Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0035-0062

Czasopismo

Prace Instytutu Techniki Budowlanej

Tytuł artykułu

Szacowanie niepewności wyniku badania wytrzymałości materiałów budowlanych

Autorzy Brunarski, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Estimation of uncertainty of building materials strength test results
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono racjonalną metodę szacowania niepewności wyników oznaczania średniej wytrzymałości materiałów budowlanych. Metoda ta, zharmonizowana z ogólnymi wytycznymi w przewodniku ISO, jest dostosowana do specyfiki badań tych materiałów, uwzględniając przy tym doświadczenia z dotychczas stosowanej metody estymacji statystycznej wyników badań. Pozwala ona na zmniejszenie wartości rozszerzonej niepewności dzięki uwzględnieniu wartości odchylenia standardowego średniej z serii pomiarów do obliczania złożonej niepewności standardowej oraz w wyniku przyjęcia rozkładu t-Studenta z efektywną liczbą stopni swobody do obliczenia współczynnika rozszerzenia o poziomie ufności 0,75. Poziom taki jest przyjmowany w normowych kryteriach zgodności wytrzymałości betonu z wymaganiami omówionymi szczegółowo w pracach autora.
EN Paper deals with the practical method of estimation of uncertainty of building materials mean strength. The method is harmonized with general roles included in "ISO Guide to Expression of Uncertainty in Measurement" and specific of building materials strength testing, taking into account results obtained using up to date statistical method of assessment of test results. It allows for lowering of expanded uncertainty, due to inclusion of standard deviation of mean result of series of test, as well as use of Student's distribution with effective degrees of freedom for calculation of expanded uncertainty at 75% confidence level. Such confidence level is generally used in concrete conformity criteria assumed and discussed in authors publications.
Słowa kluczowe
PL materiał budowlany   wytrzymałość   szacowanie niepewności   wyniki badań  
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Czasopismo Prace Instytutu Techniki Budowlanej
Rocznik 2007
Tom R. 36, nr 1
Strony 3--15
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Brunarski, L.
  • Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
Bibliografia
[1] Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, wyd. polskie: GUM, Warszawa 1999
[2] PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
[3] Instrukcja ITB nr 194/98 Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach
[4] Arendarski J.: Niepewność pomiarów. Oficyna wydawnicza PW, Warszawa 2003
[5] Brunarski L.: Kryteria zgodności wytrzymałości charakterystycznej materiałów budowlanych w normach PN-EN-ISO, Prace Instytutu Techniki Budowlanej - Kwartalnik, 4 (124), 2002
[6] Brunarski L.: Nowe normowe kryteria zgodności betonu. Budownictwo Technologie Architektura 2 (26), 2004
[7] PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
[8] PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0035-0062
Identyfikatory