Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0053-0008

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Modelowanie i symulacja zjawisk kontaktowych w procesie nagniatania gładkościowego powierzchni chropowatych w aspekcie jakości wyrobu

Autorzy Patyk, R.  Kukiełka, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling and simulation of contacts phenomena in surface roughness burnishing in product quality aspects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy problematyki zwiększenia jakości technologicznej i użytkowej wyrobu nagniatanego tocznie. Stwierdzono, że jakość wyrobu nagniatanego zależy od stanu powierzchni po obróbkach poprzedzających oraz od parametrów technologicznych procesu nagniatania. Badano zmiany nacisków w strefie kontaktu elementu nagniatającego z przedmiotem w zależności od kąta wierzchołkowego regularnych nierówności, współczynnika tarcia oraz modułu wzmocnienia materiału. Opracowano model komputerowy procesu nagniatania powierzchni chropowatej w systemie Ansys/LsDyna. Badania symulacyjne przeprowadzono z zastosowaniem teorii planowania eksperymentu. Na tej podstawie opracowano funkcje regresji zmian nacisków kontaktowych w funkcji czynników badanych.
EN The paper concerns problematics of increasing technological and useable quality of burnished product. Affirm, that the quality of burnishing object depends from state of surface after previous processes and from technological parameters of burnishing. It the changes of contact pressures were in contact zone of burnishing element and object in dependence from vertical angle of regular inequalities, the friction coefficient and modulus of strain hardening. It the computer model of burnishing of rough surface in system Ansys / LsDyna was has worked out. The simulating investigations were conducted with use the planning of experiment theory. At this basis worked out the regress functions of contact pressures changes in input factors function.
Słowa kluczowe
PL warstwa wierzchnia   nagniatanie   stan powierzchni  
EN surface layer   burnishing rolling   surface state  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2008
Tom R. 54, nr 7
Strony 433--435
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wzory
Twórcy
autor Patyk, R.
autor Kukiełka, L.
Bibliografia
[1] Bathe K. J.: Finite Element Procedures in Engineering Analisis. Prentice – Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1982.
[2] Hill R.: The Mathematical Theory of Plasticity. Oxford 1986.
[3] Johnson K. L.: Contact Mechanics. Cambridge University Press 1985.
[4] Kleiber M.: Wykłady z nieliniowej termo – mechaniki ciał odkształcalnych. Politechnika Warszawska. W – wa 2000.
[5] Kukiełka L.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem. Monografia WM nr 47. WSI Koszalin, 1994.
[6] Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa 2002.
[7] Kukiełka S.: Experiment planner 1.0 – komputerowy program planowania eksperymentów rozpoznawczych i właściwych oraz identyfikacji i analizy modelu matematycznego obiektu badań. Praca magisterska, Politechnika Koszalińska WM, Koszalin 2002.
[8] Przybylski W.: Obróbka nagniataniem. Technologia i oprzyrządowanie. WNT, Warszawa, 1979.
[9] Przybylski W.: Technologia obróbki nagniataniem. WNT, Warszawa, 1987.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0053-0008
Identyfikatory