Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0050-0121

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Znaczenie zbrojenia rozproszonego na oddziaływania pośrednie w betonowych elementach masywnych

Autorzy Borucka-Lipska, J.  Kiernożycki, W. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN Effect of dispersed reinforcement on the indirect interactions in massive concrete elements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przygotowano trzy rodzaje próbek betonowych z cementu hutniczego bez i z dodatkiem włókien stalowych oraz z równoczesnym dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych. Próbki te poddano zmiennej temperaturze w komorze quasi-adiabatycznej, która symulowała warunki cieplne występujące w betonowych elementach masywnych. Warunki cieplne ustalono teoretycznie w oparciu o zmierzone ciepło twardnienia stosowanego cementu. Stwierdzono, że próbki z rozproszonym zbrojeniem ulegały zniszczeniu pod działaniem większych naprężeń. Trwałość próbek została znacznie poprawiona w przypadku równoczesnego dodatku włókien stalowych i polipropylenowych.
EN The series of concrete samples from slag cement without and with the addition of steel fibers and with steel and polypropylene fibres simultaneously were prepared. These samples were submitted to changeable temperatures in the quasi-adiabatic chamber, simulating the thermal conditions occurring in the concrete massive elements. The thermal conditions were establish theoretically on the basis of measured cement heat of hydration. It was found that samples with dispersed reinforcement cracked under higher stresses. The durability of samples was enhanced significantly in case of the samples with simultaneous addition of steel and polypropylene fibres.
Słowa kluczowe
PL beton masywny   element betonowy   zbrojenie rozproszone   naprężenie termiczno-skurczowe   włókno stalowe   włókno polipropylenowe   efektywność zbrojenia  
EN massive concrete   concrete element   dispersed reinforcement   thermal-shrinkage stress   steel fiber   polypropylene fiber   reinforcement effectiveness  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2009
Tom R. 14/76, nr 1
Strony 34--41
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Borucka-Lipska, J.
autor Kiernożycki, W.
  • Politechnika Szczecińska
Bibliografia
1. R. Springenschmid, P. Nischer, Untersuchungen über di Ursache von Querrissen im jungen Beton. Beton - und Stahlbetonbau, 68, s. 221-226 (1973).
2. W. Kiernożycki, Betonowe konstrukcje masywne, Polski Cement, Kraków 2003.
3. G. König, N. Viet Tue, M. Zink, Hochleistungsbeton - Bemessung, Herstellung und Anwendung, Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2001.
4. K. Flaga, Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych, Monografia 295, Politechnika Krakowska, 2004.
5. W. Kiernożycki, J. Borucka-Lipska, F. Freidenberg, O minimalnym zbrojeniu powierzchniowym masywnych elementów płytowych, Inżynieria i Budownictwo, 11 (2003).
6. J. Borucka-Lipska, P. Freidenberg, W. Kiernożycki, Oddziaływania pośrednie zachodzące w masywnych elementach betonowych o zróżnicowanym składzie, LI Konferencja Naukowa KLIiW PAN i KN PZITB, Gdańsk-Krynica, 2005.
7. W. Pichór, J. Dyczek, Przyczepność włókien polimerowych do zaczynu cementowego, Cement, Wapno, Beton, 1 (1999).
8. K. Flaga, Naprężenia własne termiczne typu „makro" w elementach i konstrukcjach z betonu. Zeszyt Naukowy Politechniki Krakowskiej, Monografia 106, Kraków 1990.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0050-0121
Identyfikatory