Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0051-0021

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Metody zadawania skokowej zmiany aktywności jonów na membranie elektrody jonoselektywnej

Autorzy Wiora, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods of realizations the ion activity step at the membrane of an ion-selective electrode
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykulu jest przedstawienie metod realizacji skokowej zmiany aktywności jonów na membranie elektrody jonoselektywnej. Opisano metodę z wirującym naczyniem i zmodyfikowaną metodę wstrzykową, które opracowano na potrzeby Laboratorium Miernictwa Przemysłowego, metody z elektrodami w układzie równoległym i szeregowym do jednoczesnego pomiaru za pomocą kilku elektrod jonoselektywnych oraz metody z jedną elektrodą pomiarową w układzie, w tym najnowszą celkę pomiarową z dwoma dyszami, która po wstępnych badaniach wydaje się być najlepszym rozwiąniem spośród wczesniej prezentowanych.
EN The work presents realizations of the ion activity steps at the membrane of ion-selective electrodes (ISEs). The most important elements in properly conducted experiments are exclusions of opening the (ISE - probe solution - reference electrode) measuring circuit and exclusions of mixing two different solutions before the contact with ISE's membrane. The rotating beaker methods and modified injection methods elaborated for didactic purpose used in frame or the Industry Measurement are described. The parallel and serial methods designed for simultaneous measuring using several ISEs have important drawbacks impossible to eliminate. The methods using only one ISE, including a measuring set-up with two jets, appear to be the best solution among presented methods.
Słowa kluczowe
PL elektroda jonoselektywna   dynamika   czas odpowiedzi   celka pomiarowa  
EN ion-selective electrode   dynamic   response time   measuring setup  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2008
Tom R. 54, nr 5
Strony 314--317
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., fot., wzory
Twórcy
autor Wiora, A.
Bibliografia
[1] W. E. Morf: The principles of ion-selective electrodes and of membrane transport. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.
[2] J. Koryta, K. Štulik: Iontovĕ selectivni elektrody. Academia, Prague, 1984.
[3] D. Amman: Ion-selective microelectrodes. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1986.
[4] K. Cammann: Zastosowanie elektrod jonoselektywnych. WNT, Warszawa, 1977.
[5] D. Midgley, K. Torrance: Potentiometric water analysis. John Wiley & Sons, Inc., Chichester, wyd.2, 1991.
[6] E. Lindner, K. Tóth, E. Pungor: Definition and determination of response time of ion-selective electrodes. Pure Appl. Chem., 58:469-479, 1986.
[7] A. Kozyra, A. Wiora, J. Wiora: Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych. PAN, Katowice, 2007.
[8] A. Wiora, J. Wiora, P. Pacak: Zmniejszanie błędu dynamicznego elektrod jonoselektywnych poprzez programową predykcję wartości końcowej potencjału. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Elektryka, Gliwice 2008 (w druku).
[9] R. Nagel, J. Zakrzewski: Miernictwo dynamiczne. WNT, Warszawa, 1984
[10] A. Wiora, A. Klaczyński, J. Wiora, A. Kozyra: Realizacja skokowej zmiany aktywności jonów na membranie jonoselektywnej z wykorzystaniem elektrozaworów, X Konferencja naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, Poznań, 22-25 czerwiec 2008 (w druku).
[11] Laboratorium Miernictwa Przemysłowego, praca zbiorowa pod red. J. Frączka i S. Walusia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002.
[12] J. Frączek i in.: Wieloparametrowe pomiary jonoselektywne wspomagane komputerowo. Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo, Zegrze, Maj 1997.
[13] A. Kozyra: Stanowisko pomiarowe do badania własności matryc elektrod jonoselektywnych w pomiarach wieloparametrowych. VI Konferencja Naukowa COE, Gliwice, 2000.
[14] A. Wiora, A. Kozyra, J. Wiora: Celka pomiarowa do badania dynamiki elektrod jonoselektywnych. VIII Konferencja Naukowa COE, Wrocław, 2004.
[15] A. Wiora, J. Wiora. A. Kozyra: Dynamic Models of ion-selective electrodes and their interface electronics. Metrology and Measurement Systems, XI1(4):421-432,2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0051-0021
Identyfikatory