Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0007-0051

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Ocena odporności na agresję siarczanową nowych rodzajów cementów w świetle nowelizowanych polskich norm cementowych PN-EN

Autorzy Chłądzyński, S. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN Evaluation of the resistance of new types of cement to sulphate attack in the light of alterated Polish cement standards PN-EN
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podjęto próbę oceny odporności na siarczany wybranych cementów będących przedmiotem normy krajowej PN-B-19701 "Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności". Ocena odporności cementów na siarczany została przeprowadzona na podstawie pomiarów wykonanych metodą podaną w normie europejskiej prENV 196-10. Wyniki badań potwierdziły przydatność zastosowanej metody do bezpośredniej oceny odporności cementów na agresję siarczanową. Badania wykazały dużą odporność na siarczany cementu portlandzkiego CEM l o małej zawartości C3A, cementów hutniczego CEM III/B i pucolanowego CEM IV/B oraz cementów mieszanych: popiołowego CEM II/B-V, żużlowo-popiołowego CEM II/B-SV i krzemionkowego CEM II/A-D, a także cementu hutniczego CEM III/A o odpowiednio dużym udziale żużla i popiołu. Zaproponowano podział cementów na podstawie ich odporności na siarczany.
EN An attempt at evaluation of the resistance to sulphate attack of selected cements being the object of the National Standard PN-B-19701 "Cement. Cement of common use. Composition, requirements and estimation of conformity" was undertaken. The evaluation of the resistance of cements to sulphate attack was carried out on the ground of measurements confirmed the usefulness of applied method to a direct evolution of the resistance of cements to sulphate attack. The investigations showed a high resistance to sulphate attack of Iow C3A Portland cement CEM l, of metallurgical cement CEM lll/B and of pozzolanic cement CEM IV/B as well as of blended cements: fly ash cement CEM II/B-V, slag-fly ash cement CEM II/B-SV and silica fume blended cement CEM II/A-D, as well as of metallurgical cement CEM III/A with suitably high proportion of slag and fly ash. A classification
Słowa kluczowe
PL cement   agresja siarczanowa   odporność korozyjna   badanie   PN-EN  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2000
Tom R. 5/67, nr 6
Strony 244--254
Opis fizyczny il.
Twórcy
autor Chłądzyński, S.
  • Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Opole, Oddział w Krakowie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0007-0051
Identyfikatory