Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0012-0037

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju cementu na skład chemiczny cieczy wypełniającej pory

Autorzy Wieczorek, G.  Kondraciuk, W. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN The efect of cement type on the chemical composition of pore solution
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono kilka podstawowych zależności wiążących skład chemiczny cieczy wypełniającej pory z rodzajem cementu, zawartością alkaliów w cemencie i zawartością chlorków w stwardniałym zaczynie cementowym. Wykazano, że stosując metodę ekstrakcji próżniowej cieczy wypełniającej pory można nie tylko uzyskać dane dotyczące stężeń podstawowych jonów i siły jonowej cieczy wypełniającej pory, ale również określić dokładnie wartość pH, średnie jonowe współczynniki aktywności i aktywności jonów oraz ustalić stałe termodynamiczne. Równowagi ustalające się między stwardniałym zaczynem a cieczą wypełniającą pory dają podstawę do wyznaczenia składu chemicznego cieczy wypełniającej pory na podstawie składu chemicznego cementu i prostych analiz miareczkowych jonów OH, Cl i CO3.
EN Several basic dependencies relating the chemical composition of pore solution with cement type, alkali content in cement and chloride content in hardened cement paste are discussed. It is shown, that the method of vacuum extraction of pore solution allows not only to obtain the data relating to concentrations of basic ions and power of ionic pore solution, but also to determine exactly the value of pH, average values of coefficients of ionic activity and activities of ions and to estimate the thermodynamic constants. Equilibrium states fixed between the hardened cement paste and the pore solution give a base to estimate the composition of pore solution basing on the chemical composition of cement and on simple titration of OH, Cl and CO3 ions.
Słowa kluczowe
PL cement   skład chemiczny   ciecz porowa  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2001
Tom R. 6/68, nr 2
Strony 52--57
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.,il.
Twórcy
autor Wieczorek, G.
autor Kondraciuk, W.
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0012-0037
Identyfikatory