Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0023-0091

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Evolutional optimization of energy-saving buildings

Autorzy Jędrzejuk, H.  Marks, W. 
Treść / Zawartość http://ace.il.pw.edu.pl http://journals.pan.pl/dlibra/journal/96935
Warianty tytułu
PL Otymalizacja ewolucyjna budynków energooszczędnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The subject of the paper concerns the problem of optimization of a building in a housing development on the basis of the following criteria: - minimum of construction costs, including cost of materials, erection, heating installations, together with the cost of heat sources, - minimum of the annual consumption of heating energy, - minimum of pollution emitted by heat sources instaIled in the building. This is a multi-Ievel optimization problem and it can be decomposed into series of partial problems. First of all, it is possible to consider optimization of individual buildings and then the optimal distribution of these buildings in the housing development area. The optimization method for a building requires decomposing it into three partial problems: optimization of internal partitions of the building, optimization of the shape of the building and optimization of the heat sources. In this paper, the issue of multiple-level optimization of housing buildings in energy-saving housing development was formulated as a problem for evolutional optimization. The solution is illustrated by a numerical example. Taking an existing housing development in Warszawa as a reference point, the individual buildings were optimized to show the advantages of using multiple-level optimization in the design process.
PL Przedmiotem pracy jest optymalizacja budynków mieszkalnych w osiedlach na podstawie następujących kryteriów: ź minimum kosztów budowy obejmujących: koszty materiałów i wzniesienia przegród zewnętrznych budynków, oraz koszty instalacji i urządzeń grzewczych, ź minimum rocznych kosztów nośników energii, ź minimum zanieczyszczeń stałych i gazowych. Przedstawione zagadnienie jest wielopoziomowym zadaniem optymalizacji i może być zdekomponowane na szereg zadań cząstkowych. Przede wszystkim można rozpatrywać najpierw optymalizację poszczególnych budynków, a następnie optymalne rozmieszczenie tych budynków na terenie osiedla. Zagadnienie optymalizacji budynku też może być zdekomponowane na trzy podzadania obejmujące optymalizację: przegród zewnętrznych, kształtów budynków oraz źródeł ciepła. W tym opracowaniu zagadnienie optymalizacji wielokryterialnej budynków mieszkalnych w osiedlach energooszczędnych zostało sformułowane jako zadanie optymalizacji ewolucyjnej. Rozwiązanie zagadnienia zilustrowano przykładem liczbowym. Przyjmując jako punkt odniesienia istniejące osiedle w Warszawie zoptymalizowano poszczególne budynki w celu pokazania jakie korzyści można uzyskać w wyniku zastosowania optymalizacji wielokryterialnej.
Słowa kluczowe
PL budynek energooszczędny   optymalizacja ewolucyjna  
EN evolutional optimization   energy-saving buildings  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 2005
Tom Vol. 51, nr 3
Strony 395--413
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il.
Twórcy
autor Jędrzejuk, H.
autor Marks, W.
Bibliografia
1. A. R. AWAD, M. T. ABOUL-ELA, Urban planning for low-income groups with developed optimization models, Advances in Engineering Software, 34, 607-619, 2003.
2. H. JĘDRZEJUK, Optymalizacja wielokryterialna wykorzystania źródeł ciepła w urządzeniach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, Praca doktorska, Warszawa 1995.
3. H. JĘDRZEJUK, Koncepcja optymalizacji osiedli mieszkaniowych średniej wielkości, Materiały Konferencyjne VIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2001.
4. H. JĘDRZEJUK, W. MARKS, Optymalizacja ewolucyjna osiedli mieszkaniowych. Sformułowanie zagadnienia i optymalizacja kształtu budynku, Materiały Konferencyjne IX Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2003.
5. H. JĘDRZEJUK, W. MARKS, Optimization of shape and functional structure of buildings as well as heat source utilization. Basic theory, Building and Environment, 37, 1379-1383, 2002.
6. H. JĘDRZEJUK, W. MARKS, Optimization of shape and functional structure of buildings as well as heat source utilization. Partial problems solution, Building and Environment, 37, 1037-1043,2002.
7. H. JĘDRZEJUK, W. MARKS, Optimization of shape and functional structure of buildings as well as heat source utiliration. Example, Building and Environment, 37, 1249-1253, 2002.
8. R. HÄMÄLÄINEN, J. MANTYSARI, Dynamic multi-objective heating optimization, European Journal of Operational Research, 142, 1-15, 2002.
9. W. MARKS, S. OWCZAREK [Ed.], Optymalizacja wielokryterialna budynków energooszczędnych, Studia z Zakresu Inżynierii Nr 46, Warszawa 1999.
10. W. MARKS [Ed.], Optymalizacja w fizyce budowli, Studia z Zakresu Fizyki Budowli, Łódź 2001.
11. T. M. MRÓZ, T. THIEL, Evaluation of heating system for buildings using multiple criteria decision analysis, Archives of Civil Engineering, 51, 2, 2005.
12. A. OSYCZKA, Computer aided multicriterion optimization system (CAMOS), International Software Publishers, 1992.
13. S. OWCZAREK, Optymalizacja kształtu budynków energooszczędnych o podstawie wieloboku, Studia z Zakresu Inżynierii, Nr 32, Warszawa 1992.
14. S. OWCZAREK, Vector model for calculation of solar radiation intensity and sums incident of tilted surfaces. ldentification for the free sky condition in Warsaw, Renewable Energy, 11, 77-96, 1997.
15. W. M. PACZKOWSKI, Wybrane problemy dyskretnej optymalizacji ewolucyjnej, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 544, Szczecin 1999.
16. K. PEIPPO, P. D. LUND, E. VARTIAINEN, Multivariate optimization of design trade-offs solar low energy buildings, Energy and Buildings, 29, 189-205, 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0023-0091
Identyfikatory