Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0050-0071

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Rozwój technologii palowania i problem ich wyboru

Autorzy Sobotka, A.  Pająk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The development of piling technologies and the issue of their selection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dostęp do różnorodnych technologii pozwala na zastosowanie różnych rozwiązań projektowych i sprzyja wyborowi jak najkorzystniejszego rodzaju pali i technologii ich wykonania. Wybór rozwiązania powinien uwzględniać wiele różnych kryteriów: technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i innych. Opisano kilka mało znanych technologii palowania oraz przedstawiono metodę wyboru rozwiązania projektowego (technologii palowania) za pomocą analizy wielokryterialnej na przykładzie wzmacniania posadowienia obiektu.
EN Access to varied technologies enables the application of different design solutions and facilitates the choice of the most advantageous pile type and technology for making them. The choice of solution should take into account many different criteria - technical, economic, environmental and other. This paper describes several less well-known piling technologies and presents a method for selecting a design solution (piling technology) using multiple-criteria analysis, based on an example involving reinforcement of the foundation of a structure.
Słowa kluczowe
PL roboty fundamentowe   warunki hydrogeologiczne   palowanie   wybór technologii   kryteria doboru   charakterystyka technologii  
EN foundation works   hydrogeological conditions   piling technology   technology selection   selection criteria   technology characteristics  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2009
Tom R. 80, nr 2
Strony 40--49
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor Sobotka, A.
autor Pająk, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Bottiau M., Recent evolutions in Deep Foundation Technologies", 10th International Conference on Piling and Deep Foundations, Amsterdam, 2006 r.
[2] Finno R. J., Non-Destructive Evaluation of a Deep Foundation Test Section at the Northwestern University National Geotechnical Experimentation Site. http://www.iti.northwestern.edu/projects/found/ dft.html, 1997
[3] Gwizdała K., Ekologiczne aspekty projektowania fundamentów palowych, Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007 r.
[4] Gwizdała K., Projektowanie fundamentów na palach, XX Ogólnopolska Konferencja WPPK, Wisła-Ustroń, 2005 r.
[5] Kłosiński B., Wzmacnianie podłoża i fundamentów, Seminarium Fundamenty palowe i specjalne, Warszawa, 2004 r.
[6] Nikiel G., Analiza wielokryterialna w projektowaniu procesów wytwarzania - wybrane zagadnienia. Raport z badań własnych. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2004
[7] Tejchman A., Błędy występujące w projektowaniu i wykonawstwie pali - cz. l. Ogólnopolskie seminarium Zagadnienia posadowień na fundamentach palowych. Politechnika Gdańska, Gdańsk 25.06.2004
[8] Topolnicki M., Fundamentowanie budowli w warunkach słabego podłoża. XI Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gdańsk, 1997 r.
[9] Sobotka A., Pająk M., Metody wzmocnienia posadowienia zabytkowego budynku i ich ocena za pomocą analizy wielokryterialnej. Górnictwo i Geoinżynieria, Wyd. AGH, 2008 R 32, z. 2, s. 277-286
[10] Szwabowski J., Deszcz J., Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
[11] Van Impe., Soil improvement techniques and their evolution. A. A. Balkema, Rotterdam, 1989 .
[12] Van Impe., Deep Foundations on Bored and Auger piles. BAP IV, Gandawa, 2003
[13] Geo Council, NGES -The National Geotechnical Experimentation Sites. http://www.geocouncil.org/nges/nges.html, 2003.
[14] Projekt wykonawczy posadowienia dla hipermarketu TESCO - Kapelanka w Krakowie, Z.K.B. Geocomp, Kraków, 1999 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0050-0071
Identyfikatory