Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0050-0005

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Problematyka kształtowania jakości technologicznej części w procesie nagniatania powierzchniowego

Autorzy Kukiełka, L.  Kułakowska, A.  Patyk, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problematics of parts technological quality forming in burnishing rolling process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy problematyki zwiększenia jakości technologicznej i użytkowej wyrobu nagniatanego tocznie. Wykazano istotność tych rodzajów jakości od stanu powierzchni przedmiotu po obróbkach poprzedzających nagniatanie. Badano dwa technologiczne sposoby przygotowania powierzchni do nagniatania: toczenie i wygniatanie plastyczne. Przedstawiono przykładowe wyniki kształtowania stereometrii powierzchni o zarysie symetrycznych nierówności trójkątnych oraz dokładności odwzorowania powierzchni czynnej narzędzia w tych procesach. Wykazano, że stan powierzchni pod dalsze nagniatanie po plastycznym wygniataniu jest korzystniejszy w porównaniu ze stanem powierzchni po toczeniu.
EN The paper concerns problematics of increasing technological and useable quality of burnished products. The significance of these qualities from the state of workpiece surface after previous treatment but before burnishing rolling was indicated. Two technological methods of surface preparation before burnishing: turning and plastic embossing processes. The results of surface stereometry forming with symmetrical triangular outline of asperities and accuracy of projection of tool active surface in these processes are shown as an example. The paper shows that the state of surface before burnishing rolling after plastic embossing is favorable to state of surface after turning.
Słowa kluczowe
PL warstwa wierzchnia   nagniatanie   stan powierzchni  
EN surface layer   burnishing rolling   surface state  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2008
Tom R. 54, nr 4
Strony 196--199
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Kukiełka, L.
autor Kułakowska, A.
autor Patyk, R.
Bibliografia
[1] Bowden F.P., Tabor D.: Wprowadzenie do trybologii. WNT, Warszawa, 1980.
[2] Hebda M., Wachal A.: Trybologia. WNT, Warszawa, 1980.
[3] Kukiełka L.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem. Monografia WM nr 47. WSI Koszalin, 1994.
[4] Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich, PWN Warszawa 2002.
[5] Kukiełka L., Patyk R., Wojtalik M.: Badanie odporności na zacieranie powierzchni nagniatanej tocznie z prądem. V Słupskie Forum Motoryzacji. Słupsk 2002, 123 – 135.
[6] Kukiełka L., Grabarczyk A., Falana A.: Wybrane problemy przygotowania powierzchni do pod nagniatanie w aspekcie jakości wyrobu. V Słupskie Forum Motoryzacji. Słupsk 2002, 151 – 163.
[7] Kułakowska A.: Wpływ odchyłek zarysu regularnych nierówności powierzchni po obróbce toczeniem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej wyrobu nagniatanego tocznie. Praca doktorska. Koszalin 2006.
[8] Laber S.: Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem. Monografia 32, WSI im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze, Zielona Góra 1985.
[9] Nowicki B.: Struktura geometryczna – chropowatość i falistość. WNT, W – wa 1991,
[10] Patyk R.: Kształtowanie regularnych nierówności o zarysie trójkątnym w procesie nagniatania naporowego tocznego wałków stalowych. Praca doktorska, Politechnika Koszalińska 2006.
[11] Przybylski W.: Obróbka nagniataniem Technologia i oprzyrządowanie. WNT, Warszawa 1979.
[12] Przybylski W.: Technologia obróbki nagniataniem. WNT, Warszawa, 1987.
[13] Wieczorowski K., Kodym K.: Krążkowanie powierzchni walcowych na gorąco. Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. Technologia obróbki przez nagniatanie, Bydgoszcz 1974, 199-202.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0050-0005
Identyfikatory