Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0062-0090

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Wpływ wybranych parametrów technicznych na charakterystykę energetyczną budynku

Autorzy Ostojski, A.  Zaborowska, E. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Influence of chosen technical parameters on the energetic profile of the building
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę parametrów, które mogą wpływać na charakterystykę energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Analizą objęto stan ochrony cieplnej budynku, rodzaj źródła ciepła oraz strumienie powietrza wentylacyjnego wynikajace z wyposażenia lokali mieszkalnych. Wskazane zostały uwarunkowania uzyskania wartości wskaźnika EP [kWh/(m2rok)] budynku poniżej wartości granicznych, określonych w przepisach techniczno-budowlanych.
EN The paper presents the analysis of the parameters that may influence the energy performance of multiflat residential buildings. The analysis encloses thermal protection of the building, heat sources and ventilation air flow. In the conclusions there are indicated the conditions of obtaining the primary energy needs of the building below the reference values specified in the obligatory regulations.
Słowa kluczowe
PL budynek wielorodzinny   charakterystyka energetyczna   parametr techniczny  
EN residential building   energetic characteristics   technical parameters  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2010
Tom z.57[271], nr 4
Strony 407--419
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Ostojski, A.
autor Zaborowska, E.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Bibliografia
[l] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240).
[3] www.mi.goy.pl
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
[5] PN-B-02020:1991. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
[6] PN-EN ISO 6946: 2008. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[7] PN-EN ISO 14683: 2007. Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
[8] PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
[9] www.ecwybrzeze.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0062-0090
Identyfikatory