Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB1-0002-0018

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Limit loadbearing capacity in three-dimensional stochastic medium

Autorzy Przewłócki, J. 
Treść / Zawartość http://ace.il.pw.edu.pl http://journals.pan.pl/dlibra/journal/96935
Warianty tytułu
PL Nośność graniczna w trójwymiarowym ośrodku stochastycznym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN A concept of the theory of limit loadbearing capacity in random formulation is presented in the paper. A probabilistic assessment of the limit height of a slope was formulated for the classical problem of a vertical earth slope. Treating the strength parameters of the soil medium as random variables, the lower and higher evaluations were defined in the form of cumulative distribution functions. The knowledge of them allows the determination of probability of the loss of stability for a slope of a height contained within an established interval, between the higher and the lower evaluations. The main object of this investigation is to take account of the three-dimensional variability of the soil medium in a two-dimensional analysis, using limit loadbearing capacity methods. A method is proposed of the evaluation of limit height of the slope for a three-dimensional medium having parameters of random variation in the third dimension only. Two different, statically admissible stress states were analysed. The averaging, using the moving average process concept, allowed to find the probability of the limit height. Such function has also been determined for kinematic evaluation. Treating these functions ( i.e. cumulative distribution functions) as probabilistic evaluations, allows to take into account the three-dimensional variability of the medium in a two-dimensional analysis, using the limit loadbearing capacity methods.
PL W pracy przedstawiono koncepcję teorii nośności granicznej w ujęciu losowym. Dla klasycznego zagadnienia pionowej skarpy ziemnej sformułowano probabilistyczne oszacowania wysokości granicznej skarpy. Traktując parametry wytrzymałościowe ośrodka gruntowego jako zmienne losowe, dolne i górne oszacowania określono w formie dystrybuant. Ich znajomość pozwala na określenie prawdopodobieństwa utraty stateczności dla skarpy o wysokości zawartej w ustalonym przedziale, pomiędzy górnym i dolnym oszacowaniem. Zasadniczym celem pracy jest uwzględnienie przestrzennej zmienności ośrodka gruntowego, przy dwuwymiarowej analizie metodami nośności granicznej. Zaproponowano sposób oceny wysokości granicznej skarpy dla ośrodka trójwymiarowego, o parametrach zmieniających się losowo tylko w trzecim kierunku. Analizowano dwa różne, statycznie dopuszczalne stany naprężenia. Uśrednianie przy wykorzystaniu koncepcji procesu średniej ruchomej pozwoliło na znalezienie funkcji rozkładu prawdopodobieństwa statycznego oszacowania wysokości granicznej. Wyznaczono również taką funkcję dla oszacowania kinematycznego. Traktowanie tych funkcji, czyli dystrybuant, jako oszacowań probabilistycznych, pozwala na uwzględnienie przestrzennej zmienności ośrodka w dwuwymiarowej analizie metodami nośności granicznej.
Słowa kluczowe
PL zmienność przestrzenna   teoria nośności   nośność graniczna   grunt   analiza dwuwymiarowa  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 1998
Tom Vol. 44, nr 1
Strony 3--18
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Przewłócki, J.
  • Institute of Hydrotechnics Polish Academy of Sciences Gdańsk
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB1-0002-0018
Identyfikatory