Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0026-0094

Czasopismo

Prace Instytutu Techniki Budowlanej

Tytuł artykułu

Metoda oceny wentylacji mieszkań w budynkach przed i po termomodernizacji

Autorzy Kasperkiewicz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Method for ventilation assessment in dwellings located in buildings before and after thermal retrofit
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W budynkach wyposażonych w instalacje wentylacji grawitacyjnej krotność wymiany powietrza, która zależy od szeregu czynników, takich jak wiatr, szczelność obudowy budynku oraz zachowania użytkowników, jest trudna do oceny. W artykule podana została nowa metoda określania maksymalnej wartości średniej miesięcznej wymiany powietrza w okresie sezonu ogrzewczego. Metoda ta została opracowana na podstawie bilansu energetycznego, w którym uwzględniono straty i zyski ciepła oraz ciepło dostarczane z instalacji ogrzewczej. Z analizy przeprowadzonej w odniesieniu do typowego mieszkania w warunkach polskich, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przed termomodernizacją, wynika, że krotność wymiany powietrza w takim mieszkaniu zmienia się w okresie sezonu ogrzewczego w szerokim zakresie: od 0,4 h-1 do 1,6 h-1. W mieszkaniach charakteryzujących się dużym udziałem strat ciepła przez przenikanie w całkowitym obciążeniu cieplnym, średnia krotność wymiany powietrza może obniżyć się nawet do 0,1 h-1. Duże wartości tej krotności, przekraczające wymagany poziom, występują na początku i na końcu sezonu ogrzewczego, ale w pozostałym, dłuższym okresie krotność wymiany powietrza jest niższa od wymaganej. Typowa termomodernizacją budynku, ograniczająca się do zwiększenia izolacyjności cieplnej elementów jego obudowy, dostosowania instalacji ogrzewczej do zmniejszonych potrzeb oraz wyposażenia jej w urządzenia do automatycznej regulacji, nie zmienia tej sytuacji. W związku z tym oszczędności energetyczne w budynkach mieszkalnych po termomodernizacji na skutek zmniejszenia nadmiernej wentylacji mogą być osiągane w początkowym i końcowym okresie sezonu ogrzewczego.
EN In buildings equipped with natural ventilation systems the air change rate, which is greatly influenced by wind, airtightness of the building envelope and by behaviour of users, is generally difficult to assess. The paper presents the new method for determination the maximum monthly average air change rate in dwellings during the heating season. This method was worked out on the basis of the balance including heat losses and gains as well as the heat delivered from the heating system. The main conclusion of the analysis, carried out for a typical dwelling in Polish conditions, is that the air change rates in residential buildings before the thermal retrofit change during the heating season in a large range-from 0,4 to 1,6 h-1. For dwellings with the big contribution of heat losses by transmission in the total heat load, the air change rate can be reduced even to 0,1 h-1. The big rates exceeding the required level occur in the beginning and at the end of the heating period but in the remaining period, which is longer, the air change rates are below this level. A typical thermal retrofit of the building, which is limited to increasing of thermal insulation of the building envelope elements, regulating the heating system to the reduced needs and equipping it in control devices, does not change this situation. So, the energy economies by reducing an excessive air change in the residential buildings after thermal retrofit can be reached in the initial and final period of heating season.
Słowa kluczowe
PL budynek mieszkalny   wentylacja   termomodernizacja   metoda oceny   bilans cieplny   strata ciepła   zysk ciepła   sezon grzewczy   obliczenia  
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Czasopismo Prace Instytutu Techniki Budowlanej
Rocznik 2006
Tom R. 35, nr 1
Strony 3--18
Opis fizyczny Bbibliogr. 19 poz., il.
Twórcy
autor Kasperkiewicz, K.
Bibliografia
[1] PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
[2] EN-ISO 13790:2004 Thermal performance of buildings - Calculation of energy use forspace heating
[3] PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne
[4] PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
[5] Robakiewicz M.: Przykład audytu dla budynku mieszkalnego. Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska. Poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii. Gliwice 2004
[6] Kasperkiewicz K.: Przyczyny braku właściwej wentylacji w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych. XV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a budownictwo". Bielsko-Biała, 16-18 października 2003 r.
[7] Kasperkiewicz K., Geryło R.: Badania uśrednionej wymiany powietrza w mieszkaniach w budynkach z wielkiej płyty. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię" ENERGODOM 2000. Kraków-Zakopane, 25-27 października 2000 r.
[8] Kasperkiewicz K.: Ocena i propozycje poprawy metodyki termomodernizacji budynków mieszkalnych. Praca badawcza ITB NF43/04, maszynopis, Biblioteka ITB
[9] Pogorzelski J. A., Zielińska H.: Wybór zakresu termomodernizacji obudowy budynku.Termomodernizacja budynków. Poradnik-informator. COIB. Warszawa 1997
[10] PN-56/B-03406 Centralne ogrzewanie. Obliczanie strat ciepła pomieszczeń
[11] PN-74/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 w budownictwie powszechnym
[12] PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
[13] PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
[14] Pietrzyk Z.: Weryfikacja metod regulacji hydraulicznej. Jubileuszowy XI Zjazd Ogrzewników Polskich „Problemy ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji". Warszawa, 18-19 kwietnia 1996 r.
[15] Dzierzgowski M., Kasperkiewicz K.: Modernizacja systemów ogrzewczych i wentylacyjnych w istniejących budynkach mieszkalnych poddanych termomodernizacji. Sesja Instytutu Techniki Budowlanej „Oszczędne użytkowanie energii w budynkach". Warszawa, 11 maja 1993 r.
[16] Rubik M., Kasperkiewicz K.: Uwagi do norm z dziedziny ogrzewnictwa i wentylacji. Jubileuszowy XI Zjazd Ogrzewników Polskich „Problemy ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Warszawa, 18-19 kwietnia 1996 r.
[17] VFF The right U-values for windows, doors and curtain walls. January 2002. www.window.de
[18] PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
[19] Kasperkiewicz K.: Ocena i propozycje poprawy metodyki termomodernizacji budynków mieszkalnych. Praca badawcza ITB NF43/05, maszynopis, biblioteka ITB
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0026-0094
Identyfikatory