Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0098-0009

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Analiza akustyczna małej pętli autobusowej

Autorzy Zagubień, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Acoustic analysis of a small bus loop
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizy akustyczne hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska, spowodowanego tymczasową lokalizacją małej pętli autobusów miejskich. Wykonana analiza stanowi materiał umożliwiający wybór rozwiązania pozwalającego ograniczyć poziomy imisji hałasu dla wielorodzinnego budynku mieszkaniowego, a następnie ocenić zaproponowane rozwiązania pod względem ich skuteczności i kosztów realizacji. Mając na uwadze omówione wyniki analizy akustycznej, tymczasowość sytuacji, porównywalne efekty redukcji hałasu przy zastosowaniu ekranów akustycznych i reorganizacji ruchu, sugeruje się podjęcie działań organizacyjnych.
EN The paper presents acoustic analyses of the traffic noise emitted in the environment, caused by temporary location of a small bus loop. The whole process of the bus terminal activity was thoroughly analysed, considering especially the intensity of vehicle traffic, the structural type of vehicles (including heavy vehicles), the maneuvers within the routes and also the management of the analysed area. The analysis enables the choice of the most suitable solution by which the noise level immission - considering a multifamily house, Fig. 1 - may be reduced. It also enables the assessment of suggested solutions considering their effectiveness and the cost of realisation. In the calculations there were considered: the possibility of acoustic screening of the building, the possibility of the changes in the present schedule of bus traffic on both arrivals and departures sites and also on the manoeuvring site. Taking into account the acoustic analysis results, the temporariness of the situation, comparable effects of noise reduction by building acoustic screen and traffic reorganisation, some reorganisation measures/steps are suggested.
Słowa kluczowe
PL pomiary hałasu   ekranowanie  
EN noise measurements   screening  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2011
Tom R. 57, nr 2
Strony 165--167
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zagubień, A.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. nr 1393, poz. 308).
[2] Fugiel D.: Szacowanie niepewności pomiarów hałasu. WSSE w Rzeszowie, Tarnobrzeg 2002 r.
[3] Kucharski R.: Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego. PIOŚ, Warszawa 1996 r.
[4] Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. Nr 120 poz. 826.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0098-0009
Identyfikatory