Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0046-0072

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Oddziaływanie włókien polipropylenowych na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych o czystych i modyfikowanych matrycach

Autorzy Garbalińska, H.  Wygocka, A.  Korczak, D.  Pinkasiewicz, A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Effects of polypropylene fibers on bending strength of cement mortars of basic and modified matrices
Konferencja II Konferencja SOLINA 2008. Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiązania. Materiały i Technologie dla Budownictwa. Solina, 28--31 maja 2008
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach podejmuje się wiele badań służących poprawie trwałości kompozytów cementowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na korzystne oddziaływanie w tym względzie włókien polipropylenowych, ograniczających propagację mikrorys w tężejącym materiale betonopodobnym. Nie wspomina się jednak o niebezpieczeństwie spadku wytrzymałości końcowej z tytułu obecności tych włókien. Badania przedstawione w referacie obejmują szerokie spektrum materiałów (24 receptury) i stanowią próbę oszacowania stopnia oddziaływania włókien PP na wytrzymałość na zginanie dojrzałych kompozytów cementowych o różnie wymodelowanych matrycach.
EN In recent years much research has been done to improve durability of cement composites. In literature on the subject, beneficial effects of polypropylene fibers, which limit micro-scratches propagation in solidifying concrete-like material, are indicated in this respect. The risk of decreased final strength due to fiber presence is not mentioned however. The research presented in the paper includes a wide variety of materials (24 mortars) and is an attempt to estimate the level of effects of PP fibers on bending strength of cured cement composites with differently modeled matrices.
Słowa kluczowe
PL zaprawa cementowa   zbrojenie rozproszone   włókno polipropylenowe   zaprawa modyfikowana  
EN cement mortar   dispersed reinforcement   polypropylene fiber   modified mortar  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2008
Tom z. 47 [252]
Strony 131--138
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Garbalińska, H.
autor Wygocka, A.
autor Korczak, D.
autor Pinkasiewicz, A.
Bibliografia
[1] Birchall J. D.: Cement in the contest of new materials an energy-expensive future. Phil. Trans. R. Soc. London, A 310, 1988
[2] Grzeszczyk S.: Wybrane materiały kompozytowe stosowane w budownictwie. Inżynieria i Budownictwo 10/2002, s. 544-550
[3] Petri M., Spisak W., Idzik J.: Ograniczenie spękań w konstrukcjach betonowych. Materiały Budowlane 4/1996, s. 114
[4] Petri M., Spisak W.: Posadzki z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi. Materiały Budowlane 9/1998, s. 20, s. 137
[5] Kuczyńska I., Orłowska M.: Wpływ włókien polipropylenowych na rozwój wytrzymałości zapraw cementowych z mikrokrzemionką. Praca dyplomowa, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2006
[6] Garbalińska H., Kuczyńska I., Orłowska M.: Kształtowanie wytrzymałości na zginanie materiałów kompozytowych na spoiwie cementowym. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg, Szczecin 2006, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 15-24
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0046-0072
Identyfikatory