Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0020-0101

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Tradycja do lamusa?

Autorzy Gąsiorowski, S. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN Tradition to the scrap heap?
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Wapno należy niewątpliwie do materiałów tradycyjnych. By ocenić i porównać zaprawy murarskie i tynkarskie fabryczne z wytwarzanymi na budowie zaprawami tradycyjnymi, zaproponowano czteroetapowy schemat przeprowadzania oceny walorów użytkowych zapraw. W pierwszym oceniane są, składniki zaprawy (przede wszystkim ich szkodliwe działanie na zdrowie), w drugim świeżo zarobiona zaprawa (urabialność, wydajność, czas zachowania właściwości roboczych), w trzecim oceniane są, zaprawy w stanie stwardniałym (po 28 dniach od rozpoczęcia wiązania), a w czwartym zmiany zachodzące w budowlach w trakcie ich eksploatacji (dziesiątki i setki lat, w których zaprawa podlega działaniu zmiennych obciążeń, zmian temperatury i wilgotności oraz agresywnych związków chemicznych). Tym czwartym etapem, paradoksalnie pomijanym, powinni być zainteresowani wszyscy, od wykonawcy do użytkownika i ta ocena pozwala stwierdzić wyższość tradycyjnych zapraw sporządzanych według proporcji, nad sporządzanymi według projektu zaprawami z domieszkami, zawierającymi plastyfikatory.
EN Lime belongs undoubtedly in the traditional materials. In order to estimate and compare masonry mortars and plasters with made in situ traditional mortars, four-stage scheme of estimation procedure of mortar functional qualities have been proposed. In the first stage mortar components are estimated (above all their harmful effect on health), in the second stage freshly mixed mortar (workability, effectiveness, periods of preservation of working properties), in the third stage mortars in hardened state (after 28 days from the beginning of setting), and in the fourth stage changes occurring in structures in the course of their exploitation (tens and hundreds of years, in which the mortar is under operation of changing loads, changes of temperature and humidity and aggressive chemical compounds). All should be interested in this fourth stage, paradoxically ignored, from performer to user, and this estimation allows to state the superiority of traditional mortars blended under proportions to the mortars with admixtures, containing plasticizers, prepared under design.
Słowa kluczowe
PL wapno   zastosowanie   właściwości   zaprawa   plastyfikator  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2004
Tom R. 9/71, nr spec
Strony 20--24
Opis fizyczny il.
Twórcy
autor Gąsiorowski, S.
  • Lhoist Polska
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0020-0101
Identyfikatory