Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0016-0086

Czasopismo

Prace Instytutu Techniki Budowlanej

Tytuł artykułu

Ocena izolacyjności akustycznej stosowanych w Polsce wyrobów do wykonywania przegród wewnętrznych w świetle badań Zakładu Akustyki ITB

Autorzy Szudrowicz, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of sound insulation of products used in Poland for internal partitions, at the light of research works of ITB Acoustic Department
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wiedza na temat właściwości akustycznych przegród budowlanych jest niezbędnym warunkiem prawidłowego projektowania budynków pod względem akustycznym. Liczne badania laboratoryjne prowadzone przez Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej pozwalają na ogólną ocenę akustyczną wielu grup rozwiązań konstrukcji budowlanych. Omówiono wyniki badań i dokonane na ich podstawie uogólnienia dotyczące izolacyjności akustycznej ścian masywnych z elementów z betonu zwykłego, betonu komórkowego, ceramicznych pełnych i drążonych, z elementów drążonych wapienno-piaskowych, wybranych rozwiązań ścian o konstrukcji lekkiej, stropów masywnych oraz podłóg (w tym podłóg podniesionych). Przy uogólnianiu wyników badań nawiązano do niektórych danych zawartych w EN-12354-1 i 2 (PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002).
EN Knowledge concerning the acoustic properties of building partitions is a necessary condition for proper design of buildings from acoustic point of view. Numerous laboratory tests conducted by ITB Acoustic Depertment allowed for general acoustic assessment of many groups of structural solutions. In paper, the test results was discussed, as well as resultant generalizations concerning sound insulation of massive walls made of ordinary concrete, cellular concrete, full and hollow ceramic elements, lime-sand hollow elements, chosen solutions of light structure walls, massive floors and floors (including raised floor). In generalization of test results, a certain data from EN-12354 Part 1 and Part 2 (PN-EN 12354-1:2002 and PN-EN 12354-2:2002) have been taken into consideration.
Słowa kluczowe
PL badanie akustyczne   izolacja akustyczna   wyrób budowlany   przegroda wewnętrzna   właściwości akustyczne   ściana masywna   beton zwykły   beton komórkowy   element ceramiczny   element drążony   element wapienno-piaskowy   konstrukcja lekka   strop   podłoga   podłoga podniesiona   drzwi wewnętrzne  
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Czasopismo Prace Instytutu Techniki Budowlanej
Rocznik 2003
Tom R. 32, nr 3
Strony 17--36
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il.
Twórcy
autor Szudrowicz, B.
  • Instytut Techniki BUdowlanej, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0016-0086
Identyfikatory