PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Computer simulation of nonlinear shell stability - statistical aspect

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Komputerowa symulacja nieliniowej stateczności powłok - podejście statystyczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Within the framework of the nonlinear theory of shells, a solution method is introduced to investigate the shell stability, the stable pre- and postbuckling states and the influence of initial imperfections on critical loads. This problem is a complicated exercise because of presence of the limit and bifurcation points, ambiguous relationship between a load and kinematic variables. At the solution of nonlinear equations by iterative methods a problem of convergence near critical points exists. To get over these difficulties an interative method was constructed on the base of added-viscosity technique, which consists in introducing of additional terms into the relations between the strains and stresses. As a result, the solution depends uniquely on only one parameter - time. And there is no need to introduce some other parameters except for time and to trace for functions varying endwise deformation curves. A cylindrical panel was selected as a subject of study. The spatial problem was solved by the finite element method. To investigate the influence of initial imperfections on the critical pressure, a cycle of calculations was carried out with introduction of an additional normal displacement representing a local dent. The mathematical expectation and a root-mean-square deviation of critical pressure in the dependence on the magnitude of a root-mean-square deviation of the dent depth were found. The probability density function has some points of breaks in curve of the second kind, which are due to the presence of minima in the mutual dependence of the critical load and the dent depth.
PL
W ramach nieliniowej teorii powłok, wprowadza się metodę badania stateczności powłok, trwałych stanów przed wyboczeniem i po wyboczeniu oraz wpływu początkowych niedokładności na obciążenia krytyczne. Zagadnienie to jest skomplikowanym zadaniem z powodu występowania punktów granicznych i bifurkacji oraz niejednoznacznego stosunku między obciążeniem a zmiennymi kinematycznymi. Przy rozwiązywaniu nieliniowych równań metodami iteracyjnymi powstaje problem zbieżności w pobliżu punktów krytycznych. Aby pokonać te trudności, opracowano metodę iteracyjną opartą na "metodzie dodanej lepkości", która polega na wprowadzeniu dodatkowych członów do zależności między odkształceniami a naprężeniami. W wyniku tego, rozwiązanie zależy wyłącznie od jednego tylko parametru - od czasu. Nie ma więc konieczności wprowadzania innych parametrów poza czasem i śledzenia funkcji odkształceń zmieniających się wzdłużnie. Jako przedmiot badań wybrano płytę cylindryczną. Zagadnienie przestrzenne zostało rozwiązane metodą elementów skończonych. Dla zbadania wpływu początkowych niedokładności na ciśnienie krytyczne, do cyklu obliczeń wprowadzono dodatkowe przemieszczenie poprzeczne, przedstawiające lokalny karb. Obliczono matematyczną wartość oczekiwaną i odchylenie kwadratowe średnie ciśnienia krytycznego w zależności od głębokości karbu. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma punkty załamania krzywej drugiego rodzaju, które wynikają z występowania minimów wzajemnej zależności między krytycznym obciążeniem, a głębokością karbu.
Twórcy
autor
  • Russian Academy of Sciences, Institute for Computer Aided Design, Moscow
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0009-0094
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.