Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0053-0005

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Problematyka przygotowania powierzchni w procesie toczenia w aspekcie jakości technologicznej wyrobu nagniatanego

Autorzy Kułakowska, A.  Kukiełka, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems of surface preparation in turning process in aspect of technological quality of burnished product
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy problematyki przygotowania powierzchni w procesie toczenia w aspekcie jakości technologicznej wyrobu nagniatanego. Badania przeprowadzono w celu ustalenia zależności pomiędzy wybranymi parametrami chropowatości powierzchni wyrobu po nagniataniu a warunkami obróbki toczeniem. Określono obiekt badań i funkcję jakościową. Ustalono zakres zmienności czynników badanych. Wykonano proces toczenia i nagniatania. Wyniki pomiarów opracowano statystycznie. W rezultacie przeprowadzonej analizy otrzymano funkcję regresji. Sporządzono przykładowy wykres.
EN In the paper problems of surface preparation in turning process in aspect of technological quality of burnished product is shown. The aim of the researches was to determine the dependence between the chosen roughness parameters of the burnished product and conditions of turning process. The object of the researches and the qualitative function were defined. The range of the variable factors was determined. The turning and burnishing process was performed. The results were statistical elaborated. As the result the function of regression was determined and exemplary graph was created.
Słowa kluczowe
PL jakość technologiczna   nagniatanie   toczenie  
EN technological quality   burnishing rolling   turning process  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2008
Tom R. 54, nr 7
Strony 421--424
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., wykr., wzory
Twórcy
autor Kułakowska, A.
autor Kukiełka, L.
Bibliografia
[1] L. Kukiełka: Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa, 2002 r.
[2] K. Mańczak: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania, WNT Warszawa 1979r.
[3] K. Mańczak: Technika planowania eksperymentu, WNT Warszawa, 1976r.
[4] E. Pająk, K. Wieczorowski: Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach technologii maszyn, PWN, Warszawa - Poznań, 1982.
[5] Z. Polański: Metody optymalizacji w technologii maszyn, PWN, Warszawa 1977.
[6] W. Przybylski: Technologia obróbki nagniataniem. WNT, Warszawa, 1987.
[7] L. Kukiełka: Teoretyczne i doświadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem. Monografia Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie Nr 47, Koszalin 1994.
[8] L. Kukiełka: Wpływ dodatkowego prądu płynącego w układzie OPN na charakterystykę warstwy wierzchniej przedmiotów nagniatanych tocznie. Praca doktorska, Politechnika Poznańska, 1983.
[9] L. Kukiełka, R. Patyk, M. Wojtalik: Badanie wpływu parametrów technologicznych nagniatania tocznego z prądem na współczynnik tarcia ślizgowego wyrobu, V Słupskie Forum Motoryzacyjno – Drogowe, Słupsk 2002.
[10] L. Kukiełka, A. Grabarczyk, A. Falana: Problematyka przygotowania części pod nagniatanie w aspekcie jakości wyrobu, V Słupskie Forum Motoryzacyjno – Drogowe, Słupsk 2002r.
[11] S. Fic: Wpływ parametrów obróbki elektromechanicznej głębokich otworów na strukturę powierzchni obrobionej. Praca doktorska. Politechnika Warszawska, 1973.
[12] L. Kukiełka: Propriétés tribologiques aprés brunissage avec courant electrique. IV Congrés International de Tribologie „Eurotrib 85”, Lyon, ed. Elsevier Amsterdam,1985, vol. 3, p. 1÷5.
[13] L. Kukiełka: Własności warstwy wierzchniej części po nagniataniu tocznym z nagrzewaniem prądem elektrycznym. Eksploatacja Maszyn nr 5÷6,1986, s. 28÷29.
[14] http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/index.htm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0053-0005
Identyfikatory