Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0023-0092

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Equivalent thermal network for complex heating system based on renewable energy

Autorzy Wójcicka-Migasiuk, D. 
Treść / Zawartość http://ace.il.pw.edu.pl http://journals.pan.pl/dlibra/journal/96935
Warianty tytułu
PL Analiza złożonych systemów zasilania ogrzewania za pomocą zastępczej sieci cieplnej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents the fundamental theory to create equivalent thermal networks on the basis of an integrated heating supply system based on renewable energy sources and conventional heating media. The system consists of flat plate solar collectors, vacuum collectors, flat plate heat exchangers, a volume heat exchanger with coils, accumulation tanks, a ground collector, a heat pump and, optionally, a gas or gasoiI boiler and related pipelines. The presented model is used for steady state analysis performed by means of algorithms composed in MathCad. Additionally, the graphic presentation of results has been worked out in Excel. The simulation analysis results and measured values have been compared and they show coincidence. This is treated as some proof to justify the introduction of a coefficient equivalent to thermal inductance, which role in heat transfer has been mentioned.
PL Przedstawiono podstawy teoretyczne oraz metodę tworzenia zastępczej sieci cieplnej na przykładzie złożonego układu zintegrowanego ogrzewania obejmującego: płaskie kolektory słoneczne, próżniowe kolektory słoneczne, płytowe wymienniki ciepła, objętościowy wymiennik ciepła z wężownicami, zbiorniki akumulacyjne, kolektor gruntowy, pompę ciepła oraz opcjonalnie kocioł gazowy lub olejowy wraz z rurociągami. Przedstawiono model graficzny układu w ustalonym stanie pracy oraz odpowiadające mu równanie stanu, wg którego przeprowadzono algorytm symulacyjny. Wyniki analizy symulacyjnej dla stanu ustalonego w przybliżeniu pokrywają się z wartościami uzyskanymi z pomiarów. Potwierdzają one słuszność wprowadzenia współczynnika korygującego opór cieplny niektórych elementów. Stwierdzono, że wynika on z wpływu zjawiska induktancji termicznej na wymianę ciepła w tych elementach układu. Algorytmy symulacyjne i graficzne prezentacje wyników wykonano za pomocą programów MathCad oraz Excel.
Słowa kluczowe
PL sieć cieplna   sieć zastępcza   ogrzewanie   system zasilania   system złożony   energia odnawialna   strumień ciepła   opór termiczny  
EN renewable energy   integrated heating in buildings   thermal network   heat flux   thermal resistance  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 2005
Tom Vol. 51, nr 3
Strony 415--426
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Wójcicka-Migasiuk, D.
Bibliografia
1. K. BRODOWICZ, Teoria wymienników ciepła i masy, 1982.
2. A. CHOCHOWSKI, D. CZEKALSKI, A. SIUTA-OLCHA, D. WÓJCICKA-MIGASIUK, T. MIRSKI, Diagnostyka systemu niekonwencjonalnego pozyskiwania energii, l Konferencja naukowa pt. "Organizacja i inżynieria produkcji w rolnictwie i leśnictwie" Warszawa 9 maja 2000 r.
3. D. WÓJCICKA-MIGASIUK, Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do analizy i projektowania instalacji słonecznych ciepłej wody, Acta Agrophysica Nr 39, Inst. Agrofizyki PAN w Lublinie, Lublin 2001.
4. D. CZEKALSKl, T. MIRSKI, A. CHOCHOWSKI, The analysis of energy flux flow in the hybrid system of renewable sources, Mikielewicz J & Nowak W. (editors) [in:] Heat transfer and renewabIe sources of energy, Wyd. Polit. Szczecińskiej, 245-250, Szczecin 2002.
5. D. WÓJCICKA-MIGASIUK, Zastosowanie ściany Trombe'a w budynkach dla trzody chlewnej, lA PAN Acta Agrophysica, 82, 205-210, 2003.
6. http://www.cordis.lulfp6/instruments
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0023-0092
Identyfikatory