Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0007-0048

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Dobór materiałów ogniotrwałych dla pieca obrotowego

Autorzy Sułkowski, M. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN The choice of refractory material for rotary kiln
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wzrost udziału paliw zastępczych spalanych w piecach obrotowych utrudnia warunki pracy ogniotrwałego wyłożenia pieca i zwiększa znaczenie kontroli temperatury płaszcza pieca. W poszczególnych strefach pieca: chłodzenia, spiekania, dekarbonizacji i podgrzewania stosuje się różne rodzaje materiałów ogniotrwałych, dobierane do warunków trwałości poszczególnych stref, tak by zapewnić równomierne zużywanie się wymurówki na wszystkich odcinkach pieca. W piecach o nie ustalonym procesie technologicznym wprowadza się jeden gatunek materiału ogniotrwałego na cały piec obrotowy. Omówiono czynniki wpływające na trwałość wymurówki i zmiany metod zabudowy wyrobów w piecu: mechaniczne (naprężenia związane z owalizacją płaszcza), działanie alkaliów, termiczne i tworzenie się napieku. Przedstawiono opracowane w PMO S.A. wyroby magnezjowo-spinelowe, andaluzytowe, szamotowo-izolacyjne i betony niskocementowe. Usługi serwisowe PMO obejmują dobór materiału, nadzór nad zabudową i ocenę pracy wyrobów w okresach między remontami.
EN The increase of the part of alternative fuels burnt in rotary kilns makes difficult the operation conditions of refractory lining in the kiln and increases the importance of kiln shell temperature control. In individual kiln zones: cooling, sintering, calcination and preheating different types of refractory material is used, selecting to the conditions for the durability of individual zones, so as to ensure an uniform wear of the lining throughout all sections of the kiln. In nonstabilized technological process kilns one type of the refractory material is installed for all the rotary kiln. Factors influencing the durability of lining in bricklaying methods in the kiln: mechanical (stresses connected with shell ovalization), thermal, attack of alkalies and formation of coating are discussed. Magnesia-spinel-andalusite-, chamotte-insulating-bricks and Iow-cement concretes, developed in PMO S.A., are presented. The service of PMO include the choice of material, bricklaying supervision and evaluation of refrac
Słowa kluczowe
PL piec obrotowy   materiał ognioochronny  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2000
Tom R. 5/67, nr 6
Strony 233--236
Opis fizyczny
Twórcy
autor Sułkowski, M.
  • Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych S.A.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0007-0048
Identyfikatory