Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0020-0065

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Analysis of methods for roundabout capacity calculation

Autorzy Chodur, J. 
Treść / Zawartość http://ace.il.pw.edu.pl http://journals.pan.pl/dlibra/journal/96935
Warianty tytułu
PL Analiza metod obliczania przepustowości rond
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Four capacity methods for calculation of capacity of the roundabout entry differently account for geometrical and traffic features of roundabouts. British (1985) and German (1992) methods used in Poland are based on empirical regression models. Detailed analysis of their applications to small roundabouts may, in some cases, lead to unrealistic results that is particularly the case of German Model (1992). Two new methods developed recently by Wu '97 in Germany and by Kyte '97 in the USA, stemming from time intervals in the vehicle flow acceptance theory produce results close to domestic research results. Through parameters describing traffic flows and drivers behavior can take into account local intersection conditions. However, there are no estimation models for those parameters. The paper shows regression relations between tg and tf parameters and the intensity of movement and roundabout geometric features that can be a basis for searching domestic relationships.
PL Analizowane cztery modele przepustowości podporządkowanych wlotów rond w różnym stopniu uwzględniają cechy geometryczne i cechy ruchu na rondzie. Stosowane w Polsce metody, brytyjska (1985) i niemiecka (1992) bazują na empirycznych modelach regresyjnych. Szczegółowa analiza ich zastosowań do małych rond wykazała, że w niektórych przypadkach mogą dawać one nierealne wyniki, szczególnie dotyczy to metody niemieckiej (1992). Dwa nowe modele, wywodzące się z teorii akceptacji odstępów czasu w potoku pojazdów, opracowany przez Wu (1997) w Niemczech i opracowany przez Kyte'a (1997) w USA, dają wyniki zbieżne z danymi z badań krajowych. Modele te poprzez parametry charakteryzujące potoki ruchu oraz zachowania kierowców mogą uwzględniać lokalne warunki na skrzyżowaniu. Brak jest jednak modeli estymacji tych parametrów. W pracy wskazano zależności regresyjne pomiędzy wartościami parametrów tg i tf a wielkością ruchu i cechami geometrycznymi ronda, mogące stanowić podstawę poszukiwania krajowych zależności.
Słowa kluczowe
PL metoda obliczania   rondo   przepustowość ronda   ruch drogowy  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 2003
Tom Vol. 49, nr 1
Strony 15--34
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
autor Chodur, J.
  • Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology, Kraków
Bibliografia
1. R. AKÇELIK, E. CHUNG, M. BESLEY, Roundabouts: Capacity and performance analysis, ARRB Transport Research Ltd, Research Report ARR 321, March 1998.
2. W. BRILON, N. WU, L. BONDZIO, Unsignalized intersections in Germany - a state of the art 1997, Proc. of the Third International Symposium on Intersections Without Traffic Signals, Portland, Oregon U.S.A 1997, 61- 70.
3. S. DATKA, W. SUCHORZEWSKI, M. TRACZ, Traffic engineering [in Polish], WKiŁ, Warszawa 1989.
4. M. KRUSZYŃSKI, An evaluation of traffic efficiency of small roundabouts, MSc. Diploma Project [in Polish], Katedra Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska, 1998.
5. M. KYTE, Capacity and level of service of unsignalized intersections: new practices in the United States, Proc. of the Third International Symposium on Intersections Without Traffic Signals. Portland, Oregon U.S.A 1997, 171-177.
6. B. W. ROBINSON et al., Roundabouts: An International Guide, FHW A-RD-00-067, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2000.
7. M. C. SEMMENS, ARCADY2: An enhanced program to model capacities, queues and delays at roundabouts, TRRL Research Report 35, Crowthorne, 1985.
8. B. STUWE, Untersuchung der Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit an deutschen Kreisverkehrsplätzen, Schriftenreihe Lehrstuhl für Verkehrswesen Ruhr Universität Bochum, Heft 10, 1992.
9. J. C. TANNER, A theoretical analysis of delay at an uncontrolled intersections, Biometrica, 49, 1 and 2, 1962.
10. M. TRACZ, J. CHODUR, S. GACA, Guidelines for design of at-grade intersections [in Polish), Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2001.
11. M. TRACZ, J. CHODUR, S. GACA, S. GODEK, A. TARKO, Capacity of unsignalized intersections. Guidelines Recommended by the General Directorate of Public Roads [in Polish), Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1988.
12. M. TRACZ, J. CHODUR, S. GACA, S. GONDEK, Small roundabouts - Design guidelines [in Polish], Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1996.
13. J. TROUTBECK, Capacity and delays at roundabouts. A literature review. Anstralian Road Research Board, 14 (4),12, 1984.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0020-0065
Identyfikatory