Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0051-0113

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Odkształcenia własne betonów napowietrzonych

Autorzy Piasta, W.  Sikora, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Self-deformations of aerated concretes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca przedstawia dotychczas nieznane w literaturze wyniki badań odkształceń własnych (skurczu i pęcznienia) betonu napowietrzonego. Badaniom poddano betony napowietrzone i nienapowietrzone o stosunku w/c=0,60 i w/c=0,50 wykonane z cementu portlandzkiego. Wyniki badań wykazują, że skurcz betonu napowietrzonego, mimo jego większej porowatości i niższej wytrzymałości, jest wyraźnie mniejszy niż betonu nienapowietrzonego o odpowiednim stosunku w/c. Również pęcznienie dojrzałego betonu napowietrzonego jest mniejsze niż betonu nienapowietrzonego o tym samym stosunku w/c. Odkształcenia były mierzone za pomocq tensometru Demec 8" na próbkach 8 x 8 x 32 cm i aparatu Amslera na próbkach 10 x 10 x 50 cm. Autorzy kontynuują badania odkształceń własnych betonów o różnym składzie, dla których wybrano zdecydowanie lepszą metodę pomiaru, tj. aparatem Amslera.
EN This paper presents the results, not previously reported in the literature, of investigations of the self-deformations (shrinkage and swelling) of aerated concrete. The tests used aerated and non-aerated concretes with w/c ratios of 0.60 and 0.50, made from Portland cement. The results show that the shrinkage of aerated concrete, in spite of its greater porosity and lower strength, is markedly smaller than that of non-aerated concrete with a corresponding w/c ratio. The swelling of mature aerated concrete is also smaller than that of non-aerated concrete with the same w/c ratio. Deformations were measured using a Demec 8" extensometer on 8 x 8 x 32 cm samples, and an Amsler apparatus on 10x10x 50 cm samples. The authors are continuing tests on the self-deformations of concretes of various compositions, for which the decisively superior method for measurement - the Amsler apparatus - has been chosen.
Słowa kluczowe
PL beton napowietrzony   odkształcenie własne   skurcz   pęcznienie   aparat Amslera  
EN aerated concrete   self-deformation   shrinkage   swelling   Amsler apparatus  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2009
Tom R. 80, nr 4
Strony 28--31
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Piasta, W.
autor Sikora, H.
  • Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Bibliografia
[1] Weigler H., Karl S., Beton. Arten-Herstellung-Eigenschaften, Ernst und Sohn, Berlin 1989
[2] Neville A. M., Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000
[3] Flaga K., Skurcz betonu i jego wpływ na nośność, użytkowalność i trwałość konstrukcji żelbetowych i sprężonych, Politechnika Krakowska, Kraków 2002
[4] Giergiczny Z. i in., Droga lokalna Ujazd-Zimna Wódka w technologii betonowej, Konf. Dni Betonu, Polski Cement 2006
[5] Ajdukiewicz A., Mames J., Konstrukcje z betonu sprężonego, PWN, Warszawa 2004
[6] Rusin Z., Technologia betonów mrozoodpornych, Polski Cement, Kraków 2002
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0051-0113
Identyfikatory