J. Bizon-Górecka, Wyd. TNOiK Bydgoszcz 2001, s. 19-32
[9] Kapliński O., (red.) Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, KILiW PAN, IPPT, Studia z Zakresu Inżynierii nr 57, Warszawa 2007
[10] Kasprowicz T, Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa, 2002
[11] Kuchta D., Use of fuzzy numbers in project risk (criticality) assessment, International Journal of Project Management Vol. 19, 2001, s. 305-310
[12] Koper A., Marcinkowski R., Analiza ryzyka czasów i kosztów realizacji zadań i przedsięwzięć budowlanych, Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa - monografia, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 257-264
[13] Kosecki A., Madyda A., Kierowanie ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlanym, [w:] Technologia w budownictwie - teoria i praktyka, Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław-Polanica Zdrój, 1996, s. 77-84
[14] Minasowicz A., Zawistowski J., Analiza ryzyka podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych za pomocą metody Monte Carlo, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyka wewnętrzne i w otoczeniu organizacji, red. J. Bizon--Górecka, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz 2002, s. 355-366
[15] Minasowicz A., Analiza ryzyka w planowaniu przedsięwzięcia budowlanego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
[16] Shevchenko S., Ustinovichius L., Andruskevicius A., Multi-attribute analysis of investment risk alternatives in construction, Technological end Economic Development of Economy, Vol. 14, No. 3, 2008, s. 428-443
[17] Skorupka D., Planowanie przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem warunków ryzyka, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko a bezpieczeństwo organizacji, red. J. Bizon-Górecka, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz 2004, s. 451-458
[18] Skorupka D., Metoda identyfikacji i ocena ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007
[19] Skorupka D., Ryzyko realizacji przedsięwzięć budowlanych, Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa - monografia, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 289-304
[20] Tah J. H. M., Carr V., A proposal for construction project risk assessment using fuzzy logic, Construction Management and Economics, Vol. 18, 2000, s. 491-500
[21] Zhang G., Zou P.X. W., Fuzzy Analytical Hierarchy Process Risk Assessment Approach for Joint Venture Construction Projects in China, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 133 No. 10, 2007, s. 771-779
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0063-0083
Identyfikatory