Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0020-0078

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Stability of glare panels under compressive loading

Autorzy Jansen, E.  Mahardika, M.  Van Baten, T. 
Treść / Zawartość http://ace.il.pw.edu.pl http://journals.pan.pl/dlibra/journal/96935
Warianty tytułu
PL Stateczność płyt osłonowych pod obciążeniem ściskającym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Fibre metal laminates are candidate materials for ultra-high capacity aircraft. Two curved test panels with a Glare skin have been designed which were assumed to be representative for ultra-high capacity aircraft crown panels. The objective of the tests was twofold. First objective was to verify whether the design approach developed, based on the Euler-Johnson method, is applicable to realistic Glare panels with a relatively thick skin. Second objective was the verification of the finite element models which had been developed to simulate the behaviour of the panels. For Glare panels loaded in compression, the Euler-Johnson method in combination with the effective width concept forms a useful engineering design tool for the design and analysis of Glare panels under compressive loading. A further development of finite element models to simulate the panel behaviour accurately may reduce the necessity to carry out expensive tests.
PL Laminaty z włóknami metalowymi są materiałami proponowanymi dla samolotów o ultra-wysokiej wydajności. Zaprojektowano dwie płyty z warstwą osłonową, które przyjęto jako reprezentujące wypukłe płyty samolotu o ultra-wysokiej wydajności. Cel badań był podwójny. Pierwszym celem była weryfikacja czy opracowane podejście projektowe, oparte na metodzie Eulera-Johnsona, jest możliwe do stosowania do rzeczywistych płyt osłonowych ze stosunkowo grubym poszyciem. Drugim celem było sprawdzenie modeli elementów skończonych, które opracowano w celu odzwierciedlenia zachowania się płyt. Dla ściskanych płyt osłonowych metoda Eulera-Johnsona w kombinacji z pojęciem efektywnej szerokości stwarza użyteczne narzędzie projektowania inżynierskiego dla projektowania i analizy płyt osłonowych poddanych ściskaniu. Dalszy rozwój modeli elementów skończonych, tak aby służyły do dokładnego symulowania zachowania się tych płyt, może ograniczyć konieczność wykonywania kosztownych badań.
Słowa kluczowe
PL płyta osłonowa   stateczność   obciążenie ściskające   laminat   włókno metolowe  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 2003
Tom Vol. 49, nr 3
Strony 265--275
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Jansen, E.
  • Structures and Materials Laboratory, Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, Delft, Netherlands
autor Mahardika, M.
  • Structures and Materials Laboratory, Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, Delft, Netherlands
autor Van Baten, T.
  • Structures and Materials Laboratory, Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, Delft, Netherlands
Bibliografia
1. A. VLOT, J. W. GUNNINK (Eds.), Fibre metal laminates - an introduction, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.
2. M.C. Nru, Airframe stress analysis and sizing, Hongkong: Conmilit Press, 1977.
3. K. VEROLME,The development of a design tool for fiber metal laminate compression panels, PhD thesis, Delft University of Technology, 1995.
4. B. VAN WIMERSMA, Stability of Glare structures - calculation method, Report TD-R-97-001, Structural Laminates Company, Delft, The Netherlands, February 1997.
5. ANONYMOUS, ABAQUS User's Manual Version 5.8, 1998.
6. M. STEIN, Loads and deformations of buckled rectangular plates, NASA Tech. Rep. R-40, National Aeronautics and Space Administration, 1959.
7. E. RIKS, C. C. RANKIN, F. A. BROGAN, On the solution of mode jumping phenomena in thin-walled shell structures, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg, 136, 59-92, 1996.
8. ANONYMOUS, ARAMIS deformation measurement, GOM optical measurement techiques, http://www.gom.com.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0020-0078
Identyfikatory