Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB1-0002-0021

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Automatic image analysis in complex macro- and meso-scale measurements on concrete composites

Autorzy Brzezicki, J.  Kasperkiewicz, J. 
Treść / Zawartość http://ace.il.pw.edu.pl http://journals.pan.pl/dlibra/journal/96935
Warianty tytułu
PL Kompleksowe pomiary w makro- i mezo skali na kompozytach betonowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Automatic image is presented as a tool investigate simultaneously several different characteristics of a concrete composite. The origin of most of the samples was a zone of concrete construction repaired with SFRC. Described are automatic measuring system used, the software and some algorithms. Under discussion are problems of evaluation of such structural parameters as aggregate grading and distribution, air void characteristics, interface characteristics and distribution of reinforcing steel fibers. The aim of the study was to apply a versatile approach to the structural analysis of the quality of concrete like composite materials.
PL Technikę automatycznej analizy obrazu przedstawiono jako narzędzie umożliwiające równoczesne badanie kilku różnych charakterystyk kompozytu betonowego, na przykładzie próbek pochodzących z konstrukcji betonowej naprawianej za pomocą warstwy fibrobetonu z włóknem stalowym (SFRC). Opisano stosowany system pomiarowy, oprogramowanie i niektóre algorytmy. W badaniach oceniane były takie parametry jak uziarnienie i rozmieszczenie ziaren kruszywa, charakterystyka systemu porów od napowietrzania, charakterystyka strefy kontaktowej oraz rozmieszczenie włókien uzbrojenia. Celem studium była zróżnicowana analiza strukturalna betonopodobnych materiałów kompozytowych.
Słowa kluczowe
PL kompozyt betonowy   pomiar kompleksowy   analiza strukturalna   fibrobeton   analiza obrazu   stereologia   kruszywo  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 1998
Tom Vol. 44, nr 1
Strony 57--78
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il.
Twórcy
autor Brzezicki, J.
autor Kasperkiewicz, J.
  • Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB1-0002-0021
Identyfikatory