Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0007-0049

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Propozycja kryterium termodynamicznego dla progu korozji zbrojenia inicjowanej przez chlorki

Autorzy Wieczorek, G. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN Proposal of a thermodynamic criterion for the chloride initiated reinforcement corrosion threshold
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono zagadnienia związane z oceną zagrożenia korozyjnego stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych wywołanego przez chlorki. Rozpatrywano dwie grupy czynników: związanych z "progiem korozji" i związanych z kinetyką procesu korozyjnego. Zaproponowano kryteria termodynamiczne oceny zagrożenia i podano wartości progowe. Kryteria te dotyczą wartości pH, stosunku [CI']/[OH'], stosunku [Na^+K^]/[Ca2^] oraz wartości termodynamicznej stałej Ka = aCa x a2Cl. Wykazano ścisły związek między tymi wartościami. Wartości krytyczne związane są z zawartością Cl' w stwardniałym zaczynie odpowiadającą rozpuszczalności chlorków w takim zaczynie w równowadze z cieczą wypełniającą pory. Zaproponowano metodykę postępowania przy diagnostyce konstrukcji, zarówno w badaniach na obiekcie jak i w badaniach laboratoryjnych pobranych próbek betonu.
EN Problems related to the evaluation of the reinforcing steel corrosion hazard caused by chlorides in reinforced concrete structures are discussed. Factors related to "corrosion threshold" and factors related to corrosion process kinetics are considered. Thermodynamic criteria for the evaluation of hazard are proposed and threshold values are given. These criteria concern pH value, [CI']/[OH'] rafio, [Na^+K^]/[Ca2^] ratio and value of thermodynamic constant Ka = aCa x a2Cl; a close relation between these values is shown. Critical values are related with Cl' content in hardened paste corresponding to the solubility of chlorides in such a paste in equilibrium with pore solution. Furthermore the methodics of proceeding in the structure diagnostics is proposed, including the tests in situ as well as laboratory tests of collected conc
Słowa kluczowe
PL próg korozyjny   zagrożenie korozyjne   korozja zbrojenia  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2000
Tom R. 5/67, nr 6
Strony 236--241
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.,il.
Twórcy
autor Wieczorek, G.
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0007-0049
Identyfikatory