Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0027-0036

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Rzeczywiste charakterystyki termoenergetyczne wybranych budynków mieszkalnych

Autorzy Koczyk, H.  Antoniewicz, B.  Basińska, M.  Górka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Operational thermal characteristics of selected apartment buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeanalizowano zużycie ciepła trzech budynków mieszkalnych, różniących się kubaturą. Uwzględniono wyniki pomiarów zużycia ciepła na cele ogrzewania w powiązaniu ze zmiennością parametrów klimatu zewnętrznego. Porównano rzeczywiste i teoretyczne charakterystyki termoenergetyczne analizowanych budynków.
EN Heating energy demands analyses for three of various cubature apartment buildings were performed. The analyses concerned heating season energy demands in buildings. Measured heat consumption with variation of climate parameters were taken in consideration. Theoretical and operational thermal building characteristics were calculated and compared.
Słowa kluczowe
PL charakterystyka termoenergetyczna   budynek mieszkalny   zużycie ciepła   klimat zewnętrzny  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2006
Tom R. 62, nr 3
Strony 146--149
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Koczyk, H.
autor Antoniewicz, B.
autor Basińska, M.
autor Górka, A.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] Antoniewicz B., Koczyk H.: Analiza zmienności wskaźników zapotrzebowania na moc cieplną obiektów budowlanych z uwzględnieniem procesów termomodernizacyjnych. Materiały XV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Inżynieria środowiska w eksploatacji kompleksów wojskowych", Zakopane 2001.
[2] Antoniewicz B., Koczyk H.: Wskaźniki rocznego zapotrzebowania ciepła na cele ogrzewania budynków w zależności od ich wieku. „Ogrzewnictwo Praktyczne", nr 2/1995.
[3] Basińska M., Koczyk H.: Analiza rzeczywistej intensywności wentylacji naturalnej budynku metodą stopniodni dynamicznych. Materiały XI International Conference „Air Conditioning Protection & District Heating". Wrocław-Szklarska Poręba 2005.
[4] ISO 9164 (1989) Thermal insulation - Calculation of space heating requirements for residential building.
[5] Koczyk H., Antoniewicz B.: Zużycie ciepła wielorodzinnych budynków mieszkalnych w sezonie ogrzewczym. Wymagania a praktyka. „Rynek Instalacyjny", nr 6/2002.
[6] PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. Az 3:2000.
[7] PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
[8] PN-EN 832 Właściwości cieplne budynków - Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania - Budynki mieszkalne.
[9] Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DzU nr 75 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0027-0036
Identyfikatory