PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania rezonansowe obiektów latających - metody i analiza wyników

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ground vibration tests of flying objects - methods and results analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca jest podsumowaniem kilkunastu lat badań doświadczalnych właściwości dynamicznych konstrukcji lotniczych prowadzonych przez autora i zespół jego współpracowników w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Kilka pierwszych rozdziałów zawiera przegląd i analizę metod badawczych znanych pod ogólną nazwą prób rezonansowych. Oryginalną częścią pracy są nowe metody badań. Można zaliczyć do nich skalowanie rezonansowe tensometrów, rezonansowa wibrodiagnostyka i rezonansowe badanie odporności na drgania, badanie rezonansów o jednakowych częstościach czy też badanie rezonansów z udziałem luzów. Istotną częścią pracy jest opracowanie i zaprezentowanie pewnego rodzaju bazy danych o właściwościach rezonansów konstrukcji lotniczych.
EN
This book is a summary of several years of experimental studies of dynamic properties of aircraft structures conducted by the author and his team of collaborators at the Institute of Aviation in Warsaw. The first few chapters provide an overview of research and analysis of methods, known under the generic name ground vibration tests. The original part of the work are the new methods of research. These include strain gauge resonance scaling, resonance vibrodiagnostics and resonance investigations of structure resistance to vibration, the study of resonances with the same frequencies or study of resonances involving backlashes in structure. An important part of the published work is an development and presentation a kind of database on the properties of resonances of aircraft structures.
Rocznik
Strony
1--128
Opis fizyczny
Bibliogr. 215 poz., rys., tab., wzory
Twórcy
 • Instytut Lotnictwa
Bibliografia
 • [1] ADS-27 Aeronautical Design Standard, Requirements for Rotorcraft Vibration Specifications, Modeling and Testing, June 1993.
 • [2] Aleksandrowicz R., Szemplińska W., Maryniak J., Ground resonance testing of sailplanes, Aero Revue 1969, nr 4.
 • [3] Arczewski K., Pietrucha J., Szuster J. T., Drgania układów fizycznych, OWPW, Warszawa 2008.
 • [4] Auweraer van der H., Requirements and opportunities for structural testing In view of hybryd and virtual modeling, Proc. of ISMA 2002 the Int. Conf. on Noise and Vibration Eng. Leuven, Belgium, Sep. 2002.
 • [5] Avitabile P., Experimentsal Modal Analysis – A Simple Non-Mathematical Presentation, Sound and Vibration, January 2001.
 • [6] Awiacjonnaja akustyka, Maszynostrojenie Moskwa 1986.
 • [7] Badania dynamiczne segmentu anteny, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1986.
 • [8] Badania modelu flatterowego samolotu W-300 w tunelu aerodynamicznym, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1986.
 • [9] Badania rezonansowe dynamicznie podobnego modelu samolotu, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 2010.
 • [10] Badania rezonansowe modelu flatterowego I-22 IRYDA, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 2007.
 • [11] Badania rezonansowe stoiska do badań wirnika IS-2, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 2008.
 • [12] Balmes E., Wright J., Garteur Group on Grodnu Vibration testing. Results from the test of a Single Structure by 12 Laboratoires in Europe, IMAC Proceedings, 1997.
 • [13] Bart P. Hector C. And all., Modern solution for ground vibration test of large aircraft Cimac26, Orlando USA 2008.
 • [14] Beatrix Ch., Le proceder experimentaux de l,essai global de vibration d,une structure, la Recherche Aéronautique 1965, nr 109.
 • [15] Bishop R. E. D., Gladwell G. M. L., Michaelson S., The matrix analysis of vibration, cambridge University Press, 1965.
 • [16] Bisplinghoff R. L. i in., Aeroelasticity, cambridge Addison-Wesley Publ. 1955.
 • [17] Boisseau J–. F., Un nouveau dispositif d,excitation vibratoire de structures macsaniques, Note Technique ONERA, 1974, s. 43.
 • [18] Boneau E., Determination des caracteristiques viratoires d,une structure a l,aide de l,expression de la puissance complexe fournie, La Recherche Aérospatiale 1969, nr 130, s. 45-51.
 • [19] Bossak M., O pewnym sposobie wyznaczania macierzy opisujących własności dynamiczne konstrukcji. Archiwum Budowy Maszyn 1968, t. 14, z. 2, s. 279-289.
 • [20] Bossak M., Pietrucha J. Potkański W., Metodyka prostych rezonansowych badań szybowców, Prace Instytutu Lotnictwa 1972, nr 49, s. 55-64.
 • [21] Oswald M., Goge D., Fullekrug U.., Govers Y., A review of experimental modal analysis methods with respect to their applicability to test data of large aircroft structures, Proc. Of ISMA 2006, the Int. Conf. on Noise and Vibration Eng., Leuven, Belgium, 2006.
 • [22] Briancew B. D., Issledowanie fłattiera na osnowieczastotnych ispytanii pri doktoriczieskich rezymach, Uczienyje Zapiski CAGI 1984, nr 2/XV.
 • [23] Bulycer G. A., Niekotoryje kryteria i formuly dlja analiza izgibnokrutilnogo flattera, Uczienyie zapiski CAGI 1984.
 • [24] Cerny O., Nektere problemy experimentalniho urceni dynamickych parametru lateckiych konstrukcji - presnost urceni zobecnenych hot, Sprawozdanie VZLU, Praha, 1971, s. 91.
 • [25] Rezonancni zakouska aeroelastickego modelu L.410, Sprawodanie VZLU, Praha, 1970, s. 85.
 • [26] Chajec W., Flutter calculation based on GVT results and theoretical mass model, Research Journal of Vilnius Gediminos technical University 2009, Vol. 13, No 4.
 • [27] Chajec W., Potkański W., Numeryczna ortogonalizacja zmierzonych drgań własnych samolotu, Mat. Konf. Metody Komputerowe w mechanice Konstrukcji WSMW 1985.
 • [28] Chandrasekaran E., Javaraman K., Studiem on frez vibration of FRP aircraft instruments panel bard, eJSE nr 3/2003.
 • [29] Cox T. H., G. B. Gilyard, Ground Vibration Test Results for Drones for Aerodynamic and Structural Testing (DAST)/ Aeroelastic Research Wing (ARW-1R0 Aircraft NASA TM-859061986.
 • [30] Czaprowski K., Próby rezonansowe szybowca Junior, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1983.
 • [31] Dat R. Determination des modes progres d,une structure par essai de vibration avec excitation non appropriée, La Recherche Aérospatiale 1973, s. 99-108.
 • [32] Dat R. Structural vibration test methods, Office national d,Etudies et de Recherches Aerospatiales, publication nr 1., 1975.
 • [33] Deck A., Methode automatique d’apprpration dans l’essai au sol d’une strusture d’avion, presented at Euromech 22 newcastle upon Tyne, 1970.
 • [34] Degener M., Hermes M., Ground Vibration Test Finite Element Analysis of the GARTEUR SM-AG19 Testbed, DLR-Interner Bericht, IB 232-96 J 08.
 • [35] Den Hartog J. P., Dragania mechaniczne, PWN, Warszawa 1971.
 • [36] Design Loads for Future Aircraft raport RTO/ NATO nr RTO-TR-045, Brussels 2002.
 • [37] Dżygadło Z., Nowotarski J.,Olejnik A., Dyskretny model odkształcalnego samolotu z ruchomymi powierzchniami sterowania do badania drgań własnych, Biul. WAT 1985, nr 11.
 • [38] Ekler D., Ringertz U., Aeroelastic Simulaations of a Sailplane, Rogal Institute of technology, Stockholm, December 2005.
 • [39] European Aviation Safety Agency. CS-22, Certification specification for sailplanes and powered sailplanes, November 2003. www.easa.eu.int
 • [40] Ewins D. J., Modal testing: theory, practice and application. Second Edition, research Studies Press 2000.
 • [41] Fedorowicz M., Próby rezonansowe samolotu M-21 Dromader Mini, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [42] Försching H. W., Grundlagen der Aeroelastik, Sprinter, Berlin 1974.
 • [43] Freudinger L. C., Flutter Clearance of the F-18 High Angle of Attack Research Vehicle With Experimental Wingtip Instrumentation Pods NASA Technical Memorandum 4148 Edwards, Califirnia 1990.
 • [44] Gallina A., Uhl T., Analysis of mode shape variations using response surface methodology, Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering, Leuven 2008.
 • [45] Giergiel J., Tłumienie drgań mechanicznych, PWN, warszawa 1990.
 • [46] Giergiel J., Uhl. T., Identyfikacja układów mechanicznych, PWN, Warszawa 1990.
 • [47] Gloth G., Sinapius M., Analysis of swept-sine runs during modal identification, Mechanical Systems and Signal Processing. Volume 18 Issue 6 November 2004, pp. 1421-1441.
 • [48] Göge D., Boswald M., Fullekrug U., Lubrina P., Ground Vibration Testing of large Aircraft - state-of-Art and Future Perspectives. Proc. IMAC 25 Int. Modal Analysis Conf., Orlando (FL), Feb. 2007.
 • [49] Goge D., Link M., Results obtained by minimizing natural frequency and mode shape errors of a beam model, mechanical Systems and Signal Processing, Volume 17, Issue 1, January 2003, pp. 21-27.
 • [50] Goraj Z., Zakrzewski P., Aircraft fuel systems and their influence on stability margin, Transaction of the Institute of Aviation Vol. 183, 2005.
 • [51] Gorszkow A. G., Morozow W. I., Ponomariew F. N., Aerogidrouprugost konstrukcji, Moskwa 2000.
 • [52] Grudnicki M., Lorenc Z., Żurkowski L., Wstępne badania dynamiczne podobnego modelu samolotu podatnie zawieszonego w tunelu aerodynamicznym, I Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, Warszawa 1985, (publikacja w Mechanice Teoretycznej i Stosowanej)
 • [53] Gutowski R., Świetlicki W. A., Dynamika i drgania układów mechanicznych, PWN, Warszawa 1986.
 • [54] Hagel R., Miernictwo dynamiczne, WNT, Warszawa 1975.
 • [55] Hades D. H., Pierce G. A., Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity, cambridge University Press, 2002.
 • [56] Heinze S., Aeroelastic concept for flexible aircraft structures, TRITA/AVE 2007, Stockholm, ISBN 978-91-7178-706-4.
 • [57] Heller M., Filozofia i wszechświat, Universitas, Kraków 2008.
 • [58] Hunt D. L., Comparsion of methods for aircraft Grodnu vibration testing, 3rd Intern. Modal Analysis Conference, Orlando 1985, s. 131-137.
 • [59] Kappus R., Remarques sur la mesure de la masse gene realisee par methode des frequencies deplacees, La Recherche Aéronautique 1962, No 89, s. 31-44.
 • [60] Kehoe M. W., Freudinger L. C., Aircraft Ground Vibration Testing at the NASA Dryden Flight Research Facility - 1993, National Aeronautics and Space Administration, June 1994.
 • [61] Kehoe M. W., Aircroft Ground Vibration Testing at NASA Ames-Dryden Fligh Research facility, 1987 NASA TM-88272.
 • [62] Kehoe M. W., D. Voracek, Ground Vibration Test Results of a JetStar Airplane Using Impulsive Sine Excitation NASA TM-100448 1994.
 • [63] Kennedy C. C., Pancu C. D. P., Use vectors In vibration measurement and analysis Journal of the Aeronautic Sciences 1947. Vol. 14, No 11, p. 603-625.
 • [64] Krzymień W., Analiza drgań odkształconej konstrukcji, VI Konferencja Użytkowników Oprogramowania firmy MSC, Kazimierz n. Wisłą 2003.
 • [65] Krzymień W., Badanie tłumienia drgań modelu flatterowego samolotu w tunelu aerodynamicznym – III. Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Warszawa 1987.
 • [66] Krzymień W., Elektrodynamiczny wzbudnik lub czujnik drgań z jednopodporowym prowadzeniem cewki, Patent nr 158283, 1993.
 • [67] Krzymień W., Lorens Z., Próby rezonansowe śmigłowca Mi-2M, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [68] Krzymień W., Modyfikacja metody „randomdec” w zastosowaniu do badań modeli flatterowych samolotów – VII Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Warszawa 1998.
 • [69] Krzymień W., Nieliniowości drgań badanych konstrukcji lotniczych, XIII Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Kazimierz n. Wisłą 2008.
 • [70] Krzymień W., Nieliniowości drgań rezonansowych konstrukcji lotniczych, IV Sympozjum Układy Dynamiczne - Teoria i Zastosowanie, Łódź 1997.
 • [71] Krzymień W., Ocena wpływu sztywności podwozia na wyniki badań rezonansowych śmigłowca – III. Krajowe Forum Śmigłowcowa, Warszawa 1999.
 • [72] Krzymień W., Polish Experiences of Testing Dynamically Similar Model sof Airplanes, FLITE2 Meeting, Rennes (Francja) 2007.
 • [73] Krzymień W., Pomiary tłumienia drgań modelu flatterowego w tunelu aerodynamicznym, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1988.
 • [74] Krzymień W., Próby rezonansowe samolotu M-24 Dromader Super, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [75] krzymień W., Układ do pomiaru tłumienia drgań modelu flatterowego, VII Ogólnopolska Konferencja Miernictwo Dynamicznych Wielkości Mechanicznych, Warszawa 1986.
 • [76] Krzymień W., Wyznaczanie prędkości krytycznej flatteru samolotu na podstawie badań modelu flatterowego w tunelu aerodynamicznym, IV Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Warszawa 1990 (opubl. MwL-VI, 1995).
 • [77] Krzymień W., Zestaw do wzbudzania drgań małych obiektów (pokaz sprzętu0, XIII. Sympozjum Drgania i Fale, Błażejewko 1988.
 • [78] Kucharski I., Drgania wymuszone układów dyskretnych z nieproporcjonalnym tłumieniem przy zastosowaniu analizy modalnej, Politechnika Poznańska 1986.
 • [79] Laudański L., Łucjanem W., Szuter T., Próby rezonansowe szybowca Foka-5 1967, s. 23. Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu Politechniki Warszawskiej.
 • [80] Lenort F., Dyskretne przekształcenie Fouriera o dużej rozdzielczości dla małych częstości w zastosowaniu do analizy modalnej drgań Samolotów, Prace Instytutu Lotnictwa 1989, nr 3.
 • [81] Lenort F., Niepokólczycki A., Application of the correlation function for determination of dmping during In – flight fluther test, Transactions of the Institute of Aviation, Nr 183, warsaw 2005.
 • [82] Lenort F., Obliczenia współczynnika tłumienia przy pomocy przekształcenia Fouriera, Prace Instytutu Lotnictwa 1989, nr 3.
 • [83] Lewandowski R., Próby rezonansowe skrzydła szybowca Mucha-ter, Warszawa 1955, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [84] Lewis C., Darbo J., Helikopter Grodnu Resonance, Flight Safety Information Journal, May 2/2008.
 • [85] Lisowski W., Wskaźnik oceny wyników badań modalnych, XII Szkoła Analizy Modalnej AGH Kraków 2007.
 • [86] Loiseau H., Excitateur et capteur a compensation de masse et de raideur, extension aux frequences eleeves La recherche aéronautique, 1962, No 89, s. 54-56.
 • [87] Lorenc Z., Próby rezonansowe samolotu Orlik-turbo, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [88] Lorenc Z., Próby rezonansowe szybowca Jantar HF, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [89] Lorenc Z., Próby rezonansowe szybowca Puchatek, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [90] Lorens Z., Próby rezonansowe szybowca SZP-52-2 Jantar 15, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa 34/RW-WZ/83.
 • [91] Lorens Z., Wstępne badania rezonansowe szybowca SWIFT, Sprawozdanie instytutu Lotnictwa, 1991.
 • [92] Mares C., Mottershead J. E., Friswell M. I., Results obtained by minimalizing natural frequency errors and using physical reasoning. Mechanical Systems and Signal processing, 2003/7 (1), 39-46.
 • [93] Martinez carreno J., Climent H., Normal Modes comparison of A330-MRTT dynamic Fe-model (jul07) and GVT results, EADS CASA internal report NT-FA-AA0-07010, Oct. 2007.
 • [94] Martowicz A., Pieczonka Ł., Uhl T., Application of uncetainty analysis In structural dynamice, Journal of KONES, 2008 Vol. 15, No 1.
 • [95] Maryniak J., Wiśniowski W., Badanie drgań ciągnika rolniczego, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [96] Maryniak J., Wiśniowski W., Kryteria rezonansów konstrukcji mechanicznych, Materiały Sympozjum Drgania w układach fizycznych, Poznań 1984.
 • [97] Maryniak J., Wiśniowski W., Modelowanie sił wzbudzających w badaniach rezonansowych układów mechanicznych, Mat. Z Sympozjum Modelowanie w Mechanice. Beskid Śląski 1985.
 • [98] Maryniak J., Wiśniowski W., Uwagi o hipotezie nieliniowości małych drgań konstrukcji płatowców, Mechanika Teoretyczna i Stosowana. 1986, Vol. 24, z. 1-2.
 • [99] Matwiejew W. W., Diempfirowanie koliebanii dieformirujemych tieł, Naukowa Dumka, Kijew 1985.
 • [100] Mendrok K., Ul T., Ocena niepewności wyznaczania parametrów modalnych w eksperymentalnej analizie modalnej, XII Szkoła Analizy Modalnej AGH Kraków 2007.
 • [101] Mężyk A., Czapla T., Wykorzystanie eksperymentalnej oraz numerycznej analizy modalnej w badaniach i symulacji dynamiki stojanów maszyn elektrycznych dużej mocy. Test przed i po remoncie, Politechnika Śląska Gliwice.
 • [102] Nowak M., Potkański W., Metodyka analizy flatteru samolotów lekkich, Prace Instytutu Lotnictwa 1976.
 • [103] Oderfeld J., Statystyczne podstawy prac doświadczalnych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.
 • [104] Osiecki J., Ziemba S., Podstawy pomiarów drgań mechanicznych, PWN, Warszawa 1968.
 • [105] Osiński Z., Teoria drgań, PWN, Warszawa 1978.
 • [106] Osiński Z., Tłumienie drgań (praca zbiorowa), PWN, Warszawa 1997.
 • [107] Peetres B., Auweraer H. van der, Guillaume P., Leuridan J., The PolyMAX frequency-domain method: a new standard for modal parameter estimation? Shock and Vibration, 11, 395-409, 2004.
 • [108] Perez Galan J. L., Anguita L., Gonzales-Diaza A., Gandara J. L/ de la, Climent H., Effect of Absent Components in FEM Model Updating to Match GVT, Proc. Of the European COST F3 Conf. on System Identification & Structural Health Monitoring, Universidad Politecnica de Madrid, Spain, 6-9 June 2000.
 • [109] Piazzoli G., Appareillage d’essais de vibration en vol de L’avion Concorde, ONERA, 1967, p. 29.
 • [110] Piazzoli G., Marzec J., Identification dynamique des structures d’avions leegers et leur cartification au flottemant, ONERA 1979.
 • [111] Piazzoli G., Realisation et analyse d’essais impulsionelles au sol et en vol sur structures d’avions et d’engines, Symposium JUTAM, Paris 1965.
 • [112] Pickrel C. R., Airplane ground vibration testing – correlation with nominal modal model. Proc. IMAC 20 Int. Modal Analysis Conf., 949-956, Los Angeles (CA), 4-7 Feb. 2002.
 • [113] Pisarenko G. S., Jakowlew A. P., Matwiejew W. W., Własności tłumienia drgań materiałów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa 1976.
 • [114] Polański Z., Planowanie doświadczeń w technice, WNT, warszawwa 1976.
 • [115] Pomiary rezonansowe i sztywności prototypu szybowców: szybowiec SZD-19 “Zefir-2”, szybowiec SZD-19 “Zefir-2a”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW nr 36, nr 36 a, 1961.
 • [116] Pomiary rezonansowe i sztywnościowe szybowca M-3 “Pliszka”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW, nr 37, 1961.
 • [117] Pomiary rezonansowe prototypu i samolotów seryjnych TS-11 “Iskra”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu. PW nr 28/1960, 34/1961, 38/1962, 45/1964, 46/1964.
 • [118] Pomiary rezonansowe prototypu rakiety meteorologicznej, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW nr 27/1960, 35/1961.
 • [119] Pomiary rezonansowe prototypu samolotu „Wilga 2”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW nr 51/1964.
 • [120] Pomiary rezonansowe samolotu Lim-5 (modyfikacja), Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW nr 31/1960.
 • [121] Pomiary rezonansowe usterzenia samolotu MD-12, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW, nr 44/163.
 • [122] Potkański W., Chajec W., Flutter Analysis During the design of sailplanes, technical Sparing 1989 Vol. XIII, No 4 p. 135-140.
 • [123] Potkański W., Flutter analysis of Light Aircraft, Acta Mechanica 1986, nr 62, s. 105-112.
 • [124] Potkański W., Obliczenia flatteru z nieliniowosciami w układach sterowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 1986, nr 31, s. 29-32.
 • [125] Próby rezonansowe modelu flatterowego samolotu W-300, sprawozdania Instytutu Lotnictwa, 1986.
 • [126] Próby rezonansowe porównawcze dwóch samolotów Lim-2 w celu określenia przyczyn nadmiernych drgań występujących w locie, Sprawozdanie Katedry mechaniki Lotu PW, nr 43/1963.
 • [127] Próby rezonansowe samolotu M-26 ISKIERKA, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1987.
 • [128] Próby rezonansowe samolotu PZL-130 TM ORLIK TURBO (5 wersji), Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1989.
 • [129] Próby rezonansowe szybowca „Bocian”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW, nr 23/1958.
 • [130] Próby rezonansowe szybowca „Goevier”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW, nr 16/1958.
 • [131] Próby rezonansowe szybowca „Minimoa”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW, nr 15/1958.
 • [132] Próby rezonansowe szybowca „Mucha 100”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW, nr 18/1957.
 • [133] Próby rezonansowe szybowca „Mucha bis”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW, nr 19/1958.
 • [134] Próby rezonansowe szybowca „Sochaj”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW, nr 20/1958.
 • [135] Próby rezonansowe szybowca „Ważka”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu, nr 21/1958.
 • [136] Próby rezonansowe szybowca „Żuraw”, Sprawozdanie Katedry Mechaniki Lotu PW, nr 11/1957.
 • [137] Próby rezonansowe szybowca IS-1 evelation, Sparing Magazine, August 2007.
 • [138] Próby rezonansowe szybowca SZD-56 BB-1, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1990.
 • [139] Próby rezonansowe układów sterowania śmigłowca Mi-2M, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1983.
 • [140] Rodden Wiliam P., A metod for deriving structural influence coefficients from Ground Vibration Test, AIAA Journal 1967, Vol. 5, No 5, p. 991-1000.
 • [141] Rogólski R., Olejnik A., Kochel S., Leszczyński P., Identyfikacja drgań własnych kompozytowego samolotu dyspozycyjnego w oparciu o model dyskretny do analizy MES, XII Szkoła Analizy Modalnej AGH Kraków 2007.
 • [142] Scanlan R., Rosenbaum R., Drgania i flatter samolotów PWN, Warszawa 1964.
 • [143] Schwochow J., A flutter test with the DG-300/17 of the DLR Braunschweig: FLUTTER „Der heiligen DG” http://www.dg-flugzeugbau.de/dg1000-flattern-e.html
 • [144] Simsiriwong J., Sullivan R. W., Vibration Testing of a Carbon Composite Fuselage, American Society for Composities 23rd Technical Conference, 9-11 September, 2008.
 • [145] Statyczne próby sztywnościowe samolotu A-37, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa 1981.
 • [146] Sullivan R., Rais-Rohani M., Lacy T., Alday N., Structural Testing of an Utralight UAV Composite Wing, Structural Dynamics, and Material Conference, Newpoort, Rhode Island, 1-4 May 2006.
 • [147] Sillivan R., Rais-Rohani M., Lacy T., Alday N., 2006. Structural Testing of an Ultralight UAV Composite Wing, 47th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Material Conference, Newport, Rhode Island, 1-4 May 2006.
 • [148] Uhl T., Eksploatacyjna analiza modalna i jej zastosowanie, KDMiR AGH Kraków 1999.
 • [149] Uhl T., Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych, WNT, Warszawa 1997.
 • [150] Uhl T., Lisowski W., Praktyczne problemy analizy modalnej konstrukcji, Kraków 1996.
 • [151] Vinogradov V., Próby rezonansowe samolotu „Mi-15”, Sprawozdanie WSK-Mielec 1975.
 • [152] Vries de G., Adaptataion par correlation d’une structure vibrante au moule lineaire, La Recherche Aeronautigue 1962, Vol. 90, p. 59-67.
 • [153] Vries de G., Beatrix C., Les procede generaux de mesure de caracteristiques vibratoires des structures lineaires faiblement amorties, Progress in aeronautical sciences 1968, Vol. 9, p. 1-39.
 • [154] Vries de G., Le probleme de l'approprietion des forces d'excitation dans l’essai de vibration, La Recherche Aerospatiale 1964, Vol. 102, p. 43-49.
 • [155] Vries de G., Les raideurs electriques et leur employ dans les essays de vibration, La Recherche Aeronautique 1963, Vol. 92, p. 49-55.
 • [156] Vries de G., Remarques sur l’analyse de courbes d’admittance d’une structure mecanique, La Recherche Aeronautigue 1963, Vol. 95.
 • [157] Vries de G., Le principes de l’essai global de vibration d'une structure. La Recherche Aerospatiale 1965, Vol. 108.
 • [158] Wibracje i wstrząsy, Naerum, Bruel & Kjaer, s. 40.
 • [159] Wiśniowski W. Influence of changes of some construction parameters on the plane’s dynamic characteristics Journal of KONES 2010 Vol. 17, nr 1.
 • [160] Wiśniowski W., Ptaszyński M., Piwek K., Pojazd wodno-lądowy na poduszce powietrznej, Zgłoszenie Patentowe Nr 375836.
 • [161] Wiśniowski W. Pomiary drgań tensometrami skalowanymi dynamicznie, Mat. Konferencji MDWM, Instytut Lotnictwa, Warszawa 1989.
 • [162] Wiśniowski W., Posibilities of use of resonance tests in vibrodiagnostics of aircraft structures, Mat. Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań 1988.
 • [163] Wiśniowski W., Stankiewicz S., Żurkowski L., Zestaw osprzętu mechanicznego do badań dynamicznych dużych konstrukcji przestrzennych, zwłaszcza do prób rezonansowych statków powietrznych, Wzór użytkowy nr 30.000.
 • [164] Wiśniowski W., Influence of mass changes of flying objects on their dynamic features, Journal of Kones, vol. 17, No 4, Warsaw 2010.
 • [165] Wiśniowski W., Badania własności i tłumiących próbek pokrycia steru wysokości, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa 36/BW-VVZ/88.
 • [166] Wiśniowski W., Identyflkacja własności dynamicznych układów mechanicznych metodą badań rezonansowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 1980.
 • [167] Wiśniowski W., Krzymień W., Wybrane zagadnienia badań rezonansowych śmigłowców, Prace Instytutu Lotnictwa 1997 Nr 149/150.
 • [168] Wiśniowski W., Looses existing and their influence on the aircraft dynamic characteristics, Transactions of the Institute of Aviation, Warsaw 2010.
 • [169] Wiśniowski W., Lorenc Z., Badanie drgań popychaczy układu sterowania samolotu, II Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Warszawa 1986.
 • [170] Wiśniowski W., Luz uogólniony i rezonansowy sposób jego oceny, Mat. Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań 1986.
 • [171] Wiśniowski W., Maryniak J., Nieliniowości małych drgań rezonansowych i ich wpływ na próby rezonansowe konstrukcji mechanicznych, V Kongres Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Warta 1985.
 • [172] Wiśniowski W., Metoda eliminowania wpływu drgań układów sterowania przy doświadczalnym wyznaczaniu drgań własnych samolotu, Mat XI Sympozjum Mechaniki Doświadczalnej Ciała Stałego, Warszawa 1984.
 • [173] Wiśniowski W., Model calibration of vibration sensors, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1993.
 • [174] Wiśniowski W., Modelowanie eksperymentu w badaniach współzależności drgań i naprężeń elementów konstrukcji lotniczych, Sympozjum Modelowanie w Mechanice PTMTiS, Beskid Śląski 1988.
 • [175] Wiśniowski W., Modelowanie w procesie prób rezonansowych, Mat. Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Gliwice - Beskid Śląski 1986.
 • [176] Wiśniowski W., Nauka to tworzenie nowej wiedzy, Prace Instytutu Lotnictwa. Warszawa 2009.
 • [177] Wiśniowski W., Nietypicznyje sposoby ispolzowanija czastotnych ispytanij, Mat. III Konferencji RWPG Rozwój Techniki Lotniczej, Budapeszt 1988.
 • [178] Wiśniowski W., Odwzorowanie obciążeń akustycznych w badaniach trwałości konstrukcji, Mat. XIII Sympozjum Mechaniki Doświadczalnej Ciała Stałego. Warszawa 1988.
 • [179] Wiśniowski W., Pomiary drgań doświadczalnego usterzenia poziomego samolotu I-22 metodą tensometrów skalowanych modalnie, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa 5/BW-WZ/88.
 • [180] Wiśniowski W., Pomiary drgań ogona samolotu TS-11 Iskra przy pracującym silniku na ziemi metodą tensometrów skalowanych dynamicznie, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa 17/BW-WZ/88.
 • [181] Wiśniowski W., Pomiary drgań samolotu M-18 DROMADER, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1986.
 • [182] Wiśniowski W., Porównanie własności rozwiązań konstrukcyjnych steru wysokości pod względem możliwości zmniejszenia naprężeń w pokryciach - analiza kierunków zmian konstrukcyjnych, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa 38/BW-WZ/88.
 • [183] Wiśniowski W., Porównanie wyników prób rezonansowych prototypów wyr. 300. Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa nr 24 BW-WZ/90.
 • [184] Wiśniowski W., Posibilities of use of resonance tests in vibrodiagnostics of aircraft structures, Materiały Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Poznań 1988.
 • [185] Wiśniowski W., Próby rezonansowe samolotu An-28, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1984.
 • [186] Wiśniowski W., Próby rezonansowe samolotu I-22 Iryda, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa 1986-1990.
 • [187] Wiśniowski W., Próby rezonansowe samolotu M-20 Mewa, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [188] Wiśniowski W., Próby rezonansowe samolotu PZL-130 Orlik z silnikiem tłokowym, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [189] Wiśniowski W., Próby rezonansowe samolotu wzorzec, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa nr 19/RW-WZ/82.
 • [190] Wiśniowski W., Próby rezonansowe śmigła ogonowego śmigłowca „Mi-2” Warszawa 1974, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [191] Wiśniowski W., Próby rezonansowe śmigłowca W-3, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa 18/RW-WZ/83.
 • [192] Wiśniowski W., Próby rezonansowe szybowca Jantar 2B, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [193] Wiśniowski W., Próby rezonansowe szybowca Puchacz, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [194] Wiśniowski W., Próby rezonansowe układów sterowania samolotu W-300/103, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1987.
 • [195] Wiśniowski W., Próby rezonansowe wałów głównych śmigłowca „Mi-2”, Warszawa 1975, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [196] Wiśniowski W., Próby rezonansowe zmodyfikowanego usterzenia klap i klapek samolotu „M-18”, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa.
 • [197] Wiśniowski W., Research of the Dynamic Properties of Structures the Models of Interpretation, Journal of KONES Vol. 15. Nr 3. Warsaw 2008.
 • [198] Wiśniowski W., Resonance Tests - Vibration Mode Shapes from the Wing Torsion Group, Journal of KONES Vol. 16. Nr 4. Warsaw 2009.
 • [199] Wiśniowski W., Resonance Tests - Vibration Mode Shapes from the Wing Torsion Group, Journal of KONES Vol. 16. Nr 4. Warsaw 2009.
 • [200] Wiśniowski W., Sposób badania rezonansów o zbliżonych częstotliwościach z których co najmniej jeden ma własności nieliniowe, Patent nr 139937.
 • [201] Wiśniowski W., Sposób określenia luzów w konstrukcjach mechanicznych, Patent nr 149916.
 • [202] Wiśniowski W., Sposób pomiaru drgań przy pomocy tensometrów skalowanych dynamicznie zgodnie z postaciami drgań własnych w zastosowaniu zwłaszcza do badań konstrukcji lotniczych, Patent 156768.
 • [203] Wiśniowski W., Sposoby przedstawiania wyników prób rezonansowych samolotów, Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej 1985, nr 11.
 • [204] Wiśniowski W., Technologia próby rezonansowej, Materiały Konferencji MDWM, Instytut Lotnictwa, Warszawa 1981.
 • [205] Wiśniowski W., Untypical and Incorrect Result of Vibration Tests, Journal of KONES Vol. 16. Nr 1. Warsaw 2009.
 • [206] Wiśniewski W., Właściwości urządzenia do pneumatycznego zawieszenia konstrukcji podczas prób rezonansowych, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa 1974.
 • [207] Wiśniowski W., Wyznaczanie współczynnika tłumienia drgań konstrukcji w oparciu o liniowy model układu o jednym stopniu swobody, Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Beskid Śląski 1987.
 • [208] Wiśniowski W., Zamieczanije na riezonansnym ispytanijam samolietow, Material}, II Konferencji RWPG Rozwój Techniki Lotniczej, Plowdiw 1987.
 • [209] Wiśniowski W., Zawieszenie samolotu podczas prób rezonansowych, Technika Lotnicza i Astronautyczna 1976, nr 3.
 • [210] Wiśniowski W., Zmiennaość częstości drgań rezonansowych obiektów latających, Materiały Konferencji MDWM, Instytut Lotnictwa, Warszawa 1984.
 • [211] Wojtyra K., Popławski P., Badania drgań i naprężeń samolotu na ziemi przy pracujących silnikach, Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa, 1987.
 • [212] Wright J. R., Cooper I. E., Introduction to aircraft aeroelasticiOr and loads, J. Wiley & Sons Inc., 2007.
 • [213] Żarom E. A., Smysłow W. J., Tocznost opriedielienija koliebatielnych charaktieristik uprugoj konstrukcji pri riezonansnych ispytanijach s mnogotocziennym rozbuidienijem, Uczienyie Zapiski CAGI 1976, t. 7, nr 5, s. 88-97.
 • [214] Zaverei K., Phil K, Modal analysis of large structures - multiple exciter systems, B&K, 1984.
 • [215] Ziemba S., Analiza drgań, PWN, Warszawa 1957.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0096-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.