Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0007-0042

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Europejskie wymagania dla kruszyw do zapraw

Autorzy Grzelak, E. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN European requirements for mortar aggregates
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono wymagania stawiane kruszywom do zapraw, ujęte w europejskiej normie EN 13139, Aggregates for mortar, z 31 stycznia 2000 roku. Obejmuje ona wymagania dla kruszyw mineralnych i sztucznych, przeznaczonych do zapraw murarskich, zapraw posadzkowych, gładzi ścian wewnętrznych, obrzutki tynków zewnętrznych, specjalnych warstw okładzinowych, zapraw naprawowych i zaczynów cementowych. Wymagania dotyczą zawartości nadziarna i podziarna, odchyłek uziarnienia deklarowanego przez wytwórcę, zawartości pyłów w kruszywach do zapraw i zawartości innych składników szkodliwie wpływających na trwałość zapraw. Podano także minimalne częstotliwości badań kruszyw do zapraw przeprowadzonych w ramach fabrycznej kontroli produkcji.
EN The requirements made to mortar aggregates, included in the European Standard EN 13139, Aggregates for mortars, of 31 January 2000, are discussed. It encloses the requirements to mineral and artificial aggregates, designed for masonry mortars, floor mortars, finishing coats of interior walls, rough coats of exterior renderings, special lining layers, repair mortars and cement pastes. The requirements refer to the content of plus mesh and minus mesh, deviations of graining declared by the manufacturer, content of dusts in the aggregate for mortars and content of other components harmfully influencing the durability of mortars. Minimum frequencies of testing aggregates for mortars, carried out in the scheme of fact
Słowa kluczowe
PL kruszywo   zaprawa   wymagania   badanie   EN   ocena zgodności  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2000
Tom R. 5/67, nr 5
Strony 190--191
Opis fizyczny
Twórcy
autor Grzelak, E.
  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0007-0042
Identyfikatory